New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseLouisa Bridgit HYNES
   Fatherxxxxx xxxx xxxxxxxx
   Motherxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
   Childrenxxxxxx xxxxxx
   Birthx xxx xxxx xxxxxxxKendall, Illinois, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxSnohomish, Washington, USA
   Residencexxxx xxxxxxxGrant, Washington, USA

1-20 of 35,463
 1. Record information.
  Name
  Banton E Mattison
  [Benton E Matteson]
  Birth
  1867 Illinois
  Residence
  xxxx xxx xxxxxGrant, Washington, USA
  [Benton E Matteson]
  Birth
  1867
  Illinois
  Residence
  xxxx xxx xxxxxGrant, Washington, USA
 2. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Benton Eugene Matteson
  Birth
  3 Feb 1867
  Death
  7 Feb 1960
  Birth
  3 Feb 1867
  Death
  7 Feb 1960
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 3. Washington, U.S., Select Death Index, 1907-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Benton Eugene Matteson
  Father
  Birth
  Death
  Father
  xxxxx xxxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  Washington, U.S., Select Death Index, 1907-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 4. Washington, U.S., Death Records, 1883-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Benton Eugene Matteson
  Father
  Hiram Matteson
  Birth
  Death
  Father
  Hiram Matteson
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  Washington, U.S., Death Records, 1883-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 5. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  [Benton E Mattsson]
  [Burton E Matteson]
  Birth
  Illinois
  Residence
  xxxx xxxxxxxxSnohomish, Washington, USA
  [Benton E Mattsson]
  [Burton E Matteson]
  Birth
  Illinois
  Residence
  xxxx xxxxxxxxSnohomish, Washington, USA
 6. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Birth
  Illinois
  Residence
  xxxx xxxxxxxxSnohomish, Washington, USA
  Birth
  Illinois
  Residence
  xxxx xxxxxxxxSnohomish, Washington, USA
 7. Washington, U.S., Death Index, 1940-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Birth
  Death
  x xxx1960
  Residence
  xxxxxxxxSnohomish
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1960
  Residence
  xxxxxxxxSnohomish
  Washington, U.S., Death Index, 1940-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 8. Record information.
  Name
  Benton Matteson
  Birth
  Illinois
  Residence
  1940 Everett, Snohomish, Washington, USA
  Birth
  Illinois
  Residence
  1940
  Everett, Snohomish, Washington, USA
 9. Washington, U.S., Death Index, 1940-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Benton Eugene Matteson
  Death
  Death
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  Washington, U.S., Death Index, 1940-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 10. Record information.
  Name
  Benton Eugene Matteson
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1960
 11. Record information.
  Name
  Benton Eugene Matteson
  Birth
  Death
  xxx x1960
 12. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 13. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Residence
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 14. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Residence
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 15. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 16. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 17. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 18. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 19. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 20. Record information.
  Name
  Benton E Matteson
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
Results 1-20 of 35,463
 per page