New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 147,694
 1. Record information.
  Name
  Anna Lisa Kohler
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxSindelfingen, Württemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxSindelfingen, Württemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 2. Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Anna Barbara Kohler
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxSindelfingen, Württemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxSindelfingen, Württemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 4. Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 5. Record information.
  Name
  Anna Maria Kohler
  Spouse
  Melcher Stroß
  Father
  Marriage
  Spouse
  Melcher Stroß
  Father
  xxxx xxxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 6. Birth
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 7. Record information.
  Name
  Anna Catharina Kohler
  Spouse
  Hanss Jacob Nass
  Father
  Marriage
  Spouse
  Hanss Jacob Nass
  Father
  xxxxx xxxxx xxxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 8. Record information.
  Name
  Anna Maria Wal??
  [Anna Maria Kohler]
  Birth
  Death
  [Anna Maria Kohler]
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx
 9. Record information.
  Name
  Anna Rosina Köhler
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 10. Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 11. Record information.
  Name
  Anna Kohler
  Spouse
  Jacob Haller
  Father
  Marriage
  Spouse
  Jacob Haller
  Father
  xxxxxx xxxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 12. Record information.
  Name
  Anna ?? Köhler
  Birth
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 13. Record information.
  Name
  Anna Margretha Kohler
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 14. Record information.
  Name
  Anna Maria Kohler
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 15. Record information.
  Name
  Anna Lisa Kohler
 16. Record information.
  Name
  Anna Maria Kohler
  Spouse
  Joh. Michael Fischer
  Father
  Marriage
  Spouse
  Joh. Michael Fischer
  Father
  xxxx xxxxx xxxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 17. Record information.
  Name
  Anna Maria Kohler
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 18. Record information.
  Name
  Anna Maria Kohler
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxWürttemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 19. Record information.
  Name
  Anna Kohler
  Spouse
  Jacob Hermann
  Father
  Marriage
  Spouse
  Jacob Hermann
  Father
  xxxx xxxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 20. Record information.
  Name
  Anna Kohler
  Spouse
  Johann Zaglir
  Father
  Marriage
  Spouse
  Johann Zaglir
  Father
  xxxx xxxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Results 1-20 of 147,694
 per page