Search for content in message boards

Norwegian document

Replies: 6

Norwegian document

Posted: 1297991658000
Classification: Query
Surnames: Taubol - Berg
I found this document going thru some very old papers and have no idea what it is. Would someone kindly translate to let me know just I have here?

PRÆMIE 1898 OBLIGATION

Serial # - 10 Ti Kroner – No#

Af det I Henhold til Lov af 5 Juni 1897 Udærdigede Præmieobluigationslaan

Paa Syv og en halv Million Kroner, fordelt paa 750000 Stykker Præmieobligatuioner
Til Fordel for

FRIDTJOF NANSENS FOND DET NYE NATIONALTHEATER
BERGENS MUSEUM TRONDHJEMS DOMKIRKE

garanteret af Kristiania Kommune ved Repræsentatbeslutning af 9 Juni 1898

Til denne Obligations Ihændehaver betaler Kristiania Kommune
I Henhold til ovennæ Garantibeslutning og I Overensstemmelse
Med omstaaende Trackningsplan ved Forevisning af Obligationen
Det Gevinstbeløb, som ved Trækning maatte falde paa denne
Obligation, samt mod Obligationens Tilbagelevering det Beløb,
Hvormed den ifølge Trækningsplanen skal indfries. Udebetaling af Gervinster
Og udtrukne Obligationer sker hos Kæmneren I Kristiania,
Bergen og Trondhjern og tager sin Begyndelse en Maaned
Efter Trækningerne, der foregaar I 1899: 1st Januar, 1st Mai
Og 1st Oktober og senere hvert Aars 1st Januar og 1st Juli, indtil
Samtlige Obligationer ifølge Trækiningsplanen er udtrukne. Falder
Nogen af de anførte Trækingsdage paa Helligdag, foregaar Trækningen
Paafølgende Hverdag. Trækningen foregaar ved Foranstaltning af Kristiania ZKommune og bekjendtgjøres, I Norsk Kundgørelsestidee samt I mindst to Dagblade I hver af Byerne;
Kristiania, Bergen og Trondhjern. Kristiania, 1 Oktober 1898.

SubjectAuthorDate Posted
dmpafl2 1297991658000 
HaraldStorake... 1298059815000 
Terry Romstad 1298309040000 
dmpafl2 1298380399000 
thoraway 1298401841000 
b_jvatle 1359410951000 
dmpafl2 1359411551000 
per page

Find a board about a specific topic