New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseJohn Jacob KERBAUGH
   Fatherxxxxxxx xxxxx
   Motherxxxxxx
   Childrenxxxxxxx
   Birthxxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
   Residencexxxx xxxxxx xxxxxxxYork, Pennsylvania, USA

1-20 of 60,231
 1. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Abigail Kerbaugh
  Birth
  1799 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  28 Mar 1875 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States of America
  Birth
  1799
  Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  28 Mar 1875
  Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Record information.
  Name
  Abigal Kerbaugh
  Birth
  Death
  xx xxx1875 Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
  Birth
  xxx xxxx xxxx
  Death
  xx xxx1875 Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
 3. Record information.
  Name
  Abigael Kerbaugh
  Birth
  Death
  xx xxx1875 Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
  Birth
  xxx xxxx xxxxx
  Death
  xx xxx1875 Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
 4. Record information.
  Name
  Abigal Kerbaugh
  Birth
  Death
  1875
 5. Record information.
  Name
  Abigail Reese Kerbaugh
  Birth
  Death
 6. Record information.
  Name
  Abigail Reese Kerbaugh
  Birth
  Death
 7. Record information.
  Name
  Abigal Kerbaugh
  Birth
  Death
  1875
 8. Record information.
  Name
  Abigail Kerbaugh
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 9. Record information.
  Name
  Abigail Reese Kerbaugh
  Birth
  Death
 10. Record information.
  Name
  Abigail Reese Kerbaugh
  Birth
  Death
 11. Pennsylvania, U.S., Death Certificates, 1906-1968
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Abigail Reese
  Birth
  Birth
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
  Pennsylvania, U.S., Death Certificates, 1906-1968
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 12. Pennsylvania, U.S., Death Certificates, 1906-1968
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Abigal Reese
  Birth
  Birth
  xxxxxxxxxxxx
  Pennsylvania, U.S., Death Certificates, 1906-1968
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 13. Record information.
  Name
  Abigal Kerbaugh
 14. Record information.
  Name
  Abigail Reese
  [Abigail Hopkins]
  [Abigail Hopkins]
 15. Record information.
  Name
  Abbey Kerbaugh
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 16. Record information.
  Name
  Abigail Rose
  Residence
  xxxxxxxxxxxxxPennsylvania, USA
  Residence
  xxxxxxxxxxxxxPennsylvania, USA
 17. Record information.
  Name
  Doris A Reese
  Spouse
  Willias
  Marriage
  xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, United States
  Spouse
  Willias
  Marriage
  xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, United States
 18. Record information.
  Name
  J A Rrcse Reese
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPennsylvania, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 19. Record information.
  Name
  Mary A Reese
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPennsylvania, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 20. Record information.
  Name
  Abigail Reese
  [Abigail Ansey]
Results 1-20 of 60,231
 per page