New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseRichard Louis Navarre
   Fatherxxxxx xxxxx xxxx
   Motherxxxxx xxxxxxxx
   Childrenxxxxxxx xxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxFayette, Pennsylvania, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxWayne, Michigan, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxxFayette, Pennsylvania, USA

1-20 of 4,603
 1. Record information.
  Name
  ELVIRA Elvire De Navarre
  Birth
  Death
  1163
 2. Record information.
  Name
  ELVIRA Ramírez de Monzón
  Birth
  Death
  1163
 3. Record information.
  Name
  Elivra De Garcia De Monzon
  Birth
  Death
  1163
 4. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Infante de Navarre, Condesa de Monzón, Elvira Ramirez de Navarra
  Birth
  Death
  xxx1163
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 5. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Infante de Navarre, Condesa de Monzón, Elvira Ramirez de Navarra
  Birth
  Death
  xxx1163
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 6. Record information.
  Name
  ELVIRA "Rameriz" Di NAVARRE
  Birth
  Death
  1163
 7. Record information.
  Name
  ELVIRA "Rameriz" Di NAVARRE
  Birth
  Death
  1163
 8. Record information.
  Name
  Elvira Monzon De Navarre
  Birth
  Death
  1163
 9. Record information.
  Name
  Elvira F Navarro
  Residence
  xxxxxxxOhio, USA
  Residence
  xxxxxxxOhio, USA
 10. Record information.
  Name
  Elvira Navarro
  Residence
  xxxxxxxxxNew York, USA
  Residence
  xxxxxxxxxNew York, USA
 11. Record information.
  Name
  Lindsay D Navarre
  Birth
  Residence
  xxxxxxxOhio, USA
  Birth
  xx xxx
  Residence
  xxxxxxxOhio, USA
 12. Record information.
  Name
  Dilys D Navarre
  Residence
  xxxxxxxOhio, USA
  Residence
  xxxxxxxOhio, USA
 13. Record information.
  Name
  Joseph D Navarre
  Birth
  Residence
  xxxxxxxOhio, USA
  Birth
  x xxx
  Residence
  xxxxxxxOhio, USA
 14. Record information.
  Name
  Elvira Ramirez De Monzón
  Birth
  Death
  1163
 15. Record information.
  Name
  Elvira Navarro
  Relative
  Relative
  xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 16. Record information.
  Name
  Marie- Antoinette reine de France et Navarre
 17. Record information.
  Name
  Elvira De Monzon
  Birth
  Death
  1163
  Birth
  xxxx
  Death
  1163
 18. U.S., Obituary Collection, 1930-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Maria de Navarre
 19. U.S., Obituary Collection, 1930-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Maria de Navarre
 20. U.S., Obituary Collection, 1930-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Blanche de Navarre
Results 1-20 of 4,603
 per page