Search for content in message boards

Gutaj...

Replies: 12

Re: Gutaj...

Posted: 1336119364000
Classification: Query
Najważniejsze kwestie odkryte w dokumentach histori Gotów i Germanów i innych pochodzących od nich narodów w Europie i Azji.

Rok 594 pne wygonienie do Babilonu i póżniej powrót Żydów z prorokiem Nehemiaszem i Ezdreaszem do izraela. Wygonieni min. Gutaj syn Ammihuda. Omriego ,Imriego….Judy syna Jakuba w tłumaczeniu prawosławnej Bibli Serbskiej . W naszym tłumaczeniu (polskim) jest Utaj. Serbskie tłumaczenie jest ok. 100 lat wcześniejsze. Jeżeli założymy że jest to protoplasta gotów i germanów to jego synowie i córki conajmiej przez 3 pokolenia nosiły nazwisko po ojcu czyli -Gutaj.Spowodować to mogło możliwość przetrwania nazwiska w niezmienionej oraz zmienionych językowo jego odmianach do dnia dzisiejszego np. we Francji ,Angli, Włoszech, Litwie, Bułgari i itd.
Wracający do domu z wygnania z Babilonu opisany w księgach Ezdreasza i Nehemiasza Gutaj jest już w innej przynależności plemiennej jako syn Bigwaja(naczelnika rodu-odpowiednik księcia ). Ten epizod wymaga jeszcze szczegółowych badań. Wraca z wygnania około 1/3 Izraelitów, reszta pożeniona z obcoplemiennymi kobietami zostaje.Tylko małej części z tej grupy udaje się przetrwać na terenie Babilonu jako naród żydowski ,część wraca do Izraela z Nehemiaszem i Ezdreaszem, pozostali asymiluja się i część z nich migruje na północ, zachód i wschód do Europy i Azji .
Dzisiaj ich potomkami są mieszkańcy większości krajów Europy i Azji ; a na pewno Niemcy Anglicy, Irlandczycy Francuzi, Duńczycy Austriacy Serbowie. Mongołowie, Kozacy, Armeńczycy Afgańczycy.. i inni.Naturalnie wcześniejsze migracje plemion północnych z terenów Izraela miały miejsce już ok. 800-900 lat przed Chrystusem za króla Omriego; wywołane walkami miedzy- plemiennymi i koniecznością szukania lepszej przestrzeni życiowej.Omri bedący dziadkiem Gutaja uważany jest za przodka wszystkich Germanów.
Tłumaczenia Starego Testamentu dokonano ok. 150 roku.Z tego samego roku pochodzą zapisy starożytnych uczonych i historyków dotyczące opisanej poniżej histori Gotów ( „siedem ciemnych niewysokich mężczyzn nazywanych Gutaj którzy przybyli na Płw.Skandynawski ok. 150 roku i bali się żeby ich ktoś nie rozpoznał”).
Z kolei u Żydów najdłuższa linia genealogiczna z dziedziczonym po ojcu przez 1000 lat nazwisku przenosili Gaonowie z Roshem Galuthią na czele . Czy to jest przypadek, że prawie wszystkie najstarsze mutacje nazwiska Gutaj ( Guth, Guti, Gut, Guta, Gutai.,Gutay, ) można utworzyć z kombinacji liter nazwiska Galuthia?
Są dowody na to że” ku pamięci” plemiona pochodzące od Dana zostawiały ślady w postaci nazw geograficznych, nazw krajów, rzek itp. Np. Dania. Dunabe –Dunaj.Dniepr. Donietsk,… itp. Na Jutlandi(Gutlandi co czyta się z hebrajskiego Dżutlandi) mieszkali Jutajowie . Osiedlili się również w Angli.Czy miejscowość Jiutaj i występujące tam nazwisko Gutai w Chinach ma przypadkową nazwę ?
Gutaj również pozostawił ślady jw. jak stare? Częściowo wiem ;na pewno powyżej 500 lat. Nazwisko występuje powyżej 800 lat w księgach rodowodowych i genealogicznych Angli i Francji. Nazwisko Gutaj jest najstarszym nazwiskiem wśród Germanów jugosłowiańskich,oraz tzw.Donau-Schwabe ( kraje nad Dunajem) ,Gutay – najstarsze wśród Saxonów i Normanów – w tym również w Angli),oraz szlachty pochodzącej od Gotów w południowej Francji z księciem Gotów –Goitainem włacznie oraz kilkadziesiąt odmian nazwiska Gautier . W praktyce odkrywamy ciągle nowe dokumenty i informacje na przestrzeni ostatnich 2000 lat . . Prawdziwość tłumaczeń Bibli i zawartych w nich informacji jest moim zdanie najwiarygodniejszym źródłem wiedzy historycznej; co potwierdzają różne badania naukowe m.in. archeologiczne.

Żyjący kilkaset lat przed Chrystusem Dawid i Samolon mieli po około 1000 żon z czego ok. 400 żydowskich i 600 obcoplemiennych. Ile dzisiaj po 2800 lat ludzi pochodzi od nich w lini męskiej i żenskiej pozostawiam do oceny czytelnika.
Jeden z moich znajomych sporządził drzewo genealogiczne swojej rodziny 300 lat do tyłu; okazało się ze jest spokrewniony z wszystkimi kolegami z technikum pochodzącymi z jego rodzinnej wioski . Nazwisko Gutaj z uwagi na to że jest bardzo stare ;znalazłem już w ponad 30 narodowościach. Wśród nich są przedstawiciele wszystkich ras i głównych religi. Możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć że znaczna częsć przedstawicieli tych narodów pochodzi od różnych permutacji genealogicznych rodu Gutaja i innych być może zapisanych w histori i oraz Starym Testamencie .
Przedstawiam najważniejsze fakty i dokumenty które uzyskałem różnymi sposobami w czasie 11 lat poszukiwań,co do prawdziwości których nie mam wiekszych wątpliwości :
Rok 150 .Na Skandynawi pojawiło się siedem osób których nazywano GutajPodstawą tego opisu są badania i dyskusja internetowa dwóch profesorów ( ze Szwecji i Hiszpani).Znani starożytni historycy na których się powołują oraz tytuły profesorów histori zajmujących się tematyką Gotów - autorów tych informacji i nie budzą moich zastrzeżeń co do ich prawdziwości .
Rok ok. 850- 900. Gutej-mistrz buddyzmu ..Jadi lub Judi).
Rok 800-1200. Historia nazwiska Gutay w Normandii,Saksoni i Angli. Wymownym jest herb rodu Gutay w Angli –lew ,nad nim daszek i u góry nad daszkiem po lewej i prawej stronie po 1 lwie . Czyż nie jest to symboliczne przedstawienie domu z połączenia dwóch domów ( dwóch (lini rodowych) w jedną? . Takie połączenie np. dwóch lini w jedną posiadał ród pierwszego z władców Irlandi –Heremona. Heremon był wnukiem faraona , ożenił się z księżniczką – jedną z ostatnich żyjących z dwóch sióstr z domu Dawida. Lwy są wymownym symbolem w herbach najstarszej arystokracji angielskiej i francuskiej. Nazwisko Gutay wśród szlachty normandzko-saksonskiej w Angli i Francji. Nazwisko zmieniało się razem z językiem angielskim ;dzisiaj występuje kilkadziesiąt odmian tego nazwiska wśród potomków rozrzuconych po całym świecie. Opis znajduje się w księgach rodowodowych Angli oraz histori Normanów i Saxonów.

Rok 1120 Tajna historia Czingiz-Chana- w rodznie wystepuje nazwisko Targutaj i Gutaj-bel. W pobliżu miejsc w których zaczęła się historia Czingiz Hana znalazłem miejscowości nazwane Gutaj. Czingiz han zgromadził wokół siebie kilkanaście plemion o różnym pochodzeniu.
Rok 1250 i wcześniej do ok. 600 nazwisko Gutaj wśród szlachty normandzko-saksonskiej w Angli i Francji. Nazwisko zmieniało się razem z językiem angielskim ;dzisiaj wystepuje kilkadziesiąt odmian tego nazwiska wśród potomków rozrzuconych po całym świecie. Opis znajduje się w księgach rodowodowych Angli oraz histori Normanów i Saxonów.
Od roku 600 do chwili obecnej nazwiska pochodzące od Goitaine,Gautier Goitier,Guth, Guti, Goth. Goti Gotaj Gatiaj, Gautiaj… itp.Występują one w historii gotów arystokracji południowej Francji.
Rok ok. 1420 Gutaje- nazwisko szlacheckie na Malcie. Współcześnie występuje tam obecnie nazwisko nazwisko Gutajar, na Litwie Gutajtis, we Włoszech Gutaini ,na listach Żydów Gutajner i inne.W autobiografi rabina Abravanela wydanej na uniwersytecie w Madrycie autor powołuje się na –„Maestro de la Gutaj”( żył ok. 1500 r.)
Ok.1 500 roku- miejscowość Gutaj i Kohan na Zabajkalu w Buriacji. W miasteczku były prowadzone przez naukowców amerykańskich i rosyjskich badania folkloru. Uzyskałem od nich informacje, że wioska liczy sobie conajmiej 500 lat i została zasiedlona przez Buriaków oraz jakieś plemiona tureckie. W tym samym czasie w Japoni została założona grupa artystyczna Gutaj przez znanego taoistę ,która działa artystycznie do dzisiaj nazwy geograficzne: Gutai Sinzalai Ghar- góry w Pakistaniem Gutai Shan –góry w Chinach, Gutay, Gutai, Gutaj –miejsca populacji w Buriacji na Zabajkalu, Gutai Bahk- góry w Pakistanie , Gutai- kanał w Słowacji, Gutai Sinzai Kar- góry w Pakistanie .itd…Każdy z tych zapisów wymaga osobnych badań na ustalenie pochodzenia i histori powstania tych nazw.
Ok. 1730 Rodzina Gutaj –Budapest.
1745 Gutaj w Geronie hiszpańskiej
Ok. 1845 Gutaj Ferdinand –mój pradziadek ur. W Pernau(W Austrii –obecnie Wels lub w Bawari.
Bazyli Gutaj –mój dziadek ur. 1891 W Tarnawie k. Dobromila –teraz na Ukrainie niedaleko od Przemyśla . Jego siostry Maria(Gerle ) i Anna(Kurc) wyszły za mąż za Niemców i wyjechały do Niemiec przed wojną . Anna figuruje na liście rodowodowej tzw.galicjan- german).
Dokładnego zbadania wymaga odkryty przeze mnie w zeszłym roku ciekawy trójkat na atlasie Azji(Mongolia ,pustynia Gobi .Buriacja). Pierwszy bok trójkąta liczy sobie ok. 1472 km i na nim dokładnie na lini prostej znajduje się w/w miejscowość podobnie Gutaj, nastepnie, Gaoan,Gaotaj, Jiutaj w okręgu Changchung- Gutian,Galut. Drugi bok trójkąta prowadzi na południe pustyni Gogi i stanowi również 1472 km. Jeżeli powstały te nazwy 500 lat temu ;to nie było wtedy tak dokładnych metod pomiarowych. Jak to zostało pomierzone i wyznaczone ?,czy jest to aż tyle zbiegów okoliczności, co może znajdować się w tym trójkącie? Czy tam jest coś ukryte? Temat wymaga szczegółowych badań . Znamiennym jest fakt dążenie dotarcia w tym kierunku łodzi wikingów ( pochodzących od gotów), którzy czegoś poszukiwali. Kilka lat wcześniej znalazłem nazwisko Gutai niedaleko miejscowości Jiutaj wśród Chińczyków własnie w Changchung( sekretarz parti w fabryce samochodów).Nazwisko Gutai występuje prawdopodobnie również w innych częściach Chin.Główne 3 linie genealogiczne i występujące nazwiska to : Rosh Galuta . Utaj( Gutaj) Gaon, Jutaj, Czyż w porównaniu z powyższymi nazwami nie widać zadziwiającego podobieństwa w nazwach . ?.
Odnalazłem również nazwę miejscowości Gutai(Gutaj-Gutay) w Iranie , oraz nazwę gór i przełęczy Gutai w Rumuni nazwy geograficzne w Buriacji, Zabajkalu,Buriacji Słowacji, Węgrzech, Chinach, Pakistanie, Azerbejdżanie Rosji. Słowo to występuje w najstarszych jezykach i badaniach językowych: języków indo-germańskich, hebrajskiego, irlandzkiego ,angielskiego,syryjskiego kaukazko-germańskich i innych. W miarę zwiększania się zasobów internetowych coraz więcej nowych faktów wypełnia brakujące karty histori gotów ( Gutajów również).Zachęcam do zbierania tych informacji.Mile widziany sponsor dla zorganizowania banku genów dla nazwiska Gutaj -w celu udokumentowania wspólnego przodka .SubjectAuthorDate Posted
wladyslaw_gut... 1383905220000 
wladyslaw_gut... 1383907341000 
wojcieszyce 1336119364000 
per page

Find a board about a specific topic