New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseRuth NOBLE
   Fatherxxxxx xxxxx
   Motherxxxxxxx xxxxxx
   Childrenxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxWashington, New York, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxxBerkshire, Massachusetts, USA

1-20 of 8,162
 1. Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx
  Civil
  xx xxx xxxx
 2. Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
  Civil
  x xxx xxxx
 3. North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  David Noble
  Spouse
  Ruth Noble
  Mother
  Abigail Loomis
  Father
  Birth
  Death
  Marriage
  Spouse
  Ruth Noble
  Mother
  Abigail Loomis
  Father
  xxxxx xxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x
  Marriage
  xx xxx xxxx
  North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
 4. Record information.
  Name
  David Noble
  Mother
  Abigal Loomas
  Father
  David Noble
  Birth
  Vital
  Mother
  Abigal Loomas
  Father
  David Noble
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
 5. Record information.
  Name
  David Noble
  Mother
  Abigail
  Father
  David Noble
  Birth
  Vital
  Mother
  Abigail
  Father
  David Noble
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
 6. Record information.
  Name
  David Noble
  Mother
  Abigail
  Father
  David Noble
  Birth
  Vital
  Mother
  Abigail
  Father
  David Noble
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
 7. North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  David Noble
  Spouse
  Ruth Noble
  Birth
  Death
  Marriage
  Spouse
  Ruth Noble
  Birth
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx
  Death
  xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x
  Marriage
  xxxx
  North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
 8. Record information.
  Name
  David Noble Jr.
  [David Nobell Jr.]
  Spouse
  Ruth Noble
  Marriage
  Spouse Residence Place
  [David Nobell Jr.]
  Spouse
  Ruth Noble
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxx
  Spouse Residence Place
  xxxxxxxxx
 9. Record information.
  Name
  David Noble, Jn.R
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxTolland, Connecticut, USA
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxTolland, Connecticut, USA
 10. Record information.
  Name
  David Noble, Jnr.
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxTolland, Connecticut, USA
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxTolland, Connecticut, USA
 11. Record information.
  Name
  David Noble
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxTolland, Connecticut, USA
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxTolland, Connecticut, USA
 12. Record information.
  Name
  David Noble
  Birth
  Jan 25 1732
  Death
  Aug 5 1776
  View Image
  Birth
  Jan 25 1732
  Death
  Aug 5 1776
 13. Record information.
  Name
  David (Captain) Noble
  Birth
  Death
  xxx x1776
 14. Record information.
  Name
  David Noble
  Birth
  Death
  xxx x1776
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1776
 15. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  David Noble
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1776
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 16. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  David Noble
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1776
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 17. Record information.
  Name
  David Noble
  Birth
  Death
  xxx x1776
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1776
 18. Record information.
  Name
  David Noble
  Birth
  Death
  xxx x1776
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1776
 19. Record information.
  Name
  David Noble
  Birth
  Death
  xxx x1776
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1776
 20. Record information.
  Name
  David Noble
  Birth
  Death
  xxx x1776
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1776
Results 1-20 of 8,162
 per page