New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseLucy Crampton
   Fatherxxxxxx xxxxxxxxx
   Motherxxxxx xxxxxxxxx
   Childrenxxxxxxxx xx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxMiddlesex, Connecticut, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxWayne, Pennsylvania, USA
   Residencexxxx xxxxx xxxxxxxxxWayne, Pennsylvania, USA

1-20 of 11,964
 1. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  [Elias Willcocks, Willcoks, Willcox, Willcoxs, Wilcoxson]
  Parent
  Joseph
  Parent Name
  Grace
  Birth
  xx xxx xxxxKillingworth
  [Elias Willcocks, Willcoks, Willcox, Willcoxs, Wilcoxson]
  Parent
  Joseph
  Parent Name
  Grace
  Birth
  xx xxx xxxxKillingworth
 2. Record information.
  Name
  Elias "Deacon" Wilcox
  Birth
  Death
  xxx x1877
 3. Record information.
  Name
  Elaias Wilcox
  Birth
  Connecticut
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxxxWayne, Pennsylvania, USA
  Birth
  Connecticut
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxxxWayne, Pennsylvania, USA
 4. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  [Elias Wilcocks]
  Spouse
  Hannah L Denison
  Marriage
  Residence
  Spouse Residence Place
  [Elias Wilcocks]
  Spouse
  Hannah L Denison
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxx
  Spouse Residence Place
  xxxxxxx
 5. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  [Elias Willcox]
  Spouse
  Phebe Smith
  Marriage
  Spouse Residence Place
  [Elias Willcox]
  Spouse
  Phebe Smith
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxx
  Spouse Residence Place
  xxxxxxxxxxx
 6. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Spouse
  Hannah L Denison
  Marriage
  Vital
  Publication
  x xxx xxxxConnecticut
  Spouse
  Hannah L Denison
  Marriage
  xxx xxxx xxxxxxx
  Vital
  xxx xxxx xxxxxxx
  Publication
  x xxx xxxxConnecticut
 7. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
 8. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Spouse
  Phebe Johnson
  Marriage
  Vital
  Publication
  xx xxx xxxxConnecticut
  Spouse
  Phebe Johnson
  Marriage
  xxx xxxx xxxxxxxxxx
  Vital
  xxx xxxx xxxxxxxxxx
  Publication
  xx xxx xxxxConnecticut
 9. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Spouse
  Phebe Thompson
  Marriage
  Vital
  Publication
  xx xxx xxxxConnecticut
  Spouse
  Phebe Thompson
  Marriage
  xxx xxxx xxxxxxxxxx
  Vital
  xxx xxxx xxxxxxxxxx
  Publication
  xx xxx xxxxConnecticut
 10. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Spouse
  Phebe Thompson
  Marriage
  Vital
  Publication
  xx xxx xxxxConnecticut
  Spouse
  Phebe Thompson
  Marriage
  xxx xxxx xxxxxxxxxx
  Vital
  xxx xxxx xxxxxxxxxx
  Publication
  xx xxx xxxxConnecticut
 11. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Marriage
  x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxFranklin, Pennsylvania, USA
  Marriage
  x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxFranklin, Pennsylvania, USA
 12. Connecticut, U.S., Wills and Probate Records, 1609-1999
  (6 total images in packet)
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Elias Wilcox
 13. Connecticut, U.S., Wills and Probate Records, 1609-1999
  (2 total images in packet)
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Elias F. Wilcox
 14. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxxxxLitchfield, Connecticut, USA
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxxxxLitchfield, Connecticut, USA
 15. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Residence
  xxxxxxxxxxLitchfield, Connecticut
  Residence
  xxxxxxxxxxLitchfield, Connecticut
 16. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Residence
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 17. Residence
  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
 18. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Residence
  xxxxxxxxWindham, Connecticut, United States
  Residence
  xxxxxxxxWindham, Connecticut, United States
 19. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Residence
  xxxxxx xxxxxSusquehanna, Pennsylvania
  Residence
  xxxxxx xxxxxSusquehanna, Pennsylvania
 20. Record information.
  Name
  Elias Wilcox
  Relative
  Residence
  Connecticut
Results 1-20 of 11,964
 per page