New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseHerman Haskell Looper
   Fatherxxxxx xxxxxxx xxxx
   Motherxxxxx xxxxxxxx
   Childrenxxxx xxxxx
   Birthxx xxx1900 Jackson, Florida, USA
   Deathxx xxx xxxxGadsden, Florida, USA
   ResidencexxxxFlorida, USA

1-20 of 159,853
 1. Record information.
  Name
  Emma Neal
  Birth
  1900 Florida
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxJackson, Florida, USA
  Birth
  1900
  Florida
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxJackson, Florida, USA
 2. Record information.
  Name
  Emma Neal
  Birth
  xxx1900 Florida, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxJackson, Florida, USA
  Birth
  xxx1900 Florida, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxJackson, Florida, USA
 3. Record information.
  Name
  Emma J Neel
  [Emma J Wyatt]
  Birth
  xxx1900 Arkansas, USA
  Residence
  xxxx xxx xxxxxIzard, Arkansas, USA
  [Emma J Wyatt]
  Birth
  xxx1900 Arkansas, USA
  Residence
  xxxx xxx xxxxxIzard, Arkansas, USA
 4. Record information.
  Name
  Emma Mcneil
  [Emma Mc Neil]
  Birth
  Florida
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxMarion, Florida, USA
  [Emma Mc Neil]
  Birth
  Florida
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxMarion, Florida, USA
 5. Record information.
  Name
  Emma Mc Neil
  Spouse
  George Mc Neil
  Children
  Birth
  abt 1901 Florida
  Residence
  Spouse
  George Mc Neil
  Children
  xxxxxx
  Birth
  abt 1901
  Florida
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxMarion
 6. Record information.
  Name
  Emma M Neal
  [Emmie M Neal]
  Birth
  Death
  x xxx1987
  [Emmie M Neal]
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  x xxx1987
 7. Record information.
  Name
  Emma Neel
  Birth
  Florida
  Residence
  xxxx xxxxxxxxDeSoto, Florida, USA
  Birth
  Florida
  Residence
  xxxx xxxxxxxxDeSoto, Florida, USA
 8. Virginia, U.S., Death Records, 1912-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Emma Crawley Neal
  Birth
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxNottoway, Virginia, USA
  Birth
  xxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxNottoway, Virginia, USA
  Virginia, U.S., Death Records, 1912-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 9. Record information.
  Name
  Emma Nell Neel
  Marriage
  xx xxx xxxxBay, Florida, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxBay, Florida, USA
 10. Record information.
  Name
  Emma Nell Neel
  Marriage
  x xxx xxxxBay, Florida, USA
  Marriage
  x xxx xxxxBay, Florida, USA
 11. Record information.
  Name
  Emma Nell Irwin
  Marriage
  x xxx xxxxBay, Florida, USA
  Marriage
  x xxx xxxxBay, Florida, USA
 12. Record information.
  Name
  Emma Louise Neel
  Marriage
  x xxx xxxxFlorida, USA
  Marriage
  x xxx xxxxFlorida, USA
 13. Record information.
  Name
  Emma Louise Neel
  Marriage
  x xxx xxxxPinellas, Florida, USA
  Marriage
  x xxx xxxxPinellas, Florida, USA
 14. Record information.
  Name
  Emma Neel
  Marriage
  xx xxx xxxxWalton, Florida, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxWalton, Florida, USA
 15. Record information.
  Name
  Emma Nell Chambers
  Marriage
  xx xxx xxxxBay, Florida, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxBay, Florida, USA
 16. Record information.
  Name
  Emma Louise Neel
  Marriage
  xxxxPinellas, Florida, USA
  Marriage
  xxxxPinellas, Florida, USA
 17. Record information.
  Name
  Ema R. Neal
  Birth
 18. Record information.
  Name
  Emma Neel
  Birth
  Florida
  Residence
  1940 Precinct 10, DeSoto, Florida, USA
  Birth
  Florida
  Residence
  1940
  Precinct 10, DeSoto, Florida, USA
 19. Record information.
  Name
  Emma Mabel Neel
  Birth
  abt 1897 Florida
  Residence
  Birth
  abt 1897
  Florida
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxDeSoto
 20. Record information.
  Name
  Emma Neel
  Birth
  abt 1897 Florida
  Residence
  Birth
  abt 1897
  Florida
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxDesoto
Results 1-20 of 159,853
 per page