New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseJuana Alicea
   Fatherxxxxxxxxx xxxxx
   Motherxxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxxx xxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Vega Baja, Puerto Rico, USA
   Deathx xxx xxxx Philadelphia, Pennsylvania, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxx xxxxxx Vega Baja, Puerto Rico, USA

 1. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Diniz / Denis (Lord of Cifuentes) of Portugal
  Birth
  Death
 2. Record information.
  Name
  Diniz / Denis (Lord of Cifuentes) of Portugal
  Birth
  Death
  1397
 3. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Diniz / Denis (Lord of Cifuentes) of Portugal
  Birth
  Death
 4. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Diniz / Denis (Lord of Cifuentes) of Portugal
  Birth
  Death
 5. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Diniz de Portugal
  Birth
  Death
  1397
 6. Record information.
  Name
  Diniz de Portugal
  Birth
  Death
  1397
 7. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Diniz de Portugal
  Birth
  Death
  1397
 8. Record information.
  Name
  Diniz de Portugal Duque de Cifuentes y Escalona
  Birth
  Death
  1397
 9. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Dinis de Borgonha
  Birth
  1354
  Death
  1397
 10. Record information.
  Name
  Dinis, infante of Portugal
  Birth
  Death
  1397
 11. Record information.
  Name
  Dinis, infante of Portugal
  Birth
  Death
  1397
 12. Record information.
  Name
  Dinis, infante of Portugal
  Birth
  Death
  1397
 13. Record information.
  Name
  Dinis, infante of Portugal
  Birth
  Death
  1397
 14. Record information.
  Name
  Dinis de Portugal
  Birth
  Death
  1397
 15. Record information.
  Name
  Dinis de Portugal
  Birth
  Death
  1397
 16. Record information.
  Name
  Denis Lord of Cifuentes of Portugal
  Birth
  Death
  1397
 17. Record information.
  Name
  Denis Portugal
  Birth
  Death
  1397
 18. Record information.
  Name
  Denis of Portugal
  Birth
  Death
  1397
 19. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Senor de Cifuentes, Infante de Portugal, Dinis Diniz Portugal
  Birth
  Death
  1397
 20. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Senor de Cifuentes, Infante de Portugal, Dinis Diniz Portugal
  Birth
  Death
  1397
 1. Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxxx x xxxx
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 2. Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxxx x xxxx
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 3. Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxxx x xxxx
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 4. Birth
  xxxxx
  Death
  1397
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 5. Birth
  xxxx
  Death
  1397
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 6. Birth
  1354
  Death
  1397
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 7. Birth
  xxxx
  Death
  1397
 8. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 9. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search