Search for content in message boards

Trying to find church or parish book

Replies: 8

Re: Trying to find church or parish book

lisa pearson (View posts)
Posted: 1140456911000
Classification: Query

Thank you so much. From the information you gave me I was able to connect to some more relatives on that website. Could I possibly get you to translate a little more. It is listed below.

[Østre Portstue] (1861- ?)

Ved en del anledninger er betegnelsen "nordre" brukt.

Fredrik Andersen 1829-1913 og Anne Martine Kristoffersdtr 1824-c.1910 ble gift 1850 og var de første brukerne på Østre Portstue. De er første gang nevnt til til plassen ved manntallet 1861. Imidlertid er det trolig at de bodde der allerede i 1850-årene. Fredrik var født på Fossum-eie i Østre Bærum og var visstnok av finneslekt. Faren het Anders Olsen Silstrøm og moren Maria Eriksdtr. 

Dag Fredriksen er en av Fredriks etterkommere og har mye informasjon om Fredrik og hans etterslekt. Dag har en etterlysning ute om Fredriks foreldre (aner) og hvor de kom fra. 

Fredrik Andersens kone Anne Martine Kristoffersdtr, var datter av Kristoffer Pedersen og Kristine Mortensdtr og ble født utenfor ekteskap (hos besteforeldrene) på Hoff-eie i Vestre Aker. Foreldrene var begge tjenestefolk på Stubberud i Sørkedalen, og ble gift 1825. Anne Martine vokste opp på Nord-Stubberud (Stubberudberget) i Sørkedalen hvor foreldrene var husmannsfolk. Fredrik og Anne Martine var på Østre Portstue fra minst 1861 til 1910. Fra 1874 finnes en husmannskontrakt som Fredrik inngikk med Bogstad-godsets eier Herman Wedel-Jarlsberg. Fredrik og Anne Martine hadde mange barn hvorav flere fikk stor etterslekt;

* Kristian Fredriksen 1851-, ble gm. Karen Jørgensdtr 1856-, datter av Jørgen Rasmussen Tangen (senere Svartorseter). De var husmannsfolk på øvre Skuggen fra minst 1891-1917.
* Maren Kristine Fredriksdtr 1855-
* Emilie Fredrikke Fredriksdtr 1856-, ble 1876 gm. Elias Jonason 1840- fra Dalsland i Sverige (Jonson/Johnson ved noen anledninger, og med fødselsår varierende mellom 1835 og 1845. 1840 er i hht. vielsen). De var på Aarnes 1879, på Skuggen 1881 og på Vestre Portstue 1884-1900. 1917 var de ikke i Sørkedalen. 
* Martin Fredriksen 1858-
* Johan Fredriksen 1863-1951, ble 1) gm. Agnes Gunvilde Sørensdtr 1865-1896, datter av Søren Aanonsen fra Kristiansand i Vest-Agder (de bodde i Havestuen på Røa Mellem), 2) gm. Inger Johanne Fredriksen 1869- fra Hole i Buskerud (Ringerike). De bodde 1900 i Havestuen Røa Mellem, deretter i Vækerøveien på Røa. De hadde bl.a. barna Sverre Eugen Fredriksen 1890-1894 og Sverre Fredriksen 1894-1956. Sistnevnte ble 1920 gm. Ingeborg Karlsen 1897-1960, datter av Gustaf Olav Karlsen fra Bærum og Karoline Johannesdtr fra Smedstua i Sørkedalen (datter av Johannes Jensen Smedstua og Ingeborg Andreasdtr Langlia). Ingeborg og hennes foreldre bodde 1900 på Grimelundsbraaten i Vestre Aker. Sverre Fredriksen og Ingeborg Karlsen bodde først på husmannsplassen Allergodt u/Huseby søndre i Vestre Aker, og kom etter hvert til villa Granli i Sørkedalsveien 209 på Røa. De var for øvrig femmenninger, med Axel Hansen c.1708-1771 og Dorte Pedersdtr c.1726-1778 fra Venner som felles opphav.
* Anton Fredriksen 1866-1868
* Karl Anton Fredriksen 1869-

SubjectAuthorDate Posted
ppearson50 1140413938000 
Gunnar Gallis 1140421819000 
lisa pearson 1140441862000 
Gunnar Gallis 1140446147000 
Gunnar Gallis 1140421987000 
lisa pearson 1140456911000 
Gunnar Gallis 1140466850000 
lisa pearson 1140470456000 
prjohnse 1364244959000 
per page

Find a board about a specific topic