New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseAlexandra Victoria Alberta Edwina Duff
   Fatherx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
   Motherxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
   Childrenxxxxxxxx xxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxBerkshire, Massachusetts, USA
   Deathxx xxx xxxx
   Residencexxxx xxxxxxxxHampshire, England

1-20 of 18,686
 1. Record information.
  Name
  F P A Arthur
  [F P A Connaught]
  [Arthur F P A Prince of Connaught]
  [Arthur F P A Arthur]
  Birth
  1883 Windsor Castle, Berkshire, England
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHampshire, England
  [F P A Connaught]
  [Arthur F P A Prince of Connaught]
  [Arthur F P A Arthur]
  Birth
  1883
  Windsor Castle, Berkshire, England
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHampshire, England
 2. Record information.
  Name
  Arthur (Son of Duke of) Frederick P A Connaught
  Birth
  xxx xxxxWindsor, Berkshire, England
 3. Record information.
  Name
  Arthur Frederik Patrick Albert Wettin-Saxe-Coburg-Gotha Duke of Connaught
  Birth
  Death
 4. Record information.
  Name
  Arthur Frederik Patrick Albert Wettin-Saxe-Coburg-Gotha Duke of Connaught
  Birth
  Death
 5. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Arthur Frederik Patrick Albert Wettin-Saxe-Coburg-Gotha Duke of Connaught
  Birth
  Death
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 6. Record information.
  Name
  Arthur Frederik Patrick Albert Wettin-Saxe-Coburg-Gotha Duke of Connaught
  Birth
  Death
 7. Record information.
  Name
  Prince Arthur Frederick Patrick Albert Windsor of Connaught
  Birth
  Death
 8. Record information.
  Name
  Prince Arthur Frederick Patrick Albert Windsor of Connaught
  Birth
  Death
 9. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
 10. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
 11. Record information.
  Name
  Du Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
 12. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
 13. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
 14. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
 15. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
 16. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
 17. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Duke Connaught
  Birth
  Death
 18. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick of Connaught
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1938
 19. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
 20. Record information.
  Name
  Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught
  Birth
  Death
Results 1-20 of 18,686
 per page