Search for content in message boards

Conflicting Date of Birth // Sweden

Replies: 21

Re: Conflicting Date of Birth // Sweden

Posted: 1354489218000
Classification: Query
Edited: 1354489870000
Since he was in the city of Stockholm, I looked at a dvd called "Rotemannen" which covers a few parishes in the city of Stockholm. It is only in Swedish.

Post 162250050090

Öhman, Erik Förare

Järnarbetare = iron worker

f. 9/12 1872 (Nedertorneå, Norrbottens län)
Ogift, ensamstående, utan uppgift om HF

Krukmakaregatan 1; Timmermansgatan 22; Timmermansgatan 24 (Hagen 20)
Rote 16 (Tantoroten), Maria (litt. H 14)

In 1897 från Luleå stadsförs, Norrbottens län
Ut 6/12 1897 till rote 20 (Narvaroten)

Övriga uppgifter:
Vaccinerad
Sida i infl.-längd/f.-bok: 121
Sida i utfl.-längd/dödbok: 69
Kyrkoskrivningsår: 1897

Fastighetsägare (från förstasidan):
Abrahamsson,A.M.,Byggm.,Fol

Militäruppgift:
17-177-1893 (Bet.)

Alternativa uppgifter:
Titel: Järnarb
Födelseort: Neder Torneå
Inflyttningsort: Luleå
Inflyttningsdatum: 1897
Utflyttningsdatum: 1897

Källa:
Rote 16, häfte 16225 (1890-19111001), sida 5, rad 9
Överståthållarämbetet, Skatteverket: Rotemännens arkiv (SE/SSA/0032/3), DIa
==================================
Post 190870220070

Öhman, Erik Förare

Järnarbetare

f. 9/12 1872 (Nedertorneå, Norrbottens län)
Ogift, ensamstående

Torstensonsgatan 8 (Lägret 2)
Rote 20 (Narvaroten), Hedvig Eleonora; Oscar (litt. Ä 2)

In 1897 från rote 15 (Mariaroten)
Ut 1898 till Luleå stadsförs, Norrbottens län

Övriga uppgifter:
Sida i infl.-längd/f.-bok: 171
Sida i utfl.-längd/dödbok: 5

Alternativa uppgifter:
Titel: jernarb.
Födelseort: N. Torneå#Norrb.
Utflyttningsort: Luleå

Källa:
Rote 20, häfte 19087 (1896-1912), sida 22, rad 7
Överståthållarämbetet, Skatteverket: Rotemännens arkiv (SE/SSA/0032/3), DIa
=============================
Post 011350040140

Öman, Erik Förare ?

Järnarbetare

f. 9/12 1872 (Nedertorneå, Norrbottens län)
Ogift, ensamstående, utan uppgift om HF

Stora Nygatan 14 (Tritonia 1)
Rote 1 (Storkyrkoroten), Sankt Nikolai (litt. T 13-3)

In 11/11 1898 från Luleå stadsförs, Norrbottens län
Ut 29/11 1898 till rote 13 (Stadsgårdsroten)

Övriga uppgifter:
Ej vaccinerad
Sida i infl.-längd/f.-bok: 65
Sida i utfl.-längd/dödbok: 86
Kyrkoskrivningsår: 1898

Militäruppgift:
17-177-1893

Alternativa uppgifter:
Titel: Jernarb.
Inflyttningsort: Luleå Stadsf.
Inflyttningsdatum: 1898
Utflyttningsdatum: 1898

Källa:
Rote 1, häfte 1135 (1890-1904), sida 4, rad 14
Överståthållarämbetet, Skatteverket: Rotemännens arkiv (SE/SSA/0032/3), DIa

================================
Post 131070100050

Öhman, Erik Förare

Järnarbetare

f. 9/12 1872 (Nedertorneå, Norrbottens län)
Ogift, inneboende utan familj

Fiskaregatan 8; Stora Fiskaregränd 8; Svartensgatan 23,25 (Fiskaren Mindre 13; Fiskaren Mindre 5,7,8,9)
Rote 13 (Stadsgårdsroten), Katarina (litt. G 15)

In 6/12 1898 från rote 15 (Mariaroten)
Ut 16/12 1898 till Luleå stadsförs, Norrbottens län

Övriga uppgifter:
Vaccinerad
Sida i infl.-längd/f.-bok: 96
Sida i utfl.-längd/dödbok: 111

Hushållsföreståndareuppgift:
Marg
Peterson

Hänvisning till annan person:
Se 010-06

Militäruppgift:
17-177-1893

Alternativa uppgifter:
Titel: Jernarb.
Födelseort: Nedre Torneå
Utflyttningsort: Luleå

Källa:
Rote 13, häfte 13107 (1889-1906), sida 10, rad 5
Överståthållarämbetet, Skatteverket: Rotemännens arkiv (SE/SSA/0032/3), DIa

================================
Post 131070100060

Öhman, Erik Förare

Järnarbetare

f. 9/12 1872 (Nedertorneå, Norrbottens län)
Ogift, inneboende utan familj

Fiskaregatan 8; Stora Fiskaregränd 8; Svartensgatan 23,25 (Fiskaren Mindre 13; Fiskaren Mindre 5,7,8,9)
Rote 13 (Stadsgårdsroten), Katarina (litt. G 15)

In 21/12 1898 från Okänd (Okänd means unknown.)
Ut 8/3 1899 till Luleå stadsförs, Norrbottens län

Övriga uppgifter:
Vaccinerad
Sida i infl.-längd/f.-bok: 105
Sida i utfl.-längd/dödbok: 6

Hushållsföreståndareuppgift:
Marg
Peterson

Militäruppgift:
17-177-93

Övrigtuppgift:
(Kol 30, inflyttningsförsamling): 1898-12-16 Utskr.Till Luleå,Men Resan Instäld

Alternativa uppgifter:
Titel: Jernarb
Födelseort: Nedre Torneå
Utflyttningsort: Luleå

Källa:
Rote 13, häfte 13107 (1889-1906), sida 10, rad 6
Överståthållarämbetet, Skatteverket: Rotemännens arkiv (SE/SSA/0032/3), DIa

I don't have the time to try to translate this for you. (I am an American with Swedish roots and I'm not fluent in the language. I do know some words. Here is a start for you.)


f = född = born

in = in

ut = out

från = from

till = to

i = in

sida = page

Län = county

infl. = moving in records

utfl. = moving out records

uppgifter = information

Vaccinerad = vaccinated (against smallpox)

Födelseort = birth place

utflyttningsort = moving out place

utan = without

familj = family

ogift = unmarried

Judy
SubjectAuthorDate Posted
JOBaouab 1354486698000 
JOBaouab 1354487007000 
JOBaouab 1354487447000 
JOBaouab 1354488446000 
JOBaouab 1354489218000 
JOBaouab 1354489654000 
CGuy001 1355513026000 
JOBaouab 1355518588000 
JOBaouab 1355519221000 
JOBaouab 1355531942000 
per page

Find a board about a specific topic