New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseThomas Oliver
   Fatherxxxxxx xxxxx
   Motherxxxxx xxxx
   Childrenxxxxxx xxxxxxxxxx
   Birthxxxx xxxxxxxxx Greensville, Virginia, USA
   Deathxxxx xxxxxxxx Halifax, Virginia, USA
   Residencexxxx xxxxxxxx Halifax, Virginia, USA

 1. Record information.
  Name
  Elizabeth [Mrs] Moore
  Marriage
  x xxx xxxx Princess Anne, Virginia, USA
 2. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Spouse
  Francis Oliver
  Marriage
 3. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Marriage
  xx xxx xxxx Brunswick, Virginia, USA
 4. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Marriage
  xx xxx xxxx Fauquier, Virginia, USA
 5. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
 6. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Spouse
  Thomas Cole
  Marriage
 7. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Spouse
  Thomas Moore
  Children
 8. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Spouse
  Thomas Petty
  Spouse Birth Year
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  of VA
 9. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Spouse
  Thomas Redman
  Father
  Marriage
 10. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
 11. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxx Mecklenburg, Virginia, USA
 12. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxx Washington, Virginia, USA
 13. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Accomack, Virginia, USA
 14. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Marriage
  xx xxx xxxx Athens, Ohio, USA
 15. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
 16. Record information.
  Name
  Betty Moore
  Marriage
  xx xxx xxxx Halifax, Virginia, USA
 17. Record information.
  Name
  Betsy Moore
  Spouse
  Thomas A. Oliver
  Marriage
 18. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
  Birth
  Residence
 19. Record information.
  Name
  Elizabeth S Moore
  Birth
  abt 1790
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx Philadelphia, Pennsylvania, USA
 20. Record information.
  Name
  Elizabeth Moore
 1. Marriage
  x xxx xxxx Princess Anne, Virginia, USA
 2. Spouse
  Francis Oliver
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
 3. Marriage
  xx xxx xxxx Brunswick, Virginia, USA
 4. Marriage
  xx xxx xxxx Fauquier, Virginia, USA
 5. Spouse
  Thomas Cole
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 6. Spouse
  Thomas Moore
  Children
  xxxxx xxxxx
 7. Spouse
  Thomas Petty
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  of VA
 8. Spouse
  Thomas Redman
  Father
  xxxxxx xxxxx
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 9. Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxx Mecklenburg, Virginia, USA
 10. Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxx Washington, Virginia, USA
 11. Relative
  xxx xxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Accomack, Virginia, USA
 12. Marriage
  xx xxx xxxx Athens, Ohio, USA
 13. Marriage
  xx xxx xxxx Halifax, Virginia, USA
 14. Spouse
  Thomas A. Oliver
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 15. Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Philadelphia
 16. Birth
  abt 1790
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx Philadelphia, Pennsylvania, USA

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search