New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseKathleen Kinney
   Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
   Motherxxxx xxx xxxxx
   Childrenxxxxx xxxxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxRutland, Vermont, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxHartford, Connecticut, USA
   Residencexxxx xxx xxxx xxxxxNew York, USA

1-20 of 432,967
 1. Record information.
  Name
  Charles P Young
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1988
 2. Record information.
  Name
  Charles L Young
  Birth
  Death
  x xxx1988
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  x xxx1988
 3. Record information.
  Name
  Charles J Young
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1988
 4. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Charles P. Young
  Birth
  Death
  Residence
  xxxxxx xxxxNew York
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1988
  Residence
  xxxxxx xxxxNew York
  U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 5. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Charles L. Young
  Birth
  Death
  x xxx1988
  Residence
  xxxxxx xxxxNew York
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  x xxx1988
  Residence
  xxxxxx xxxxNew York
  U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 6. Record information.
  Name
  Charles Henry Young
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxxEssex County, New Jersey, USA
  Birth
  xx xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxxEssex County, New Jersey, USA
 7. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Charles Lester Young
  Birth
  29 Apr 1900 Keeseville, Clinton County, New York, United States of America
  Death
  7 Apr 1988 Plattsburgh, Clinton County, New York, United States of America
  Birth
  29 Apr 1900
  Keeseville, Clinton County, New York, United States of America
  Death
  7 Apr 1988
  Plattsburgh, Clinton County, New York, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 8. Record information.
  Name
  Charles Manuel Young
  [Charlie Manuel Young]
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxxDelaware County, Pennsylvania, USA
  [Charlie Manuel Young]
  Birth
  x xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxxDelaware County, Pennsylvania, USA
 9. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Charles Philias Young
  Birth
  17 Jun 1900 West Rutland, Rutland County, Vermont, United States of America
  Death
  20 Apr 1988 Plainville, Hartford County, Connecticut, United States of America
  Birth
  17 Jun 1900
  West Rutland, Rutland County, Vermont, United States of America
  Death
  20 Apr 1988
  Plainville, Hartford County, Connecticut, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 10. Record information.
  Name
  Charles Young
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxxRutland County, Vermont, USA
  Relative
  xxxxxxx xxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxxRutland County, Vermont, USA
 11. Connecticut Death Index, 1949-2012
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Charles P Young
  Spouse
  Kathl
  Father
  Young
  Birth
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxHartford, Connecticut, USA
  Residence
  xxxxxxxxxxxHartford, Connecticut
  Spouse
  Kathl
  Father
  Young
  Birth
  xx xxx xxxxVermont
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxHartford, Connecticut, USA
  Residence
  xxxxxxxxxxxHartford, Connecticut
  Connecticut Death Index, 1949-2012
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 12. Record information.
  Name
  Charles E Young
  Birth
  Death
  xxx1990
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xxx1990
 13. Record information.
  Name
  Charles W Young
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1988
 14. Record information.
  Name
  Charles Phillis Young
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxHartford, Connecticut, USA
  Relative
  xxxxxxxx xxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxHartford, Connecticut, USA
 15. Florida, U.S., Death Index, 1877-1998
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Charles Jerome Young
  Birth
  Death
  xx xxx1988 Pinellas, Florida, United States
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1988 Pinellas, Florida, United States
  Florida, U.S., Death Index, 1877-1998
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 16. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Charles J. Young
  Birth
  Death
  Residence
  xxxxxx xxxxDistrict of Columbia
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1988
  Residence
  xxxxxx xxxxDistrict of Columbia
  U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 17. Record information.
  Name
  Charles E Young
 18. Record information.
  Name
  Mr. Charles Young
  Child
  Residence
  Child
  xxxxxx xx xxxxx
  Residence
  xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx
 19. Record information.
  Name
  Mr. Charles V. Young
  Child
 20. Record information.
  Name
  Mr. Charles Young
  Child
  Residence
  Child
  xxx xx xxxxx
  Residence
  xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
Results 1-20 of 432,967
 per page