Search for content in message boards

Czystohorb

Replies: 0
Posted: 1367196935000
Classification: Query
Horb [Ru] Czystohorb / Czystogarb [Polish] Now Known as Gorna Weis

Sanok District, present day SE Poland

Lemko Surnames cited by Krasovs'ky from 1787 Austrian Cadastral Records

Biluszak / Bilushak ( 2 familes)
Buran / Burun ( 3 families)
Wakiera / Vakera ( 3 families)
Wakierak / Vakerak
Wapinski / Wapienski / Vapens'kyj
Gojda / Goyda
Hrywniak / Hryvnjak
Hulicz / Gulicz / Gulych
Hurio / Guroi / Hur'o
Dysak
Doroszczuk / Doroshchuk
Zulik Zhulyk
Zwerczuk / Zvirchuk
Kadylak / Kadyljak ( 3 families)
Kostiw / Kosciow / Kostiv
Kucybala / Kutsbala ( 2 families)
Labun
Lataniszyn / Latanyshyn ( 2 families)
Makurowski / Makurovs'kyj
Mankowicz / Mankovych ( 7 families)
Patrosz / Patrosh ( 2 families)
Prystasz / Przystasz / Przysztasz / Prystash
Rudawski / Rudavs'kyj
Rusyn / Rusin
Salancio / Salants'o
Seman ( 2 families)
Semula
Semus
Suchy / Suchyi / Suchiy / Sukhyj
Teleban
Fedkanicz / Fedkanych
Fecko / Fetsko ( 3 families)
Feszanin / Feshanyn
Juszynda / Jushynda
Jacio / Jats'o

Parish Data: [from Blazejowskyj and Iwanusiw]

The village was a filial parish to KOMANCHA 3km away

Church was "Saint Michael the Archangel" [1900] [destroyed]

The wooden church replaced an older wooden church but was destroyed during the 1944-1947 deportations

In 1785 the village lands comprised 12.77 sq km. There were 440 Greek Catholics 3 Roman Catholics and 6 Jews

1840 - 611 Greek Catholics

1859 - 544 Greek Catholics

1879 - 590 Greek Catholics

1899 - 615 Greek Catholics

1926 - 760 Greek Catholics

1936 - 805 Greek Catholics

The village was not incorporated in to the Lemko Apostolic Administration in 1934

LDS microfilm available for the filial GC Parish in Komancza:

Title
Księgi metrykalne, 1764-1887

Authors
Kościół grecko-katolicki. Parafja Komańcza (Sanok) (Main Author)

Notes
Mikrofilm oryginała w Archiwum Państwowe, Warszawa.
Greek Catholic parish register of baptisms, marriages and deaths for Komańcza, Galizien, Austria; now Komańcza (Sanok),
Rzeszów, Poland. Text in Polish.

Subjects
Poland, Rzeszów, Komańcza (Sanok) - Church records
Austria, Galizien, Komańcza - Church records

Format
Manuscript (On Film)

Language
Polish

Publication
Salt Lake City, Utah : Mikrofilmowało The Genealogical Society of Utah, 1971

Physical
1 rolka mikrofilmu ; 35 mm.

Film Notes
Note - Location [Film]
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1764-1781 -- Akta urodzeń, zgonów 1784-1861 -- Akta urodzeń 1827-1828 --
Akta małżeństw 1784-1878 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1784-1887 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów
1784-1871 (Dołżyna) -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1784-1882 - FHL INTL Film [ 766018 ]

Find a board about a specific topic