New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 3,486
 1. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 2. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Spouse
  Annie Wichecka
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, United States
  Spouse
  Annie Wichecka
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, United States
 3. Record information.
  Name
  Adalbert Richard Smolinski
 4. Berlin, Germany, Deaths, 1874-1955
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Adelbert Smolinski
  Berlin, Germany, Deaths, 1874-1955
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 5. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
 6. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
 7. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
 8. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Residence
  Residence
  xxxx xxxxxxxxGermany
 9. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
 10. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
  Residence
  xxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
 11. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Residence
  Residence
  xxxx xxxxxxxxGermany
 12. Berlin, Germany, Births, 1874-1908
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Adelbert Smolinski
 13. Dresden, Germany, Births, 1876-1907
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Adalbert Richard Smolinski
  Residence
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxSachsen (Saxony), Deutschland (Germany)
  Residence
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxSachsen (Saxony), Deutschland (Germany)
  Dresden, Germany, Births, 1876-1907
  Birth, Baptism & Christening
 14. Dresden, Germany, Births, 1876-1907
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Adalbert Richard Smolinski
  Residence
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxSachsen (Saxony), Deutschland (Germany)
  Residence
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxSachsen (Saxony), Deutschland (Germany)
  Dresden, Germany, Births, 1876-1907
  Birth, Baptism & Christening
 15. Berlin, Germany, Births, 1874-1908
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
 16. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxBerlin, Deutschland (Germany)
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxBerlin, Deutschland (Germany)
 17. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxBerlin, Deutschland (Germany)
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxBerlin, Deutschland (Germany)
 18. Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Birth
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxBerlin, Deutschland (Germany)
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxBerlin, Deutschland (Germany)
 19. Record information.
  Name
  Adalbert Richard Smolinski
  Birth
  Marriage
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxDeutschland (Germany)
 20. Berlin, Germany, Deaths, 1874-1955
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Adalbert Smolinski
  Birth
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxBerlin, Deutschland (Germany)
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxBerlin, Deutschland (Germany)
  Berlin, Germany, Deaths, 1874-1955
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
Results 1-20 of 3,486
 per page