New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 2,571
 1. Record information.
  Name
  David Lash
  Spouse
  Maria Salome Haus
  Mother
  Father
  Marriage
  Spouse
  Maria Salome Haus
  Mother
  xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
  Father
  xxxxx xxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 2. Record information.
  Name
  David Lash
  Birth
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 3. Record information.
  Name
  David Lasch
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 4. Record information.
  Name
  David Lasch
  Spouse
  Maria Salome Haußin
  Mother
  Father
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Spouse
  Maria Salome Haußin
  Mother
  xxxxx xxxxxx xxxxx
  Father
  xxxxx xxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 5. Record information.
  Name
  David Lasch
  Mother
  Father
  Birth
  Death
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Mother
  xxxxx xxxxxx xxxxx
  Father
  xxxxx xxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 6. Record information.
  Name
  David Lasch
  Birth
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 7. Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 8. Record information.
  Name
  David Lash
  Spouse
  Maria Salome Haus
  Marriage
  Spouse
  Maria Salome Haus
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 9. Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 10. Record information.
  Name
  David Lasch
  Birth
  Death
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxBaden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxBaden (Baden-Württemberg), Preußen
 11. Record information.
  Name
  David Lasch
 12. Record information.
  Name
  David Lasch
 13. Record information.
  Name
  David Lasch
 14. Record information.
  Name
  David Lasch
  Spouse
  Maria Salome Mastin
  Mother
  Father
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Spouse
  Maria Salome Mastin
  Mother
  xxx xxxxxxxxx xxxxx
  Father
  xxxxx xxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 15. Record information.
  Name
  Friederich David Lasch
  Spouse
  Christine Hauss
  Marriage
  Spouse
  Christine Hauss
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 16. Record information.
  Name
  Philipp David Lasch
  Spouse
  Sophia Hauss
  Marriage
  Spouse
  Sophia Hauss
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 17. Record information.
  Name
  David Lasch
  Spouse
  Salomea Demuth
  Marriage
  Spouse
  Salomea Demuth
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 18. Record information.
  Name
  Friederich David Lasch
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 19. Record information.
  Name
  David Lasch
  Spouse
  Maria Salome Lasch
 20. Record information.
  Name
  David Lasch
  Spouse
  Elisabetha Uibel
  Marriage
  Spouse
  Elisabetha Uibel
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Results 1-20 of 2,571
 per page