New Search
1-20 of 395,010,206
 1. Record information.
  Name
  Adele Puff
  [Adela Puff]
  [Adele Oppliger]
  Birth
  Residence
  xxxx xx xxxxx xxxx xxxSt Louis (Independent City), Missouri, USA
  [Adela Puff]
  [Adele Oppliger]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xx xxxxx xxxx xxxSt Louis (Independent City), Missouri, USA
 2. Record information.
  Name
  Adele M Martin
  [Adela M Martin]
  Birth
  Residence
  [Adela M Martin]
  Birth
  xxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxLos Angeles, California, USA
 3. Record information.
  Name
  Adela Toper
  [Adela Lopes]
  [Adele Lopes]
  Birth
  New Jersey
  Residence
  1940 Union, Hudson, New Jersey, USA
  [Adela Lopes]
  [Adele Lopes]
  Birth
  New Jersey
  Residence
  1940
  Union, Hudson, New Jersey, USA
 4. Record information.
  Name
  Adele Young
  [Adela Young]
  Birth
  Illinois
  Residence
  1940 Rock Run, Rock City, Stephenson, Illinois, USA
  [Adela Young]
  Birth
  Illinois
  Residence
  1940
  Rock Run, Rock City, Stephenson, Illinois, USA
 5. Record information.
  Name
  Adela Roberts
  [Adele Roberts]
  Birth
  Texas
  Residence
  1940 Justice Precinct 4, Montgomery, Texas, USA
  [Adele Roberts]
  Birth
  Texas
  Residence
  1940
  Justice Precinct 4, Montgomery, Texas, USA
 6. Record information.
  Name
  Adela Schlossberg
  [Adele Schlossberg]
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  1940 Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA
  [Adele Schlossberg]
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  1940
  Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA
 7. Record information.
  Name
  Adela Ruton
  [Adele Ruton]
  Birth
  Ohio
  Residence
  1940 Newark, Licking, Ohio, USA
  [Adele Ruton]
  Birth
  Ohio
  Residence
  1940
  Newark, Licking, Ohio, USA
 8. Record information.
  Name
  Adele T Brown
  [Adela T Brown]
  Birth
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxLos Angeles, California, USA
  [Adela T Brown]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxLos Angeles, California, USA
 9. Record information.
  Name
  Adele W Donahue
  [Adela W Donehue]
  Birth
  Residence
  [Adela W Donehue]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 10. Record information.
  Name
  Adele Huntzinger
  [Adela Huntzinger]
  Birth
  Residence
  [Adela Huntzinger]
  Birth
  xxx xxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 11. Record information.
  Name
  Adelle B Lovett
  [Adele B Lovett]
  Birth
  New York
  Residence
  1940 Oyster Bay, Matinecock, Nassau, New York, USA
  [Adele B Lovett]
  Birth
  New York
  Residence
  1940
  Oyster Bay, Matinecock, Nassau, New York, USA
 12. Record information.
  Name
  Addell Howard
  [Adele Howard]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxDuval, Florida, USA
  [Adele Howard]
  Birth
  xxxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxDuval, Florida, USA
 13. Record information.
  Name
  Adele Bell
  [Adela Bell]
  Birth
  Residence
  [Adela Bell]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxHamilton, Ohio, USA
 14. Record information.
  Name
  Adela Heurlin
  [Adele Heurlin]
  Birth
  Residence
  [Adele Heurlin]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxCook, Illinois, USA
 15. Record information.
  Name
  Adele S Smart
  [Adela S Smart]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxxLawrence, Missouri, USA
  [Adela S Smart]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxxLawrence, Missouri, USA
 16. Record information.
  Name
  Adele Vierey
  [Adila Varey]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxPalo Pinto, Texas, USA
  [Adila Varey]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxPalo Pinto, Texas, USA
 17. Record information.
  Name
  Addelle Mckenndal
  [Addelle Mc kanndal]
  [Adele Calverie]
  [Adele Claverie]
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxSaint Tammany, Louisiana, USA
  [Addelle Mc kanndal]
  [Adele Calverie]
  [Adele Claverie]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxSaint Tammany, Louisiana, USA
 18. Record information.
  Name
  Adele M Hawley
  [Adela M Harvley]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxJefferson, Kentucky, USA
  [Adela M Harvley]
  Birth
  xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxJefferson, Kentucky, USA
 19. Record information.
  Name
  Adile Higgs
  [Adele Higgs]
  Birth
  xxxx xxxxxxxxxxxLondon, England
  Residence
  [Adele Higgs]
  Birth
  xxxx xxxxxxxxxxxLondon, England
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxMiddlesex, England
 20. Record information.
  Name
  Adelle H Wilton
  [Emily Adele Herring Wilton]
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxVirginia, USA
  [Emily Adele Herring Wilton]
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxVirginia, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
Results 1-20 of 395,010,206
 per page