New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseSarah BUXTON
   Fatherxxx xxxxxx
   Motherxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
   Childrenxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxProvidence, Rhode Island, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxWindham, Connecticut, USA
   ResidencexxxxConnecticut, USA

1-20 of 3,387
 1. Record information.
  Name
  Baruch Benson
  [Barak Benson]
  Spouse
  Sarah Buxton
  Marriage
  Vital
  [Barak Benson]
  Spouse
  Sarah Buxton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
 2. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1836
 3. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1836
 4. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1836
 5. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1836
 6. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1836
 7. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1836
 8. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1836
 9. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1836
 10. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1836
 11. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1836
 12. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1836
 13. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1836
 14. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1836
 15. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1836
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 16. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1836
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 17. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Oct 11 1751
  Death
  Jan 5 1836
  View Image
  Birth
  Oct 11 1751
  Death
  Jan 5 1836
 18. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Oct 11 1751
  Death
  Jan 5 1836
  View Image
  Birth
  Oct 11 1751
  Death
  Jan 5 1836
 19. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Oct 11 1751
  Death
  Jan 5 1836
  View Image
  Birth
  Oct 11 1751
  Death
  Jan 5 1836
 20. Record information.
  Name
  Barak Benson
  Birth
  Oct 11 1751
  Death
  Jan 5 1836
  View Image
  Birth
  Oct 11 1751
  Death
  Jan 5 1836
Results 1-20 of 3,387
 per page