New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 358,731,932
 1. Record information.
  Name
  Agata Langton
  [Agatha Storniolo]
  Birth
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York
  [Agatha Storniolo]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York
 2. Record information.
  Name
  Agata Langton
  [Agatha Storniolo]
  Birth
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York
  [Agatha Storniolo]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York
 3. Pennsylvania, U.S., Death Certificates, 1906-1968
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Agate Sandherr
  [Agatha Armbruster]
  Birth
  [Agatha Armbruster]
  Birth
  xxxxxxx
  Pennsylvania, U.S., Death Certificates, 1906-1968
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 4. Record information.
  Name
  Agatha Bellehmueur
  [Agathe Bellehmueur]
  Birth
  Death
  abt 1718
  [Agathe Bellehmueur]
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  abt 1718
 5. Record information.
  Name
  Agatha Kelley
  [A Gatha Kelley]
  Birth
  Residence
  [A Gatha Kelley]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxBronx, New York, USA
 6. Record information.
  Name
  Agatha Coxe
  [Agotha Coxe]
  [Agatha Cox]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxFlorence, South Carolina, USA
  [Agotha Coxe]
  [Agatha Cox]
  Birth
  xxxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxFlorence, South Carolina, USA
 7. Record information.
  Name
  Agotha Peleing
  [Agatha ?Lenez]
  Birth
  Indiana
  Residence
  1940 Center Township, Center, Porter, Indiana, USA
  [Agatha ?Lenez]
  Birth
  Indiana
  Residence
  1940
  Center Township, Center, Porter, Indiana, USA
 8. Record information.
  Name
  Agatha Johnston
  [Agathe Johnston]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxVenango, Pennsylvania, USA
  [Agathe Johnston]
  Birth
  xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxVenango, Pennsylvania, USA
 9. Record information.
  Name
  Agatha Bohrman
  [Agathea Bohman]
  Birth
  Wisconsin
  Residence
  1940 Ahnapee, Algoma, Kewaunee, Wisconsin, USA
  [Agathea Bohman]
  Birth
  Wisconsin
  Residence
  1940
  Ahnapee, Algoma, Kewaunee, Wisconsin, USA
 10. Record information.
  Name
  Agatha Vollman
  [Agotha Vollman]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxx xxxCook (Chicago), Illinois, USA
  [Agotha Vollman]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxx xxxCook (Chicago), Illinois, USA
 11. Record information.
  Name
  Agata Armbruster
  [Agatha Armbruster]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxx xxxxx xxxxxxCarbon, Pennsylvania, USA
  [Agatha Armbruster]
  Birth
  xxx xxxx xxxxx
  Residence
  xxxx xxxx xxxxx xxxxxxCarbon, Pennsylvania, USA
 12. Record information.
  Name
  Agatha Zeppenfeld
  [Agetha Zeppenfeld]
  Birth
  Marriage
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxHamilton, Ohio, USA
  [Agetha Zeppenfeld]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Marriage
  xxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxHamilton, Ohio, USA
 13. Record information.
  Name
  Agatha Hill
  [Agotha Hill]
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxx xxLincoln, Tennessee, USA
  [Agotha Hill]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxx xxLincoln, Tennessee, USA
 14. Record information.
  Name
  Agathy Ring
  [Agatha Ring]
  Birth
  Marriage
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxProvidence, Rhode Island, USA
  [Agatha Ring]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx
  Marriage
  xxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxProvidence, Rhode Island, USA
 15. Record information.
  Name
  Agatha L Brice
  [Agotha L Brice]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxPontotoc, Oklahoma, USA
  [Agotha L Brice]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxPontotoc, Oklahoma, USA
 16. Record information.
  Name
  Agathea Nasser
  [Agatha Nasser]
  Birth
  Wisconsin
  Residence
  1940 City, Iron River, Iron, Michigan, USA
  [Agatha Nasser]
  Birth
  Wisconsin
  Residence
  1940
  City, Iron River, Iron, Michigan, USA
 17. Record information.
  Name
  Agather M Bettman
  [Agatha M Bethman]
  Birth
  Kansas
  Residence
  1940 J P 1, Dumas, Moore, Texas, USA
  [Agatha M Bethman]
  Birth
  Kansas
  Residence
  1940
  J P 1, Dumas, Moore, Texas, USA
 18. Record information.
  Name
  Agatha Bureau
  [Agotha Bwreau]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxDickinson, Michigan, USA
  [Agotha Bwreau]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxDickinson, Michigan, USA
 19. Record information.
  Name
  Agatha Murphy
  [Agathe Murphy]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxElk, Pennsylvania, USA
  [Agathe Murphy]
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxElk, Pennsylvania, USA
 20. Record information.
  Name
  Agotha Lochr
  [Agatha Loehr]
  Birth
  Ohio
  Residence
  1940 Lakewood, Cuyahoga, Ohio, USA
  [Agatha Loehr]
  Birth
  Ohio
  Residence
  1940
  Lakewood, Cuyahoga, Ohio, USA
Results 1-20 of 358,731,932
 per page