Search for content in message boards

Løgstrup (Luxdorph, Luxdorf, Lucksdorff, Løxtrup, Løxtorph eller Luxtrup)

Replies: 1

Løgstrup (Luxdorph, Luxdorf, Lucksdorff, Løxtrup, Løxtorph eller Luxtrup)

Posted: 1277474125000
Classification: Query
Min 6. tippoldemor, Dorothea Sophie Løgstrup (Luxdorph, Luxdorf, Lucksdorff, Løxtrup, Løxtorph eller Luxtrup) var gift med Hans Marcussøn Buck, cand.theolog, klokker og bedemann i St. Maria tyske kirke i Helsingør.
Dorothea Sophies etternavn ble skrevet Løxtrup i ministerialboken i Helsingør. Hun ble født den 30. april 1695 og døde den 5. april 1763 i Helsingør, gravlagt den 18. april. Hun var datter av Christian Luxdorph (Lucksdorff), som var landsfogd (sheriff) på Island i årene 1727-1739. Christian ble begravet den 7. oktober 1751 i Helsingør.
Dorothea Sophie hadde en bror. Ved statens overtagelse av finnmarkshandelen ble Ibe August Jæger pakkhusskriver i Hammerfest fra 2. mars 1741. I følge med Jæger kom en 18-åring fra Danmark til Hammerfest handel som betjent. Det var min 5. tippoldefar, Peter Christian Buck. Peter Christian ble visstnok sendt til Hammerfest av sin morbror, Lucksdorff, for å holde oppsyn med handelen.
SubjectAuthorDate Posted
tdkaiser1 1277474125000 
tdkaiser1 1405464598000 
per page

Find a board about a specific topic