New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 10,028
 1. Record information.
  Name
  Ame Upton
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts
 2. Record information.
  Name
  Ame Upton
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 3. Record information.
  Name
  Ame Upton
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 4. Record information.
  Name
  Ame Upton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
  Residence
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
  Residence
  xxxxx
 5. Record information.
  Name
  Amie Upton
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts
 6. Record information.
  Name
  Amie Upton
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxEssex, Massachusetts
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxEssex, Massachusetts
 7. Record information.
  Name
  Amie Upton
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 8. Record information.
  Name
  Amie Upton
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 9. Record information.
  Name
  Amie Upton
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxMassachusetts
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxMassachusetts
 10. Record information.
  Name
  Amie Upton
  Other
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
  Residence
  Other
  xxxx xxxxx xxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
  Residence
  xxxxx
 11. Record information.
  Name
  Amie Upton
  Spouse
  Mickael Cross
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Mickael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 12. Record information.
  Name
  Ama Upton
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Michael Cross
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 13. Record information.
  Name
  Amia Cross
  [Amy Cross]
 14. Record information.
  Name
  Amy Cross
  [Amia Cross]
 15. Record information.
  Name
  Amy Upton
 16. Record information.
  Name
  Amy Upton
 17. Record information.
  Name
  Amy Jane Upton
  [Elizabeth Upton]
 18. Record information.
  Name
  Amy Upton
  Birth
  Death
  1771
 19. Record information.
  Name
  Amy Upton
  Birth
  Death
  1771
 20. Record information.
  Name
  Amy Upton
  Birth
  Death
  1771
Results 1-20 of 10,028
 per page