New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 116,641
 1. Record information.
  Name
  Elanor K. Gordon
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxChatham, Georgia, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxChatham, Georgia, USA
 2. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Spouse
  Richard Wayne Parker
  Father
  Wm W Gordon
  Marriage
  Vital
  Publication
  x xxx xxxxNew York
  Spouse
  Richard Wayne Parker
  Father
  Wm W Gordon
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxx
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxx
  Publication
  x xxx xxxxNew York
 3. Record information.
  Name
  Ellena K Gordon
  [Eleanor K Gordon]
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxChatham, Georgia, USA
  [Eleanor K Gordon]
  Relative
  xxxxx x xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxChatham, Georgia, USA
 4. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Spouse
  Richard Wayne Parker
 5. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Spouse
  xxRichard Wayne Parker
  Marriage
  Spouse
  xxRichard Wayne Parker
  Marriage
  x xxx xxxxChatham
 6. Georgia, U.S., Death Records, 1914-1940
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
 7. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie “Nellie” “Nell” Gordon
  Birth
  Death
 8. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie "Nelly" Gordon
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1933
 9. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xxxxxxxxx
 10. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
 11. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  1933
 12. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  1933
 13. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  1933
 14. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  1933
 15. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  1933
 16. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  1933
 17. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  1933
 18. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  1933
 19. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1933
 20. Record information.
  Name
  Eleanor Kinzie Gordon
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1933
Results 1-20 of 116,641
 per page