New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseSarah Sutton Thomas Walton
   Fatherxxxxxxx x xxxxxx
   Motherxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxx xxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xx xxxxxxMissouri, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxSt Louis, Missouri, USA
   Residencexxxx xx xxxxxxMissouri, USA

1-20 of 16,329
 1. Record information.
  Name
  David Walton
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxYorkshire, England
 3. Record information.
  Name
  David Walton
  Marriage
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxYorkshire, England
 4. Record information.
  Name
  David Walton
 5. Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxYorkshire, England
 6. Record information.
  Name
  David Walton
 7. Record information.
  Name
  David Walton
 8. Record information.
  Name
  David Walton
 9. Record information.
  Name
  David Walton
 10. Record information.
  Name
  David Walton
 11. Record information.
  Name
  David Walton
 12. Record information.
  Name
  David Walton
  Residence
  Connecticut, USA
 13. Record information.
  Name
  David E. Wolton
  Marriage
  Skagit, Washington, USA
  Vital
  Washington, United States
  Marriage
  Skagit, Washington, USA
  Vital
  Washington, United States
 14. Marriage
  xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 15. Record information.
  Name
  David Walton
  Spouse
  Eliz Walton
 16. Record information.
  Name
  David E Walton
  Residence
  xxxxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxxxxxxxWashington, USA
 17. Record information.
  Name
  David E Walton
 18. Record information.
  Name
  David E. Walton
 19. Record information.
  Name
  David Walton
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 20. Record information.
  Name
  David Walton
  Spouse
  Hannah Gouldthorp
  Mother
  Father
  xxxxWalton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxLancaster, England
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxLancaster, England
  Spouse
  Hannah Gouldthorp
  Mother
  xxxxxx
  Father
  xxxxWalton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxLancaster, England
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxLancaster, England
Results 1-20 of 16,329
 per page