Ancestry International DNA, LLC – Allmänna villkor, 18 maj 2015

Välkommen till AncestryDNA. Vi erbjuder DNA-test och genetisk analys för att hjälpa användare att upptäcka, bevara och dela sin släkthistoria. Nedan hittar du mer information om våra allmänna villkor, som du måste läsa igenom och godkänna innan du använder vår webbplats på AncestryDNA.co.uk (eller lokaliserad webbplats för ditt land, om tillämpligt)("webbplatsen för AncestryDNA" eller "webbplatsen") eller de olika tjänsterna för DNA-test och släktforskning som erbjuds genom webbplatsen.

Dessa allmänna villkor gäller för nya AncestryDNA-kunder och för användare av webbplatsen (se nedan) från den 18 maj 2015 och för redan existerande AncestryDNA-kunder från den 18 juni 2015.

 1. 1. Översikt
 2. 2. Din användning av webbplatsen för AncestryDNA
 3. 3. DNA-testning
 4. 4. Innehåll från användare
 5. 5. AncestryDNA:s avgifter och betalningar
 6. 6. Kommunikation mellan AncestryDNA och dig
 7. 7. Ändringar i detta avtal
 8. 8. Ansvarsfriskrivning
 9. 9. Tvister
 10. 10. Övrigt
 11. 11. Kontakta oss

1. Översikt

Innan du använder webbplatsen för att beställa ett DNA-test eller få åtkomst till resultaten av DNA-testningen måste du granska och godkänna dessa allmänna villkor som innefattar AncestryDNA:s sekretesspolicy och alla andra policyer ("Allmänna villkor" eller "Avtal"). Du är juridiskt bunden till detta avtal, som är upprättat mellan dig och Ancestry International DNA, LLC ("AncestryDNA", "vi" eller "oss"). Detta avtal definierar dina rättigheter och ditt ansvar som användare av webbplatsen och av DNA-testservice ("Användare").

Webbplatsen för AncestryDNA och tjänsterna (som beskrivs nedan) hanteras och erbjuds av AncestryDNA från USA. Detta avtal styr DNA-testning och åtkomst till webbplatsen för AncestryDNA. Detta avtal regleras, i den utsträckning som är tillåtet enligt de lokala lagarna i ditt uppehållsland, av lagstiftningen i delstaten Utah och av USA:s lagstiftning.

Att bli användare och att genomföra DNA-test som en del av dessa tjänster resulterar i att dina personuppgifter och dina genetiska uppgifter överförs till och lagras i USA, och att dina personuppgifter och genetiska uppgifter behandlas i USA, Irland och i ditt uppehållsland och att du särskilt samtycker till den nämnda överföringen, lagringen och behandlingen.

Webbplatsen för AncestryDNA är en del av utbudet av webbplatser för Ancestry ("Ancestry" och gemensamt med samarbetspartner, dotterbolag och koncernföretag "Ancestrys koncernföretag"), som bland annat inkluderar ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.ca, Ancestry.com, rootsweb.com och familytreemaker.com, samt andra webbplatser som drivs av något annat av Ancestrys koncernföretag. AncestryDNA är en DNA-testservice där resultaten skickas online och webbplatsen för AncestryDNA tillåter användare att ansluta till andra användare (Tjänsterna). AncestryDNA:s tjänster kan användas tillsammans med Ancestrys utbud av webbplatser för att göra det möjligt för användare att upptäcka, söka efter och spara släktens historia, t.ex. genom att söka på utvidgade databasposter som finns på dessa webbplatser och genom att utnyttja Ancestrys' släktträdstjänster. Användare av AncestryDNA och av Ancestrys utbud av webbplatser ("Ancestrys community") kan också kommunicera med andra för att samarbeta och utbyta släktrelaterade uppgifter. Alla tredjepartswebbplatser som Ancestry Community innefattar omfattas av regler och villkor som skiljer sig från dem som återfinns här och det är ditt ansvar att säkerställa att du har läst och förstått dem innan du använder dessa webbplatser.

Observera att för att beställa ett DNA-test och för att använda tjänsterna från AncestryDNA måste du skapa ett Ancestry-konto och logga in. Du behöver däremot inte bli prenumerant på Ancestrys e-postutskick för att beställa ett DNA-test eller för att använda AncestryDNA:s tjänster. Din användning av webbplatsen för Ancestry omfattas av de allmänna villkoren och sekretesspolicyn som finns på webbplatsen för Ancestry.

Webbplatsen för AncestryDNA och tjänsterna som erbjuds där är avsedda för vuxna. Om en minderårig person använder webbplatsen för AncestryDNA hålls föräldern eller vårdnadshavaren till denna minderåriga person ansvarig för denna minderåriga persons' handlingar. Om du skickar in ett DNA-test för en minderårig person måste du vara minderåringens' förälder eller vårdnadshavare och du måste skicka med ett skriftligt intyg om detta till AncestryDNA vid förfrågan innan resultaten för den nämnda minderåriga personen lämnas ut.

Dessa allmänna villkor, tillsammans med sekretesspolicyn för AncestryDNA och andra juridiska meddelanden eller villkor som publiceras av AncestryDNA på webbplatsen, ska utgöra det fullständiga avtalet mellan dig och AncestryDNA om webbplatsen och tjänsterna. Om du inte' samtycker till dessa villkor kan du inte använda webbplatsen för AncestryDNA eller tjänsterna.

2. Din användning av webbplatsen för AncestryDNA

Webbplatsen för AncestryDNA innehåller text, programvara, skript, grafik, information, data, bilder, ljud, musik, video, interaktiva funktioner, användargenererad information, redaktionellt och annat innehåll tillgängligt för användare samt möjligheten att ladda ned dina rådata för DNA ("innehållet"). Allt innehåll ägs, licensieras till och/eller är upphovsrättsskyddat av AncestryDNA och får endast användas i enlighet med denna begränsade användarlicens. Webbplatsen för AncestryDNA skyddas av upphovsrätt som ett kollektivt verk och/eller sammanställning i enlighet med USA:s upphovsrättslagar, internationella konventioner och andra upphovsrättslagar. Varumärken, servicemärken och logotyper som finns på webbplatsen ägs av eller licensieras till AncestryDNA. AncestryDNA och dess licensgivare behåller titel, äganderätt och alla andra rättigheter och intressen och all information och allt innehåll på webbplatsen för AncestryDNA omfattas av villkoren i detta avtal. De licenser som beviljas av AncestryDNA upphör att gälla om du inte följer detta avtal. Överträdelser av denna licens med begränsad användning kan leda till omedelbar avslutning av ditt avtal med AncestryDNA och det kan leda till att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

Du får enbart använda tjänsterna och innehållet för personlig eller professionell släktforskning. Allt innehåll på webbplatsen, oavsett om det är skyddat enligt upphovsrätt eller kontrakt eller både och, erbjuds i befintligt skick för din information och användning endast i den utsträckning funktionerna på webbplatsen tillåter. Vi strävar efter att allt innehåll på webbplatsen ska vara fullständigt och korrekt. Trots våra ansträngningar kan innehållet ibland vara felaktigt eller ofullständigt och vi gör inga utfästelser om att innehållet på webbplatsen är klart, korrekt, tillförlitligt eller felfritt.

Du kan bara använda programvara som tillhandahålls via webbplatsen för AncestryDNA medan du är uppkopplad, och du får inte ladda ner, kopiera, återanvända eller distribuera programvaran, utom då det tydligt anges att programvara är tillgänglig för användning offline. Robotar, krypare, spindlar, dataminers, skrapning och andra automatiska åtkomstverktyg är uttryckligen förbjudna. Du samtycker till att inte kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner för webbplatserna eller funktioner som hindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehållet eller genomdriva begränsningar av användningen av webbplatserna, tjänsterna eller innehållet.

Webbplatsen kan innehålla bilder och dokument som skyddas av upphovsrätter eller som omfattas av restriktioner för återanvändning också i den offentliga domänen. Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker du till att inte återanvända dessa bilder eller dokument med undantag för att du kan återanvända bilder från den offentliga domänen så länge du bara använder en liten del av bilderna eller dokumenten för personligt bruk. Om du publicerar bilder från den offentliga domänen samtycker du till att ange AncestryDNA som källan till den digitala bilden, om inte ytterligare särskilda restriktioner gäller. Om du vill publicera mer än endast en liten del av bilderna eller dokumenten från någon webbplats samtycker du till att du först behöver ett skriftligt tillstånd från oss.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar och att inte åsidosätta tredje parts rättigheter eller intressen (t.ex. sekretess och immateriella rättigheter). Du ska också samtycka till att du kommer att lämna giltiga och fullständiga kontaktuppgifter och att du alltid har en giltig e-postadress i registret för AncestryDNA. Utöver detta är följande regler del av detta avtal, och de ska alltid följas varje gång du har åtkomst till webbplatsen för AncestryDNA:

 • A. Du får inte posta eller publicera någon information som du vet är falsk, felaktig eller vilseledande, till exempel utge dig för att vara någon annan person eller enhet, falskeligen förvränga din anknytning till någon person eller enhet, falskeligen hävda att du har fått en utmärkelse som du inte har fått, eller falskeligen påstå att du är anställd av eller representant för AncestryDNA eller på annat sätt har anknytning till AncestryDNA.
 • B. Du får inte reproducera, kopiera eller sälja någon del av AncestryDNA eller innehållet i databasen för AncestryDNA eller systematiskt ladda ned innehåll och data i databasen för AncestryDNA för att skapa eller fylla på en annan databas eller för något annat ändamål.
 • C. Du får inte störa eller försöka störa webbplatsen för AncestryDNA på något sätt. Du kan exempelvis inte använda någon programvara, något virus eller någon rutin för att blockera, skymma, skriva över eller ändra innehåll eller webbsidor eller för att förstöra programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning tillhörande webbplatsen för AncestryDNA eller en annan person.
 • D. Du får inte använda information på webbplatsen för AncestryDNA eller från DNA-test (inklusive hämtad rådata för DNA) i sin helhet, delvis och/eller i kombination med någon annan databas, för diskriminering, intrång i privatlivet eller på annat sätt olaglig verksamhet (t.ex. att identifiera en anonym användare eller för att ta försäkrings- eller anställningsbeslut).
 • E. Du får inte medvetet eller avsiktligt skicka in kränkande eller stötande innehåll till webbplatsen.
3. Tjänsterna från AncestryDNA

AncestryDNA är en DNA-testservice där användare får resultaten online och webbplatsen för AncestryDNA tillåter användarna att kontakta andra användare. Alla DNA-tester som utförs av AncestryDNA med prover som lämnats in för testning eller genom att ladda upp en digital version av en DNA-analys görs för genetisk forskning och släktforskning, inklusive analyser av befolkningens hälsa och etnicitet, och inte för enskilda medicinska eller diagnostiska ändamål. AncestryDNA kommer att analysera användarnas' genetiska och genealogiska uppgifter och deras hälsoinformation för att få resultat, som inkluderar en uppskattning angående etnicitet för varje användare ("resultat") och vi kommer att använda anonymiserade sammanställda användarresultat' för att göra studier i genealogi, antropologi, genetik, evolution, språk, kultur, medicin och andra ämnen.

Utöver detta kan AncestryDNA använda resultaten av användarnas DNA-tester för att identifiera potentiella släktingar. Användare kan välja att använda sina resultat och matchningar i anslutning till ett Ancestry-konto för att skapa ett släktträd och expandera forskningskapaciteten inom sin släkthistoria. Webbplatserna för Ancestry är separata prenumerationsbaserade tjänster och de är inte en del av de tjänster som erbjuds av AncestryDNA.

Innan du skickar ett DNA-test för testning måste du intyga att du är över arton (18) år. Du intygar även att alla prover som du skickar in antingen innehåller ditt DNA eller DNA för en person som du är förälder eller vårdnadshavare till eller för en person som har gett sitt godkännande till att du skickar in denna persons DNA till AncestryDNA. Genom att skicka in DNA-prover till AncestryDNA ger du AncestryDNA tillstånd att extrahera DNA från proverna och att utföra genetiska tester på DNA genom att använda testmetoder som finns tillgängliga nu och i framtiden, att lämna ut resultaten av de tester som har utförts till dig och andra som du auktoriserar, att lagra proven för ytterligare genetisk testning (exempelvis kan vi kanske erbjuda mer detaljerade och korrekta resultat genom ytterligare genetiska tester i framtiden) och att lagra resultaten av DNA-testerna, som i vart och ett av fallen omfattas av och följer detta avtal och sekretesspolicy för AncestryDNA.

AncestryDNA gör inte anspråk på någon äganderätt av DNA som lämnas in för testning. All genetisk information som härstammar från DNA fortsätter att tillhöra den person som skickade in DNA-provet, och enbart de rättigheter som beviljats Ancestry DNA i detta avtal gäller. Inga inskickade DNA-prov kommer att skickas tillbaka och de ska förvaras av AncestryDNA eller av dess agenter.

Om du önskar det kommer att förstöra salivprovet som du har skickat in. Se avsnitt 11, Kontakta oss, för ytterligare information. Du kan när som helst radera ut dina resultat från webbplatsen genom att använda funktionen "Radera detta test" på inställningssidan.

Utöver detta förstår du och samtycker till att du, när du skickar in något DNA-prov till oss, inte har några rättigheter till någon forskning eller några kommersiella produkter som kan komma att utvecklas av AncestryDNA och som kan ha anknytning till eller på annat sätt omfatta ditt DNA.

Genom att skicka DNA till AncestryDNA ger du AncestryDNA och Ancestrys koncernföretag en evig, royaltyfri, världsomfattande, överförbar licens att använda ditt DNA, och eventuellt DNA som du skickar för en person från vilken du fått auktorisation som beskrivs i detta avtal, och tillstånd att använda, förvara, underlicensiera och distribuera resultatet av analysen i den omfattning och på det sätt eller i de sammanhang vi finner lämpliga eller genom varje slags uttrycksmedel eller medium och teknik eller enheter som nu är kända eller kan komma att utvecklas eller upptäckas i enlighet med villkoren i detta avtal och i sekretesspolicyn. Du friar härmed AncestryDNA från alla anspråk, panträttigheter, krav, åtgärder eller rättsprocesser i samband med DNA-provet, testet eller resultaten, inklusive och utan begränsning, fel, försummelser, påstådda förtal, intrång i privatliv och publiceringsrätt, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust. Denna licens fortsätter även om du slutar att använda webbplatsen eller tjänsterna.

Genom att skicka in ditt salivprov bekräftar du att du inte omfattas av något exportförbud eller någon exportbegränsning i det land där du bor. Du samtycker också till att du har behörighet, i enlighet med lagstiftningen i den stat eller jurisdiktion där du bor att intyga det som krävs i detta avtal och du avstår uttryckligen från alla lagar eller andra bestämmelser gällande DNA-tester och DNA-lagring från stat eller jurisdiktion där du bor, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Du samtycker till att provet kommer att testas och lagras i USA, som anges i detta avtal. Du samtycker även till att dina resultat bara går att få åtkomst till genom webbplatsen för AncestryDNA och att du inte kommer att kunna använda resultaten på en webbplats som är målinriktad för ditt uppehållsland eller värdbaserad utanför USA.

4. Innehåll från användare

Du och andra användare kan använda en del av webbplatsen för AncestryDNA för att bidra med material på webbplatsen ("innehåll från användare"). AncestryDNA åtar sig endast att värdbasera och ge åtkomst till innehåll från användare. Vi kan inte ta ansvar och vi tar uttryckligen inte ansvar för något sådant innehåll från användare (inte heller för innehållets korrekthet). Även om vi inte kan förhandsgranska eller övervaka något innehåll från användare kan vi efter eget gottfinnande använda automatiserade filtreringsverktyg för att övervaka och/eller ta bort innehåll som AncestryDNA anser vara i strid med detta avtal. Vi förbehåller oss rätten att agera snabbt för att ta bort eller inaktivera tillgång till allt innehåll från användare som vi anser vara i strid mot detta avtal. Vi värnar om andras upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. För klagomål om upphovsrättsintrång och olagligt eller olämpligt innehåll, klicka här.

Beslutet av att ladda upp information till AncestryDNA:s webbplats är ditt ansvar och du bör enbart ladda upp information som tillhör dig eller som inte kommer att kränka andras rättigheter. Var medveten om att innehållet tillhör personen som har skapat det och att du inte bör reproducera eller skicka in någonting utan föregående tillstånd av ägaren. Genom att skicka material till webbplatsen intygar du att du har rätt att göra det, och att du har erhållit tredje parts medgivanden där så krävs (t.ex. enligt dataskydds- eller immaterialrättsliga lagar). På vår begäran samtycker du till att ge AncestryDNA all dokumentation, alla belägg och nödvändiga tillstånd som rimligen krävs för att kontrollera och finna belägg för att du följer denna bestämmelse.

Genom att skicka DNA till AncestryDNA ger du AncestryDNA och Ancestrys koncernföretag en evig, royaltyfri, världsomfattande, överförbar licens att använda, förvara, underlicensiera och distribuera ditt prov i den omfattning och på det sätt eller i de sammanhang vi finner lämpliga eller genom varje slags uttrycksmedel eller medium och teknik eller enheter som nu är kända eller kan komma att utvecklas eller upptäckas. Du friar härmed AncestryDNA från alla anspråk, panträttigheter, krav, åtgärder eller rättsprocesser i samband med det inskickade DNA-provet, inklusive och utan begränsning, allt ansvar för all användning eller icke-användning av innehållet, påstådda förtal, intrång i privatliv och publiceringsrätt, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust. Denna licens fortsätter även om du slutar att använda webbplatsen eller tjänsterna. Med undantag för de rättigheter som beviljas i detta avtal, har AncestryDNA ingen juridisk äganderätt till något innehåll från användare som du laddat upp, och inget i detta avtal medför någon form av äganderätt till innehåll som du skickar till oss.

5. AncestryDNA:s avgifter och betalningar

De olika betalningssätten och de erbjudna tjänsterna kommer att publiceras på webbplatsen för AncestryDNA eller när DNA-testet eller andra tjänster erbjuds. Alla allmänna villkor som gäller för sådana varor eller tjänster kommer att innefattas i detta avtal.

Villkor för DNA-tester och tjänster. Om du ännu inte har ett konto hos Ancestry måste du skapa ett när du beställer en DNA-testförpackning från Ancestry. Registrering är gratis. Du kommer att behöva behålla dina registreringsuppgifter för att komma åt dina resultat på webbplatsen för AncestryDNA. Om du redan har ett konto hos Ancestry behöver du bara ange dina inloggningsuppgifter när du ombeds göra det.

Du måste vara över 18 år för att beställa DNA-test från AncestryDNA och för att använda tjänsterna från AncestryDNA. Om du har anledning att tro att du har en aktiv smittsam sjukdom, ett allvarligt sjukdomstillstånd eller en störning ska du inte returnera din testförpackning till oss förrän sjukdomen inte längre är smittsam eller har botats.

Du måste ge AncestryDNA korrekta, fullständiga och uppdaterade registreringsuppgifter. Underlåtelse att göra det kommer att utgöra ett brott mot detta avtal.

Annulleringar och återbetalningar. Du har rätt att ändra dig och annullera din beställning av ett DNA-test och att få full återbetalning när som helst inom 14 dagar efter beställningsdatum. Annullera en beställning genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som visas i klausul 11 nedan. Du kommer att få ange ditt beställningsnummer när du annullerar. Det är ett nummer som kommer att anges i bekräftelsemejlet som skickas till dig efter det att du har gjort din beställning. Din rätt att annullera beställningen förfaller 14 dagar efter beställningsdatum. Om du annullerar ditt AncestryDNA-test efter att du har skickat in det kommer du inte att få åtkomst till dina DNA-testresultat. Din återbetalning kommer enbart att ske med en insättning på det kreditkort som du använde för att köpa AncestryDNA-tjänsten. Det kan ta en viss tid innan pengarna kommer in på kortet.

Byte av testförpackning. Om du skulle vilja byta ut din DNA-testförpackning kan du kontakta kundsupportavdelningen för din lokala AncestryDNA genom att använda kontaktuppgifterna nedan eller på webbplatsen och lämna samma uppgifter som du lämnade när du beställde ditt AncestryDNA-test. Utbytesförpackningarna kostar 35 £ per förpackning (plus tillämpliga frakt- och hanteringskostnader).

Priserna kan komma att ändras. Priserna kan när som helst ändras av AncestryDNA.

6. Kommunikation mellan AncestryDNA och dig

Vi kommer att kontakta dig (via webbplatserna, e-post, brevpost eller på annat sätt) för att informera dig om ändringar eller tillägg till webbplatsen eller tjänsten, om relaterade produkter och tjänster eller för att söka feedback från dig om tjänsten för AncestryDNA och om dina resultat. Du samtycker till att alla typer av meddelanden, avtal, utlämnanden eller andra kommunikationer som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga kommunikationskrav, inklusive att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Du kan välja bort kommersiell reklam och marknadsföringskommunikationer när som helst genom att följa instruktionerna för avprenumeration som medföljer varje kommunikation eller genom att gå in på din kontosida på den relevanta webbplatsen/de relevanta webbplatserna och ändra dina preferenser. Se vår sekretesspolicy för ytterligare information om hur vi hanterar och bearbetar dina personuppgifter.

7. Ändringar i detta avtal

AncestryDNA kan när som helst ändra dessa allmänna villkor (inklusive de villkor som innefattas genom hänvisning), webbplatsen, eller tjänsten för att ta hänsyn till ändrade användarpreferenser, Internetekonomi, tillämpliga lagar och praxis inom branschen, eller av andra anledningar. Ändringar kommer att publiceras på webbplatsen eller meddelas via e-post, brev eller på annat sätt. Om du inte accepterar dessa uppdaterade allmänna villkor eller inte samtycker till förändringar efter att meddelanden skickats ut bör du sluta använda webbplatsen och tjänsterna.

8. Ansvarsfriskrivning

Vi ger inga uttryckliga garantier eller utfästelser vad gäller kvalitet och noggrannhet av innehållet, webbplatsen eller tjänsterna, och vi avsäger oss underförstådda garantier eller utfästelser, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-överträdelse, i den fulla utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Vi erbjuder innehållet, webbplatsen och tjänsterna i "befintligt skick" och vi tar inte ansvar för någon användning av eller tillit till webbplatsen, dess innehåll eller tjänster, eller för eventuella störningar eller förseningar i användningen av tjänsterna. Vi gör inte heller några utfästelser om webbplatsens, innehållets eller tjänsternas riktighet, allsidighet, fullständighet, kvalitet, valuta, felfrihet, kompatibilitet, säkerhet eller lämplighet för ändamålet. AncestryDNA garanterar inte lämpligheten för tjänsterna eller webbplatsen eller kompatibilitet med din datorutrustning, dina mobila enheter och din miljö och garanterar inte att webbplatsen, tjänsterna, deras servrar, eller alla e-postmeddelanden som kan sändas från AncestryDNA är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Vi begränsar vårt ansvar i den fulla utsträckning som det är tillåten enligt tillämplig lagstiftning. Framför allt ska vi inte hållas ansvariga för eventuella skador som vi orsakar oavsiktligt och vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig för några faktiska, tillfälliga eller indirekta förluster, följdförluster eller skador oavsett orsak, under förutsättning att ingenting i detta avtal tolkas så att det begränsar eller utesluter något ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag. Vi ska till exempel inte vara ansvariga gentemot dig för några av följande typer av skador, varken enligt avtal, rättspraxis (inberäknat oaktsamhet och strikt ansvar) eller någon annan orsak, oavsett om sådan förlust eller skada var förutsägbar, känd eller annat): (i) förlust av pengar, (ii) förlust av förväntade besparingar eller (iii) förlust eller förvanskning eller skada på data, system eller program. Eftersom vissa stater/jurisdiktioner inte tillåter undantag i den utsträckning som anges ovan eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan det hända att ovanstående begränsningar helt eller delvis inte gäller för dig. Om du är missnöjd med någon del av webbplatsen eller tjänsten eller med någon klausul i dessa villkor är din enda och exklusiva gottgörelse att du kan sluta att använda webbplatsen och tjänsterna. Även om vi inte kan hållas ansvariga för dina förluster som orsakas av obehörig användning av ditt konto, kan du bli ansvarig mot andra, liksom mot oss om ditt konto används i strid med de allmänna villkoren i detta avtal.

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla AncestryDNA, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter skadeslösa för och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader eller utgifter (inklusive, men inte begränsat till advokatkostnader') till följd av: (i) din användning och åtkomst till webbplatsen och tjänsterna, (ii) din överträdelse av något av de allmänna villkoren, (iii) din överträdelse mot någon tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning mot upphovsrätt, egendom, eller sekretess (iv) alla juridiska krav som orsakas av ditt innehåll från användare som förorsakat skada för tredje part. Denna försvars- och ersättningsskyldighet kommer att överleva detta avtal och din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Ancestry kan då och då tillhandahålla möjligheter för användare av webbplatsen att köpa tjänster från tredje part. Dessa tredjepartswebbplatser kan omfattas av regler och villkor som skiljer sig från de som återfinns här och det är ditt ansvar att säkerställa att du har läst och förstått dem. AncestryDNA rekommenderar inga varor eller tjänster från tredje part och lämnar inga garantier eller tar något ansvar för varor och tjänster från tredje part och du samtycker till att all gottgörelse för missnöje eller problem med sådana varor eller tjänster ska sökas från tredjepartsleverantören och inte från AncestryDNA.

9. Tillämplig lag

Dessa allmänna villkor och varje tvist om eller med anledning av dessa allmänna villkor, tjänsterna eller webbplatsen (inklusive krav enligt avtal, rättspraxis, lag eller annat) ska i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten Utah samt vara underkastade jurisdiktionen för domstolarna i staten Utah. Dessa lagar kan ge en annan skyddsnivå än i ditt uppehållsland men dina lagstadgade rättigheter även när det gäller domstolsbehörighet kommer inte att påverkas.

10. Övrigt

Kampanjer. Alla lotterier, tävlingar eller andra kampanjer ("kampanjer") som görs tillgängliga av Ancestry kan styras av regler som ligger utanför detta avtal. Om du deltar i några kampanjer, se gällande regler samt vår sekretesspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot detta avtal gäller kampanjens regler.

Överlåtelse. Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till person som accepterar att överta och följa alla skyldigheter som anges i dessa allmänna villkor under omständigheter som inte påverkar dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Dessa villkor är personliga för dig och du kan följaktligen inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan skriftligt godkännande från Ancestry.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. I den händelse att något villkor i detta avtal bedöms vara ogiltigt eller overkställbart av en behörig domstol, ska de återstående villkoren förbli giltiga och verkställbara. Vi kan ersätta eventuella villkor som inte är giltiga och verkställbara med ett villkor med liknande innebörd som är giltigt och verkställbart.

Avstående. Varje underlåtenhet från vår sida att verkställa ett villkor i detta avtal ska inte påverka vår rättighet att kräva sådant verkställande när som helst, inte heller ska vårt avstående att ingripa mot något brott mot dessa bestämmelser ses som ett avstående av bestämmelsen i sig.

Fullständigt avtal. Detta avtal, inklusive villkor, regler och policyer som det uttryckligen hänvisas till ska tillsammans med sekretesspolicyn och alla juridiska meddelanden som publiceras på webbplatsen utgöra det fullständiga avtalet mellan dig och oss, och det ska ersätta och upphäva eventuella tidigare eller samtida överenskommelser och avtal, om inte annat uttryckligen anges av AncestryDNA.

11. Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer eller om du vill prata om AncestryDNA med vår kundsupportavdelning, kontakta oss på följande sätt:

Kontakta oss via e-post:
Kontakta oss per telefon:

Offentlig korrespondens måste skickas via brevpost till:

Ancestry International DNA, LLC
Att.: Member Services
AncestryDNA
Provo, UT 84604