Search for content in message boards

Translation help

Translation help

Posted: 1266173322000
Classification: Query
Would someone be so kind to translate the following for me.

Many thanks in advance!!!

VIRKATODISTUS

sukututkimusta varten

Seinajoki 3.2.2010

Seinajoen kirkkoherranvirasto

Kaytossamme olevat kirkonkirjat alkavat vuodesta 1864.

Matti Salomoninpoika Haanpaa, syntyi 9.10.1846 Seinajoki,
kuoli Seinajoen seurakunnanjasenena 13.4.1920.
Vihityt avioliittoon 4.2.1870.
Puoliso Justiina Amalia Mikintytar Haanpaa, s. Mannikko, syntyi 18.5.1845
Ilmajoki, kuoli Seinajoen seurakunnanjasenena 5.12.1935.
Kirjoissamme lapset:
1. Sanna Liisa Haanpaa, syntyi 15.3.1871 Seinajoki, kuoli Seinajoen seurakunnanjasenena 26.3.1871.
2. Mikko Haanpaa, syntyi 20.11.1872 Seinajoki. Muutti Seinajoen
seurakunnasta Amerikkaan, Hancock Michigan, muuttopaivaa ei
kirjoissamme. Kuollut 9.4.1952.
Kirjoissamme ei merkintaa puolisosta, lapsista kirjoissamme merkinta:
viisi lasta, yksi tytar, nelja poikaa.
3. Maria Justiina Vaaranmaki, s. Haanpaa, syntyi 22.11.1880 Seinajoki.
Muutti Seinajoen seurakunnasta 1.10.1904 Nurmoon, tuli takaisin
Seinajoen seurakuntaan 21.9.1907 Nurmosta. Kuoli Seinajoen
seurakunnanjasenena 26.3.1950.
Vihityt molempien ensimmaiseen avioliittoon 27.2.1904.
Puoliso Jaakko Salomoninpoika Vaaranmaki, syntyi 13.8.1873 Nurmo,
tuli Seinajoen seurakuntaan 21.9.1907 Nurmosta, kuoli Seinajoen
seurakunnanjasenena 11.3.1960.
Kirjoissamme kasvattilapsi:
3.1 Juho Eemeli Vaaranmaki, s. Luhtamaki, syntyi 26.11.1905
Nurmo, tuli Seinajoen seurakuntaan 29.11.1908 Peraseinajoelta.
Juholla kirjoissamme puoliso ja lapsia.
4. Helena Matilda Hilsan, e. Holso, s. Haanpaa, syntyi 5.11.1883
Seinajoki. Muutti Seinajoen seurakunnasta 29.5.1900 Amerikkaan, ei
merkintaa muutosta takaisin, muutti Seinajoen seurakunnasta 29,4.1907
Amerikkaan. Kuollut 27.3.1954.
Vihityt avioliittoon Amerikassa 29.4.1902, vihkipaiva kirjoissamme
myos 30.9.1902.
Puoliso Eemil Hilsan, s. Holso, kirjoissamme ei merkintaa
syntymaajasta, oli vihittaessa kirjoilla Ylistarossa. Kirjoissamme
Eemilista merkinta: Kuollut 1947, Amasa, Crystal Falls Municipal.
Kirjoissamme lapset:
4.1 Meimi Elisabet Hilsan, syntyi 28.8.1903 Amasa, Amerikka,
loytyy Seinajoen seurakunnan kastekirjasta. Julistettu kuolleeksi
10.1.1995, kuolinpaivaksi merkitty 1.1.1994. Kirjoissamme ei
muita tietoja hanesta'.
4.2 Toivo Viljami Hilsan, syntyi 26.11.1904 Amasa, Amerikka,
loytyy seurakuntamme kastekirjasta. Julistettu kuolleeksi
12.1.1996, kuolinpaivaksi merkitty 1.1.1995. Kirjoissamme ei
muita tietoja hanesta.
Toisaalla kirjoissamme Helenalla ja Eemililla merkinta: kolme poikaa,
kolme tytarta.

Re: Translation help

Posted: 1266280891000
Classification: Query
translated with google translator as follows:

OFFICIAL CERTIFICATE

genealogy

Seinajoki 3/2/2010

The vicar of the Office of Seinäjoki

We use the church books begin from 1864.

Matti Haanpää Son of Solomon, was born on 9/10/1846 Seinajoki,
Seinäjoki seurakunnanjasenena died 13.4.1920.
Married 4/2/1870.
Spouse Justina Amalia Mikintytar Haanpää, P. Männikkö, born 18.5.1845
Ilmajoki, Seinäjoki seurakunnanjasenena died 5/12/1935.
Children of our books:
1. Sanna Liisa Haanpää, was born in Seinajoki 15.3.1871, died 26.3.1871 Seinäjoki seurakunnanjasenena.
2. Mikko Haanpää, was born on 20.11.1872 Seinajoki. Moved Seinäjoki
parish to America, Hancock, Michigan, is muuttopaivaa
our books. Died 9/4/1952.
Spouse does not mark our books, our books for children inscription:
five children, one daughter, four sons.
3. Maria Justina Vaaranmaki, P. Haanpää, was born on 22.11.1880 Seinajoki.
The congregation moved to Seinäjoki 1.10.1904 Nurmoon, came back
Seinäjoki 21.9.1907 Nurmosta church. Died in Seinäjoki
seurakunnanjasenena 26.3.1950.
Married 27/2/1904 first marriage for both.
Spouse of James Solomon Vaaranmaki boy, born 13/8/1873 Nurmo,
entered the church in Seinäjoki 21.9.1907 Nurmosta, died in Seinäjoki
seurakunnanjasenena 11.3.1960.
Our books foster child:
3.1 Juho Eemeli Vaaranmaki, P. Luhtamaki, was born on 26/11/1905
Nurmo, entered the church in Seinäjoki 29.11.1908 Peraseinajoelta.
Juholla our books spouse and children.
4. Helena Matilda Hilsan, e. Hölsö, P. Haanpää, was born on 5/11/1883
Seinajoki. Seinäjoki 29.5.1900 parish moved to America, not
marking a change back, the congregation moved to Seinäjoki 29,4.1907
America. Died 27.3.1954.
Married 29.4.1902 marriage in America, our books vihkipaiva
Also in 30/9/1902.
Spouse Eemil Hilsan, P. Hölsö, our books do not note
syntymaajasta, was enrolled vihittaessa Ylistaro. Our books
Eemilista words: Death, 1947, Amasa, Crystal Falls Municipal.
Children of our books:
4.1 Meimi Elizabeth Hilsan, Amasa was born in 28/8/1903, the Americas,
can be found in the Seinäjoki parish baptism book. Pronounced dead
10.1.1995, the date of death marked 1.1.1994. Our books does not
other information about him. "
4.2 Viljami Hilsan Hope, was born on 26/11/1904 Amasa, America,
can be found in our church baptismal book. Pronounced dead
12.1.1996, date of death of recorded 1/1/1995. Our books does not
other information about him.
Elsewhere, our books and Helena Eemililla words: three sons,
three daughters.

Re: Translation help

Posted: 1266281154000
Classification: Query
How did you obtain this certificate? I would like to obtain one for my ancestors.

Re: Translation help

Posted: 1266298634000
Classification: Query
Virkatodistus is something you request from the parish the person has lived or was born in. Costs money.

Br,
Kaisa Kyläkoski

Re: Translation help

Posted: 1269485243000
Classification: Query
We contacted the Parish office to obtain it.If you like to obtain more information about her family in Finland
(parents, siblings etc.) you should contact her home parish. Church
records are in Finland the best source for genealogical information. In
this case Helena Haanpää was from Seinäjoki, address to the church
record office is: seinajoki.seurakunta@evl.fi
per page

Find a board about a specific topic