New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 1,804
 1. Mother
  xxxx xxxxxxxxx
  Father
  xxxxx xxxxx
  Baptism
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 2. Mother
  xxxxxxx xxxxx
  Father
  xxxxxxx xxxxx
  Baptism
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Andrew S Vasko
  Mother
  Residence
  Illinois, USA
  Mother
  xxxxxxxxx xxxxx
  Residence
  Illinois, USA
 4. Record information.
  Name
  Andrew S Vasko
  Relative
  Birth
  Illinois, United States
  Relative
  xxxx xxxxxxxxxVasko
  Birth
  Illinois, United States
 5. Record information.
  Name
  Andr Vaskó
  Spouse
  Elis Kotsis
  Children
  Spouse
  Elis Kotsis
  Children
  xxxxxxxxx xxxxx
 6. Record information.
  Name
  Andr Vasko
  Spouse
  Barbara Krástos
  Children
  Spouse
  Barbara Krástos
  Children
  xxxx xxxxx
 7. Record information.
  Name
  Andr Vasko
  Children
  Children
  xxxx
 8. Record information.
  Name
  Andr Vasko
  Spouse
  Barb Kristov
  Children
  Spouse
  Barb Kristov
  Children
  xxxxxxx xxxxx
 9. Record information.
  Name
  Andr Vasko
  Spouse
  Anna Debretzeni
  Children
  Spouse
  Anna Debretzeni
  Children
  xxxxxxx xxxxx
 10. Record information.
  Name
  Andr. Vasko
  Spouse
  Barb Cristof
  Children
  Spouse
  Barb Cristof
  Children
  xxxxxxx xxxxx
 11. Record information.
  Name
  Andr Vasko
  Spouse
  Julis Hornyátsek
  Children
  Spouse
  Julis Hornyátsek
  Children
  xxxxxx xxxxx
 12. Record information.
  Name
  Andr Vasko
  Spouse
  Mar Majoros
  Children
  Spouse
  Mar Majoros
  Children
  xxxxxxx xxxxx
 13. Record information.
  Name
  Andr Vasko
  Spouse
  Elis Váradz
  Children
  Spouse
  Elis Váradz
  Children
  xxxxxxx xxxxx
 14. Record information.
  Name
  Andr Vasko
  Spouse
  Cathar
  Children
  Spouse
  Cathar
  Children
  xxxxxxxx xxxxx
 15. Record information.
  Name
  Andr Vasko
  Spouse
  Anna Debreczni
  Children
  Spouse
  Anna Debreczni
  Children
  xxxxxxx xxxxx
 16. Record information.
  Name
  Andr Vaskó
 17. Mother
  xxxx xxxxxxx
  Father
  xxxx xxxxx
  Baptism
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Results 1-20 of 1,804
 per page