Search for content in message boards

Peter Mortensen from Halse, Bornholm, Denmark

Replies: 13

Re: Mortensen from Hasle, Bornholm, Denmark

Posted: 1182587730000
Classification: Query
Surnames: Nielsen, Petersen,

Rønne Kirkebog[Churchbook] 1814, Fødte Kvindekøn [born female] nr. 17.
Født 1814. 26de Marts Kirstine, døbt [baptized] 1814, 9de April
Forældre [Parents]: Peder Nielsen Tjd. hos Kjøbmand Ch. Schou; Karen Niels D. Tjp. hos do.
B. af Brolægger Michel Bidstrups Enke. [held the child]
Faddere [witnesses]: Karen N.D.; Jfr. Munch; Tjd. Rasmus Ipsen; Niels Skodborg; do Jens Petersen; do; alle hos Cancelliraad Pet. Jespersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Rønne Kirkebog 1828, Konfirmerede Piger nr. 26. 1ste Søndag efter Paaske [13 apr 1828].
Kirstine Nielsen, Rønne.
Forældre [Parents]: Ugivt [Unwed] Karen Nielsdatters Barn. Fader [father]: Tjenestekarl Peder Nielsen.
Alder: i 15de Aar. Født 26de Marts 1814, Døbt 9de April s.a. i Rønne.
Kundskaber [Knowledge] og Opførsel[Behaviour]: Ligeledes [Opf. mg. [very well] Kundsk. tg. [partly well]]
Vaccineret: 1827, 2den September af Rgmtschir. Panum.
------------------------------------------------------------
SubjectAuthorDate Posted
Susan Snell 1152660791000 
Karen Reib 1152693796000 
iris1162 1182512047000 
Flemming Aask... 1182548680000 
sesnell 1182551855000 
KarenB_Reib 1182587730000 
KarenB_Reib 1182673027000 
KarenB_Reib 1182783716000 
sesnell 1182809456000 
am780 1363917737000 
per page

Find a board about a specific topic