New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseArchibald Joseph WILSON
   Fatherxxxxxx xxxxxxx
   Motherxxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxxxxx xxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxTaylor, West Virginia, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxRitchie, West Virginia, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxCharles City, Virginia, USA

1-20 of 104,227
 1. Record information.
  Name
  Elizabeth Hudkins
  Spouse
  Archibald G Wilson
  Marriage
  xx xxx xxxxHarrison
  Spouse
  Archibald G Wilson
  Marriage
  xx xxx xxxxHarrison
 2. Record information.
  Name
  Elizabeth Hudkins
  Spouse
  Archbald J Wilson
  Marriage
  xxxxHarrison
  Spouse
  Archbald J Wilson
  Marriage
  xxxxHarrison
 3. Record information.
  Name
  Elizabeth Winch Wilson
  Birth
 4. Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Birth
 5. England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Birth
  Death
  abt 1842
  Birth
  xxxx
  Death
  abt 1842
  England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 6. Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
 7. Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Birth
  Death
  xxx x1842
 8. Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Birth
 9. Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York, USA
 10. Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Origin
  Departure
  Arrival
  xxx xx xxxxNew York
  Destination
  United States of America
  Origin
  xxxxxxxxxx
  Departure
  xxxxxxxxx
  Arrival
  xxx xx xxxxNew York
  Destination
  United States of America
 11. Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Origin
  Departure
  Arrival
  Origin
  xxxxxxx
  Departure
  xxxxxxxxx
  Arrival
  xxx xxx xxxxNew York
 12. Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Birth
  Vital
  x xxx xxxxDerbyshire, England
  Birth
  xxxx
  Vital
  x xxx xxxxDerbyshire, England
 13. England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Death
  abt 1842
  Death
  abt 1842
  England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 14. England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Death
  abt 1842
  Death
  abt 1842
  England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 15. England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Death
  abt 1842
  Death
  abt 1842
  England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 16. England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Death
  abt 1842
  Death
  abt 1842
  England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 17. England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Death
  abt 1842
  Death
  abt 1842
  England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 18. England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Death
  abt 1842
  Death
  abt 1842
  England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 19. Record information.
  Name
  Elizabeth Wilson
  Birth
  abt 1798 Hampshire, England
  Residence
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxHampshire, England
  Birth
  abt 1798
  Hampshire, England
  Residence
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxHampshire, England
Results 1-20 of 104,227
 per page