New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 146,975
 1. Record information.
  Name
  Ann Gardner
  Spouse
  John Aris
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxNorthamptonshire, England
  Spouse
  John Aris
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxNorthamptonshire, England
 2. Record information.
  Name
  Ann Gardner
  Baptism
  Death
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Death
  xx xxx1779
 3. Baptism
  xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 4. Record information.
  Name
  Ann Stanley
  [Ann Gardner]
  Baptism
  [Ann Gardner]
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 5. Record information.
  Name
  Ann Gardner
  Birth
  Baptism
  Birth
  xx xxx xxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 6. Record information.
  Name
  Ann Gardner
  Baptism
  xx xxx xxxxWiltshire, England
  Baptism
  xx xxx xxxxWiltshire, England
 7. Record information.
  Name
  Ann Gardner
  Baptism
  xx xxx xxxxMiddlesex, England
  Baptism
  xx xxx xxxxMiddlesex, England
 8. Record information.
  Name
  Anna Gardner
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxNantucket, Massachusetts, USA
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxNantucket, Massachusetts, USA
 9. Record information.
  Name
  Ann Gardner
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 10. Record information.
  Name
  Ann Lowther Gardner
  Baptism
  x xxx xxxxLondon, England
 11. Record information.
  Name
  Ann Gardner
  Baptism
  xx xxx xxxxLondon, England
  Baptism
  xx xxx xxxxLondon, England
 12. Record information.
  Name
  Ann Lowther Gardner
  Baptism
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 13. Record information.
  Name
  Ann Gardner
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  Ann Gardner
  Baptism
  xx xxx xxxxLondon, England
  Baptism
  xx xxx xxxxLondon, England
 15. Record information.
  Name
  Anne Beverly Gardner
  Birth
  Baptism
  Birth
  x xxx xxxx
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 16. Record information.
  Name
  Ann Bostard
  [Ann Gardner]
  Baptism
  x xxx xxxxGloucestershire, England
  [Ann Gardner]
  Baptism
  x xxx xxxxGloucestershire, England
 17. Mother
  xxx xxxxxxx
  Father
  xxxx xxxxxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxWarwickshire, England
 18. Mother
  xxx xxxxxxx
  Father
  xxx xxxxxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxWarwickshire, England
 19. Record information.
  Name
  Anna Gardner
  Mother
  Father
  xxxxxxGardner
  Birth
  Vital
  Mother
  xxxx xxxxx
  Father
  xxxxxxGardner
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
 20. Record information.
  Name
  Ann Sophia Cheeseman
  [Ann Sophia Gardner]
  Marriage
  [Ann Sophia Gardner]
  Marriage
  xx xxx xxxxEngland
Results 1-20 of 146,975
 per page