Search for content in message boards

Help with Name Translations

Replies: 22

Re: Help with Name Translations

Posted: 1372352359000
Classification: Query
I did a quick check of the EIDB and found the following hits:

Age Born Arrived
 Grabowski, Kazimierz  Suivalke  28  1875  1903
 Grasulis, Kazimir  Szerjar  24  1875  1899
 Gregutis, Kazis  Mersinkanci  30  1872  1902
 Grezus, Kazimiz  Sabold  21  1878  1899
 Gribas, Kazimir     30  1874  1904
 Grobowski, Kazimir  London  20  1879  1899
 Grodzicki, Kazimierz  Badan  27  1875  1902
 Grogas, Kazimir     20  1875  1895
 Grzebiernak, Kazsmierz  Cawkow  32  1870  1902
 Grzelak, Kazimierz  Jablonka  28  1875  1903
 Grzesrczyk, Kazm. Jelenievo  25  1872  1897

Tom S.
SubjectAuthorDate Posted
myshella22 1372330231000 
eluksys 1372345836000 
myshella22 1372349789000 
tsadausk 1372347095000 
myshella22 1372349958000 
tsadausk 1372352359000 
myshella22 1372360352000 
myshella22 1372360436000 
tsadausk 1372388405000 
myshella22 1372414407000 
per page

Find a board about a specific topic