New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseIda Ahrens
   Fatherxxxxxxx xxxxxxxxx
   Motherxxxxxxxxxx xxxxxxx
   Childrenxxxxxxxxx xxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxSegeberg, Schleswig-Holstein, Germany
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxPinneberg, Schleswig-Holstein, Germany
   Residencexxxx xxxxxxxxxxxxxPinneberg, Schleswig-Holstein, Germany

1-20 of 3,090
 1. Record information.
  Name
  Christian Brakman
  [Christian Brokmann]
  [Christian Brockmann]
 2. Record information.
  Name
  Christian Bruchmann
  [Christian Brockmann]
  Birth
  Residence
  [Christian Brockmann]
  Birth
  xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Christian des Steüters
  [Christian Brockmann]
 4. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 5. Record information.
  Name
  Christian Heinrich Domenicus Brackmann
  [Christian Heinrich Domenicus Brockmann]
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxLübeck, Deutschland (Germany)
  [Christian Heinrich Domenicus Brockmann]
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxLübeck, Deutschland (Germany)
 6. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 7. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 8. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 9. Record information.
  Name
  Christian Hermann Brockmann
 10. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 11. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 12. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 13. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 14. Record information.
  Name
  Christian Carl Brockmann
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxMecklenburg, Deutschland (Germany)
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxMecklenburg, Deutschland (Germany)
 15. Record information.
  Name
  Christian David Brockmann
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxMecklenburg, Deutschland (Germany)
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxMecklenburg, Deutschland (Germany)
 16. Record information.
  Name
  Jochim Christian Brockmann
  Birth
  Residence
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxx
 17. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 18. Record information.
  Name
  Christian Brockmann
 19. Record information.
  Name
  Chr Brockmann
  [Johann Christian Friedrich Brockmann]
  Residence
  1815 Lübeck (Lubeck), Schleswig-Holstein, Deutschland (Germany)
  [Johann Christian Friedrich Brockmann]
  Residence
  1815
  Lübeck (Lubeck), Schleswig-Holstein, Deutschland (Germany)
Results 1-20 of 3,090
 per page