New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseArnold H Sallach
   Fatherxxxxxx xxxxxxxxxxx
   Motherxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
   Childrenxxxxxx x
   Birthxx xxx xxxx xxxxxAllegheny, Pennsylvania, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxx xxxxxSacramento, California, USA
   Residencex xxx xxxx xxxxxAllegheny, Pennsylvania, USA

1-20 of 13,371,494
 1. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Barbara F Sallach
  Birth
  16 Jun 1915
  Death
  22 Aug 2004
  Birth
  16 Jun 1915
  Death
  22 Aug 2004
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Record information.
  Name
  Barbara Myros Sallach
  [Barbara F Sallach]
  [Barbara Myros Myros]
  Birth
  Death
  [Barbara F Sallach]
  [Barbara Myros Myros]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxPennsylvania
  Death
  xx xxx2004
 3. Record information.
  Name
  Barbara F Sallach
  Birth
  Residence
  Birth
  xx xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxCA
 4. Record information.
  Name
  Barbara Sallach
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  1940 Etna, Allegheny, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  1940
  Etna, Allegheny, Pennsylvania, USA
 5. Record information.
  Name
  Barbara Sallach
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxAllegheny, Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxAllegheny, Pennsylvania, USA
 6. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Barbara F. Sallach
  Birth
  Death
  Residence
  xxxxxx xxxxPennsylvania
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx2004
  Residence
  xxxxxx xxxxPennsylvania
  U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 7. Record information.
  Name
  Barbar Bechtel
  [Barbara Bechtel]
  Birth
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxxLancaster, Pennsylvania, USA
  [Barbara Bechtel]
  Birth
  xx xxx xxxx
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxxLancaster, Pennsylvania, USA
 8. Record information.
  Name
  Barbara F Strubelt
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
 9. Record information.
  Name
  Barbara L F Jones
  Marriage
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
 10. Record information.
  Name
  Barbara F Oritz
  Marriage
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
 11. Record information.
  Name
  Barbara F Chilton
  Marriage
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
 12. Record information.
  Name
  Barbara F Cechetine
  Marriage
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
 13. Record information.
  Name
  Barbara F Pefley
  Marriage
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
 14. Record information.
  Name
  Barbara F Haggerty
  Spouse
  William H Truhe
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxxLos Angeles City
  Spouse
  William H Truhe
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxxLos Angeles City
 15. Record information.
  Name
  Barbara F Forsyth
  Spouse
  William H Truhe
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxxLos Angeles City
  Spouse
  William H Truhe
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxxLos Angeles City
 16. Record information.
  Name
  Barbara Selqui
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxSomerset, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxSomerset, Pennsylvania, USA
 17. Record information.
  Name
  Barbara F Bancroft
  Spouse
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxxSacramento
  Spouse
  xxxxxxx x xxxxxxx xx
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxxSacramento
 18. Record information.
  Name
  Barbara Frances Solic
  [Barbara Fra Friedl]
  [Barbara Friedl]
  Birth
  Death
  [Barbara Fra Friedl]
  [Barbara Friedl]
  Birth
  xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxPennsylvania
  Death
  xx xxx2002
 19. Record information.
  Name
  Barbara B Sallach
  Birth
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxxxLos Angeles, California, USA
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxxxLos Angeles, California, USA
 20. Record information.
  Name
  Barbara Solick
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxElk, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxElk, Pennsylvania, USA
Results 1-20 of 13,371,494
 per page