New Search
1-20 of 103,607
 1. Record information.
  Name
  Ellen Florence Knapp
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxGloucestershire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxGloucestershire, England
 2. Record information.
  Name
  Ellen E. Knapp
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxLeavenworth, Kansas, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxLeavenworth, Kansas, USA
 3. Record information.
  Name
  Ellen Knapp
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxLeicestershire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxLeicestershire, England
 4. Record information.
  Name
  Ellen Knapp
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxLeicestershire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxLeicestershire, England
 5. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Ellen Knapp
  Death
  26 Sep 1960
  Death
  26 Sep 1960
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 6. Record information.
  Name
  Ellen Knapp
  Birth
  Residence
  1939 Hampshire, England
  Birth
  xx xxx1876
  Residence
  1939
  Hampshire, England
 7. Record information.
  Name
  Ellen L Auburn
  [M M Knapp]
  [Ellen L Walker]
  Birth
  Residence
  1939 Northamptonshire, England
  [M M Knapp]
  [Ellen L Walker]
  Birth
  xx xxx1876
  Residence
  1939
  Northamptonshire, England
 8. Record information.
  Name
  Ellen Knapp
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxSussex, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxSussex, England
 9. Record information.
  Name
  Ellen Louise Knapp
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxBerkshire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxBerkshire, England
 10. Record information.
  Name
  Ellen Knapp
  Birth
  1865-1880
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxEssex, New Jersey, USA
  Birth
  1865-1880
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxEssex, New Jersey, USA
 11. Record information.
  Name
  Ellen A Harrington
  Birth
  Death
  xxx xxxx xxxxxxSomerset, England
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxxx xxxxxxSomerset, England
 12. Record information.
  Name
  Ellen Harrington
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  xxxxxxxxx xx xxxx
 13. Record information.
  Name
  Ellen Harrington
  Relative
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  Relative
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
  Departure
  xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  xxx
 14. Record information.
  Name
  Ellen Harrington
  Relative
  Other
  Birth
  Departure
  Arrival
  x xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  Relative
  xxx x xxxxx
  Other
  xxxxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
  Departure
  xxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  x xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  xxx
 15. Record information.
  Name
  Ellen Harrington
  Other
  Birth
  Departure
  Arrival
  New York, USA
  Other
  xxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xx xxx xxxxIreland
  Arrival
  New York, USA
 16. Record information.
  Name
  Ellen Harrington
  Other
  Birth
  Departure
  Arrival
  Boston, USA
  Other
  x x xxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xx xxx xxxxIreland
  Arrival
  Boston, USA
 17. Record information.
  Name
  Ellen Harrington
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxQuebec, Quebec, Canada
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxQuebec, Quebec, Canada
 18. Record information.
  Name
  Charlotte Ellen Knapp
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxLondon, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxLondon, England
 19. Record information.
  Name
  E Knapp
  [Nellie Ellen Knapp]
  Birth
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxJefferson, Kansas
  [Nellie Ellen Knapp]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxJefferson, Kansas
 20. Record information.
  Name
  Ellen T Harrington
  Birth
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxBristol, Massachusetts, USA
  Birth
  xxxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxBristol, Massachusetts, USA
Results 1-20 of 103,607
 per page