New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 11,620
 1. Record information.
  Name
  Amanda Rector
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Kentucky, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Kentucky, USA
 2. Record information.
  Name
  Amanda Rector
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Kentucky, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Kentucky, USA
 3. Record information.
  Name
  Amanda Rector
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Kentucky, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Kentucky, USA
 4. Record information.
  Name
  Amanda Rictor
  [Amanda Rector]
  Birth
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxWarren, Kentucky, USA
  [Amanda Rector]
  Birth
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxWarren, Kentucky, USA
 5. Record information.
  Name
  Amanda Rector
  Birth
  xxx1842 Kentucky, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxKenton, Kentucky, USA
  Birth
  xxx1842 Kentucky, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxKenton, Kentucky, USA
 6. Record information.
  Name
  Amanda E Morehead
  Birth
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxFleming, Kentucky, USA
  Birth
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxFleming, Kentucky, USA
 7. Record information.
  Name
  Amanda Morehead
  Birth
  xxx1842 Kentucky, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxWoodford, Kentucky, USA
  Birth
  xxx1842 Kentucky, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxWoodford, Kentucky, USA
 8. Record information.
  Name
  Amanda Morehead
  Birth
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxUnion, Kentucky, USA
  Birth
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxUnion, Kentucky, USA
 9. Record information.
  Name
  Amanda E Morehead
  Relative
  Birth
  abt 1843 Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxFleming, Kentucky, USA
  Relative
  xxxxxx x xxxxxxxx
  Birth
  abt 1843
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxFleming, Kentucky, USA
 10. Record information.
  Name
  Amanda Rector
  Relative
  Birth
  abt 1842 Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxxPettis, Missouri, USA
  Relative
  xxx xxxxxx
  Birth
  abt 1842
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxxPettis, Missouri, USA
 11. Record information.
  Name
  Amanda E Rector
  Birth
  abt 1842 United States
  Residence
  xxxxxxxxxxxSchenectady
  Birth
  abt 1842
  United States
  Residence
  xxxxxxxxxxxSchenectady
 12. Record information.
  Name
  Amanda Morehead
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxJo Daviess, Illinois, USA
  Relative
  xxxx xxxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxJo Daviess, Illinois, USA
 13. Record information.
  Name
  Amanda Jewell
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxBarry, Michigan, USA
  Relative
  xxxxxx xxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxBarry, Michigan, USA
 14. Record information.
  Name
  Amanda Jewell
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Relative
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 15. Missouri, U.S., Wills and Probate Records, 1766-1988
  (3 total images in packet)
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Amanda E. Rector
 16. Record information.
  Name
  Amanda M. Morehead
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxPlymouth
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxPlymouth
 17. Record information.
  Name
  Amanda Morehead
  Birth
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxMontgomery, Missouri, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxMontgomery, Missouri, USA
 18. Record information.
  Name
  Amanda Rector
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxKentucky, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxKentucky, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 19. Record information.
  Name
  Amanda Rector
 20. Record information.
  Name
  Amanda Morehead
  Birth
  Residence
  xxxx xx xxxxxxxxFleming, Kentucky, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xx xxxxxxxxFleming, Kentucky, USA
Results 1-20 of 11,620
 per page