New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 43
 1. Record information.
  Name
  Franciscus Xav Stolarski
  Spouse
  Rosalia Trzepak
  Children
  xxxxxxxxStolarski
  Spouse
  Rosalia Trzepak
  Children
  xxxxxxxxStolarski
 2. Record information.
  Name
  Franciscus Stolarski
  Spouse
  Rosalia Trzepak
  Children
  xxxxxxxStolarski
  Spouse
  Rosalia Trzepak
  Children
  xxxxxxxStolarski
 3. Record information.
  Name
  Franciscus Stolarski
  Spouse
  Rosalia Trzepak
  Children
  xxxxxxxx xxStolarski
  Spouse
  Rosalia Trzepak
  Children
  xxxxxxxx xxStolarski
 4. Record information.
  Name
  Francis Stolarski
 5. Record information.
  Name
  Franciszek Stolarek
 6. Record information.
  Name
  Franciszek Stolarek
 7. Record information.
  Name
  Franc Stolarski
 8. Record information.
  Name
  Franciscus Stolarzki
  Spouse
  Rosalia Trzeszak
  Children
  xxxxxxStolarzki
  Spouse
  Rosalia Trzeszak
  Children
  xxxxxxStolarzki
 9. Record information.
  Name
  Franciscus Stolarska
  Spouse
  Rosalia Trzepak
  Children
  xxxxxxxxxxStolarska
  Spouse
  Rosalia Trzepak
  Children
  xxxxxxxxxxStolarska
 10. Record information.
  Name
  Franziszek Stolarek
 11. Record information.
  Name
  Franciscus Stolars
  Spouse
  Anna Kusek
  Children
  Spouse
  Anna Kusek
  Children
  xxxxxxxxxxStolars
 12. Record information.
  Name
  Franciscus Stolars
  Spouse
  Catharina Bratho
  Children
  xxxxxxxStolars
  Spouse
  Catharina Bratho
  Children
  xxxxxxxStolars
 13. Record information.
  Name
  Francis J Stolark
  Residence
  xxxxxxxxxxNew York, USA
  Residence
  xxxxxxxxxxNew York, USA
 14. Record information.
  Name
  Edwin F Stolarski
  Residence
  xxxxxxxxTexas, USA
  Residence
  xxxxxxxxTexas, USA
 15. Record information.
  Name
  F J Stolarski
  Residence
  xxxxxArizona, USA
  Residence
  xxxxxArizona, USA
Results 1-20 of 43
 per page