Search for content in message boards

looking for a marriage record on JBGF

Replies: 4

Re: looking for a marriage record on JBGF

Posted: 1518553140000
Classification: Query
Looks like Bo & JBGF agree:

Post 66

Almqvist
Ryttare
Almesåkra församling Hult

Mattisdotter, Lena
Piga
Havsjö bygget

Vigda 4/4 1763 i Bringetofta (Jönköpings län)

Övriga uppgifter
Församlingskod: VALA/00047
--------------
Källa: BI:2

Registeranmärkning:Korrekturläsning mot originalkällorna har inte genomförts systematiskt. Källhänvisningarna är inte heller fullständiga. I viss utsträckning kan uppgifterna i födelse-, vigsel- eller dödböcker ha kompletterats från andra källor. Till stor del har normering av person- och ortnamn använts vid inmatningen (se principerna angående personnamn i Släktforskarförbundets Namnlista www.genealogi.se/namnnorm.htm).

Wade
SubjectAuthorDate Posted
katinaustin 1518476312000 
wolofson1 1518480113000 
katinaustin 1518497910000 
bohjohan 1518547514000 
wolofson1 1518553140000 
per page

Find a board about a specific topic