New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 31,317
 1. Record information.
  Name
  Karolina Andress
  Spouse
  Joseph Nautascher
  Mother
  Father
  Birth
  Marriage
  Spouse
  Joseph Nautascher
  Mother
  xxxxxxxxx xxxxxx
  Father
  xxxxx xxxxxxx
  Birth
  xxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 2. Record information.
  Name
  Maria Carolina Andress
  Baptism
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. Mother
  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
  Father
  xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 4. Record information.
  Name
  Caroline Friederike Marie Dorothea Andress
  Mother
  Father
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxBrandenburg, Preußen (Germany)
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxBrandenburg, Preußen (Germany)
  Mother
  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
  Father
  xxxxxxx xxxxxxxxxAndress
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxBrandenburg, Preußen (Germany)
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxBrandenburg, Preußen (Germany)
 5. Record information.
  Name
  Caroline Andreas
  Birth
  Departure
  Arrival
  x xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxxxxEngland
  Arrival
  x xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
 6. Record information.
  Name
  Caroline Andreas
  Other
  Birth
  Departure
  Arrival
  Hull (New York via Liverpool)
  Residence
  Other
  xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxDeutschland (Germany)
  Arrival
  Hull (New York via Liverpool)
  Residence
  xxxxxxxxxxxxx xxx
 7. Record information.
  Name
  Karolina Andress
  Spouse
  Joseph Nautascher
  Marriage
  Spouse
  Joseph Nautascher
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 8. Massachusetts, U.S., Death Records, 1841-1915
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Caroline C Andrews
  Birth
  Death
  xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx
  Death
  xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
  Massachusetts, U.S., Death Records, 1841-1915
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 9. Record information.
  Name
  Caroline Philippine Andresse
  Birth
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxBrandenburg, Preußen (Germany)
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxBrandenburg, Preußen (Germany)
 10. Record information.
  Name
  Caroline C Andrews
  Mother
  Father
  Birth
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Mother
  xxxxx
  Father
  xxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 11. Record information.
  Name
  Caroline C Andrews
  Mother
  Father
  Birth
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Mother
  xxxxx
  Father
  xxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 12. Record information.
  Name
  Caroline Andrews
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxNew Haven, Connecticut, USA
  Birth
  xxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxNew Haven, Connecticut, USA
 13. Record information.
  Name
  Carolin Andrews
  Birth
  Residence
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxMiddlesex
 14. Record information.
  Name
  Caroline Andrews
  Birth
  abt 1801 Middlesex, England
  Residence
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxMiddlesex, England
  Birth
  abt 1801
  Middlesex, England
  Residence
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxMiddlesex, England
 15. Record information.
  Name
  Caroline Andrews
  Birth
  Death
  1887
  Birth
  xxxx
  Death
  1887
 16. Record information.
  Name
  Caroline Andrews
  Birth
  Death
  xxx1871 London, United Kingdom
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx1871 London, United Kingdom
 17. Record information.
  Name
  Caroline Andrews
  Birth
  Death
  xxx1887 Devonshire, United Kingdom
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx1887 Devonshire, United Kingdom
 18. Record information.
  Name
  Caroline Andrews
  Birth
  Death
  1887
  Birth
  xxxx
  Death
  1887
 19. Record information.
  Name
  Carolina Andrews
  [Caroline Andrews]
 20. Record information.
  Name
  Caroline Andres
Results 1-20 of 31,317
 per page