New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseHenry BURT
   Fatherxxxxxxx xxxxxx
   Motherxxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampshire, Massachusetts, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
   ResidenceUSA

1-20 of 7,656
 1. Record information.
  Name
  Eulalia Burt
  Birth
  26 Dec 1600 England
  Death
  29 Aug 1690 Springfield, Hampden County, Massachusetts, United States of America
  Birth
  26 Dec 1600
  England
  Death
  29 Aug 1690
  Springfield, Hampden County, Massachusetts, United States of America
 2. North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Ulalia Marche
  Spouse
  Henry Burt
  Mother
  Joane
  Father
  Death
  Marriage
  Spouse
  Henry Burt
  Mother
  Joane
  Father
  xxxxxxx xxxxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
  North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
 3. Record information.
  Name
  Isariah Burt
  [Eulalia Burt]
  [Ulalia Burt]
  [Eulalia widow Burt Marche]
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMassachusetts, USA
  [Eulalia Burt]
  [Ulalia Burt]
  [Eulalia widow Burt Marche]
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMassachusetts, USA
 4. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  EULALIA MARCHE aka ULALIA MARCHE (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE March/Marsh Burt
  Birth
  Death
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 5. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  EULALIA MARCHE aka ULALIA MARCHE (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE March/Marsh Burt
  Birth
  Death
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 6. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  EULALIA MARCHE aka ULALIA MARCHE (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE March/Marsh Burt
  Birth
  Death
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 7. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  EULALIA MARCHE aka ULALIA MARCHE (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE March/Marsh Burt
  Birth
  Death
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 8. Record information.
  Name
  EULALIA MARCHE aka ULALIA MARCHE (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE March/Marsh Burt
  Birth
  Death
 9. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  EULALIA MARCHE aka ULALIA MARCHE (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE March/Marsh Burt
  Birth
  Death
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 10. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  EULALIA MARCHE aka ULALIA MARCHE (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE March/Marsh Burt
  Birth
  Death
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 11. Record information.
  Name
  EULALIA MARCHE aka ULALIA MARCHE (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE March/Marsh Burt
  Birth
  Death
 12. Record information.
  Name
  EULALIA / ULALIA (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE March/Marsh Burt
  Birth
  Death
 13. Record information.
  Name
  Eulalia Marche
  Spouse
  Henry Burt
 14. Record information.
  Name
  Eulalia Marche
  Spouse
  Henry Burt
  Birth
  Spouse Birth Year
  Spouse Birth Place
  EN
  Marriage
  Spouse
  Henry Burt
  Birth
  xxxx xx
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Spouse Birth Place
  EN
  Marriage
  xxxxEN
 15. Record information.
  Name
  Eulalia Marche
  Spouse
  Henry Burt
  Birth
  Spouse Birth Year
  Spouse Birth Place
  EN
  Marriage
  Spouse
  Henry Burt
  Birth
  xxxx xx
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Spouse Birth Place
  EN
  Marriage
  xxxxEN
 16. Record information.
  Name
  Ulalia (Eulalia) ***incomplete*** Marche (Burt)
  Birth
  Death
 17. Record information.
  Name
  Ulalia (Eulalia) ***incomplete*** Marche (Burt)
  Birth
  Death
 18. Record information.
  Name
  EULALIA MARCHE aka ULALIA MARCHE (1609 - 1690) Ulalia March MARCHE Burt
  Birth
  Death
 19. Record information.
  Name
  Ulalia/Eulalia Marche Burt
  Birth
  Death
 20. Record information.
  Name
  Eulalia/Ulalia Marche-Burt
  Birth
  Death
Results 1-20 of 7,656
 per page