New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseEmily Louisa Adams
   Fatherxxxxxx xxxx
   Motherxxxxxx xxxxxxxxx
   Childrenxxxxxx xxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxCambria, Pennsylvania, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxMontréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada
   Residencexxx xxxx xxxxxxxxxMontréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada

1-20 of 58,774
 1. Record information.
  Name
  Arthur J Hake
  Spouse
  Emily L Adams
  Marriage
  Spouse
  Emily L Adams
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxNew York, USA
 2. Record information.
  Name
  Arther J Hoke
  Marriage
  xxxxChase, Nebraska, USA
  Marriage
  xxxxChase, Nebraska, USA
 3. Record information.
  Name
  Arthur J Hoke
  Marriage
  xx xxx xxxxYuma, Colorado, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxYuma, Colorado, USA
 4. Record information.
  Name
  Arthur J Hoke
  Marriage
  xx xxx xxxxYuma, Colorado, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxYuma, Colorado, USA
 5. Record information.
  Name
  Arthur J Hoke
  Marriage
  xx xxx xxxxYuma, Colorado, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxYuma, Colorado, USA
 6. Record information.
  Name
  Arthur Winfield Hoke
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxxDauphin County, Pennsylvania, USA
  Birth
  xx xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxxDauphin County, Pennsylvania, USA
 7. Record information.
  Name
  Arthur Hoke
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxNew York, USA
 8. Lima Daily News (Lima, Ohio)
  Newspapers

  Showing 2 of 20 matches found on this image.

  Record information.
  Publication
  12 Mar 1912 Lima, Ohio

  Showing 2 of 20 matches found on this image.

  Publication
  12 Mar 1912
  Lima, Ohio
 9. Record information.
  Name
  John Hoke
  Birth
  1880 Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxCambria, Pennsylvania, USA
  Birth
  1880
  Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxCambria, Pennsylvania, USA
 10. Record information.
  Name
  Arthur W Hoke
  Birth
  xx xxx xxxxLebanon Co, Pennsylvania
  Birth
  xx xxx xxxxLebanon Co, Pennsylvania
 11. Record information.
  Name
  Arthur J Huke
  Birth
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxBucks, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxxx xxxxxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxBucks, Pennsylvania, USA
 12. Newark Daily Advocate (Newark, Ohio)
  Newspapers

  Showing 2 of 24 matches found on this image.

  Record information.
  Publication
  17 May 1896 Newark, Ohio

  Showing 2 of 24 matches found on this image.

  Publication
  17 May 1896
  Newark, Ohio
 13. Record information.
  Name
  John J Hoke
 14. Record information.
  Name
  John William Hoke
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxxLincoln County, Washington, USA
  Relative
  xxxx xxxx
  Birth
  xx xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxxLincoln County, Washington, USA
 15. Record information.
  Name
  Mr J Arthur Hoke
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxSchuylkill, Pennsylvania, USA
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxSchuylkill, Pennsylvania, USA
 16. Record information.
  Name
  Arthur Hoke
 17. Record information.
  Name
  Arthur Hoke
 18. Record information.
  Name
  Arthur Hoke
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxNew York, USA
 19. Record information.
  Name
  Arthur J Huke
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 20. Record information.
  Name
  John Ruel Hoke
  Birth
  Birth
  xx xxx xxxx
Results 1-20 of 58,774
 per page