New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseIda May Bowe
   Fatherxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
   Motherxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
   Childrenxxxxxxx xxxxxxx
   Birthxx xxx1852 Pennsylvania, USA
   Deathxx xxx xxxx xx xxxxxRamsey, Minnesota, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxWashington, Minnesota, USA

1-20 of 255,870
 1. Pennsylvania, U.S., Births, 1852-1854
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  George Calvin McKnight
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxAdams, Pennsylvania, USA
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxAdams, Pennsylvania, USA
  Pennsylvania, U.S., Births, 1852-1854
  Birth, Baptism & Christening
 2. Record information.
  Name
  George C Mac Knight
  [George S Macknight]
  [George C Mc Knight]
  Birth
  Residence
  xxxx xx xxxx xxxx xxRamsey, Minnesota, USA
  [George S Macknight]
  [George C Mc Knight]
  Birth
  xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xx xxxx xxxx xxRamsey, Minnesota, USA
 3. Record information.
  Name
  George C Knight
  [George L Knight]
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxMarshall, West Virginia, USA
  [George L Knight]
  Birth
  xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxMarshall, West Virginia, USA
 4. Record information.
  Name
  George C McKnight
  Spouse
  Ida M Bowe
  Marriage
  Spouse
  Ida M Bowe
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
 5. Record information.
  Name
  George C Knight
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxLondon, England
  Birth
  xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxLondon, England
 6. Record information.
  Name
  George C Knight
  Spouse
  Mary J Knight
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxxLondon, England 1901
  Spouse
  Mary J Knight
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxLondon, England 1901
  1901 England Census
  1900s (Decade)
 7. Record information.
  Name
  George C Macknight
  [George C Mackins]
  [George C Mackney]
  Birth
  Residence
  xxxx xx xxxx xxxx xxRamsey, Minnesota, USA
  [George C Mackins]
  [George C Mackney]
  Birth
  xxxx xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xx xxxx xxxx xxRamsey, Minnesota, USA
 8. Record information.
  Name
  George Macknight
  Father
  John Macknight
  Sibling
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxDurham, England 1901
  Father
  John Macknight
  Sibling
  xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxDurham, England 1901
  1901 England Census
  1900s (Decade)
 9. Record information.
  Name
  George C Macknight
  [George C Mecknight]
  Birth
  Residence
  xxxx xx xxxxx xx xxxxxRamsey, Minnesota, USA
  [George C Mecknight]
  Birth
  xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xx xxxxx xx xxxxxRamsey, Minnesota, USA
 10. Record information.
  Name
  George C Macknight
  Birth
  Residence
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  Residence
  x xxx xxxx xx xxxx xxxx xxRamsey, Minnesota
 11. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  George Calvin Macknight
  Birth
  23 Dec 1852
  Death
  10 Mar 1935
  Birth
  23 Dec 1852
  Death
  10 Mar 1935
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 12. Record information.
  Name
  George Knight
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 13. Record information.
  Name
  George C Knight
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxCumberland, Maine, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxCumberland, Maine, USA
 14. Record information.
  Name
  George C Knight
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxCumberland, Maine, USA
  Relative
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxCumberland, Maine, USA
 15. Record information.
  Name
  George Knight
  Spouse
  Mary Ann Knight
  Children
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxMiddlesex, England
  Residence
  xxxx xx xxxxxxxxxxLondon, England
  Spouse
  Mary Ann Knight
  Children
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxMiddlesex, England
  Residence
  xxxx xx xxxxxxxxxxLondon, England
 16. Record information.
  Name
  George C Knight
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1928
 17. Record information.
  Name
  George C Knight
  Birth
  Death
  xxx xxxx xxxxxxxxxLondon, England
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxxx xxxxxxxxxLondon, England
 18. Record information.
  Name
  George C McKnight
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxAdams, Pennsylvania, USA
  Relative
  xxxx xxxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxAdams, Pennsylvania, USA
 19. Record information.
  Name
  George Knight
  Birth
  Marriage
  Birth
  xxxx
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 20. Record information.
  Name
  George Macknight
  Birth
  xxxx xxxxxxxxxxxDurham, England
  Residence
  Birth
  xxxx xxxxxxxxxxxDurham, England
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxDurham, England
Results 1-20 of 255,870
 per page