New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 24,469
 1. Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Cayetano Perez
  Spouse
  Maria Tereza Razo
  Vital
  xxxxxxxxxxGuanajuato, México (Mexico)
  Spouse
  Maria Tereza Razo
  Vital
  xxxxxxxxxxGuanajuato, México (Mexico)
  Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
  Spouse
  Maria Josefa Martinez
  Children
  Vital
  San Luis Potosí (San Luis Potosi), México (Mexico)
  Spouse
  Maria Josefa Martinez
  Children
  xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
  Vital
  San Luis Potosí (San Luis Potosi), México (Mexico)
  Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 3. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
 4. Marriage
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
 5. Marriage
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
 6. Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Cayetano Perez
  Spouse
  Maria Aurelia Arenas
  Children
  Juan de la Cruz Perez
  Vital
  xxxxxxxxxxxxxPuebla, México (Mexico)
  Spouse
  Maria Aurelia Arenas
  Children
  Juan de la Cruz Perez
  Vital
  xxxxxxxxxxxxxPuebla, México (Mexico)
  Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 7. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez De Castilla
  Marriage
  Marriage
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
 8. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
 9. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
 10. Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
  Spouse
  Maria Refugio Galicia
  Children
  Vital
  xxxxxxxxxGuanajuato, México (Mexico)
  Spouse
  Maria Refugio Galicia
  Children
  xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
  Vital
  xxxxxxxxxGuanajuato, México (Mexico)
  Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 11. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
 12. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
 13. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
 14. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
 15. Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Cayetano Peres
  Spouse
  Maria Catarina Montalvo
  Children
  Juan Peres
  Vital
  xxxxxxxxxxxxxNuevo León (Nuevo Leon), México (Mexico)
  Spouse
  Maria Catarina Montalvo
  Children
  Juan Peres
  Vital
  xxxxxxxxxxxxxNuevo León (Nuevo Leon), México (Mexico)
  Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 16. Marriage
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
 17. Marriage
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
 18. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
 19. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
 20. Record information.
  Name
  Cayetano Martinez
Results 1-20 of 24,469
 per page