Search for content in message boards

Minnesota Pribula

Minnesota Pribula

Posted: 1348527259000
Classification: Query
Surnames: Pribula
Hi,

I'm looking for any information about 3 Pribula brothers living in Columbia Heights, Anoka County, MN (just outside Minneapolis) - with their families and children in 1930. I have the following information:

John (Janos?) (1881-?) married to Susie Dorchak
Joseph (1888 - 1958) married to Anna Gulak Kasper
George (1892 - 1956) married to Vera Kosa

I believe all three were born in Slovakia and arrived in the US 1904-1910 (ish!), not necessarily together, and may have spent time in/around Passaic, NJ before settling in MN.

I'd really appreciate any information anyone can share!
Suzanne

Re: Minnesota Pribula

Posted: 1361054338000
Classification: Query
PRIBULAs in 1995 in Slovakia in these locations:
Priezvisko PRIBULA sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 503×, celkový počet lokalít: 102, najčastejšie výskyty v lokalitách:
PREŠOV, okr. PREŠOV – 59×;
FRIČOVCE, okr. PREŠOV – 29×;
KAPUŠANY, okr. PREŠOV – 29×;
KAMENICA, okr. PREŠOV (od r. 1996 SABINOV) – 27×;
ŠIROKÉ, okr. PREŠOV – 18×;
SOLIVAR (obec PREŠOV), okr. PREŠOV – 18×;
ROŽKOVANY, okr. PREŠOV (od r. 1996 SABINOV) – 17×;
BARDEJOV, okr. BARDEJOV – 12×;
SABINOV, okr. PREŠOV (od r. 1996 SABINOV) – 12×;
STREDA NAD BODROGOM, okr. TREBIŠOV – 12×;

Priezvisko DORČÁK sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 163×, celkový počet lokalít: 48, najčastejšie výskyty v lokalitách:
HELCMANOVCE, okr. SPIŠSKÁ NOVÁ VES (od r. 1996 GELNICA) – 22×;
DARGOVSKÝCH HRDINOV (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 12×;
MICHALOVCE, okr. MICHALOVCE – 9×;
HATALOV, okr. MICHALOVCE – 6×;
REVÚCA, okr. ROŽŇAVA (od r. 1996 REVÚCA) – 6×;
SÍDLISKO ŤAHANOVCE (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 6×;
SÍDLISKO KVP (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 6×;
BARDEJOV, okr. BARDEJOV – 5×;
GEMERSKÁ POLOMA, okr. ROŽŇAVA – 5×;
HLOHOVEC, okr. TRNAVA (od r. 1996 HLOHOVEC) – 5×;
...
Priezvisko DORČAK sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 3×, celkový počet lokalít: 3, v lokalitách:
HELCMANOVCE, okr. SPIŠSKÁ NOVÁ VES (od r. 1996 GELNICA) – 1×;
JAKLOVCE, okr. SPIŠSKÁ NOVÁ VES (od r. 1996 GELNICA) – 1×;
VRBNICA, okr. MICHALOVCE – 1×;

There is KOSA, KOS^A, KOZA and KOZ^A in Slovakia.

Prybula, Gyorgy Bogdeny 39 1854 1893
Prybula, Janos Szebes, Hungary 27 1885 1912
Pribula, Georg Hrabocz, Hungary 17 1893 1910
Pribula, Georg Sakaofaln 19 1889 1908
Pribula, Gyorgy Hungary 3 1899 1902
Pribula, Gyorgy Zsadany 30 1872 1902
Pribula, Janos Bezen, Hungary 36 1877 1913
Pribula, Janos Zborov, Hungary 32 1880 1912
Pribula, Janos Modon, Hungary 19 1890 1909
Pribula, Janos Zamuto 16 1888 1904
Pribula, Josef Pinta, Hungary 23 1884 1907
Pribula, Josef F... 24 1876 1900
Pribula, Josef Bester 8 1899 1907
source: www.ellisislandrecords.org
No, did not look on any of the NY EI arrival manifest to see where they were going.

Re: Minnesota Pribula

Posted: 1361155050000
Classification: Query
Thank you so much for all these resources and information. This is a huge help, and I'm looking forward to exploring further.

Thank you!
Suzanne

Re: Minnesota Pribula

Posted: 1361155828000
Classification: Query
You're welcome.
Zlatica
per page

Find a board about a specific topic