Search for content in message boards

Translation Help

Replies: 7

Re: Translation Help - Attachment

Posted: 1356527092000
Classification: Query
6. Raciąż
Działo się w mieście Raciążu, dnia dwudziestego piątego stycznia, tysiąc ośmset sześćdziesiątego piątego roku, o godzinie czwartey z południa. Wiadomo czynimy, że w przytomności swiadków Jana Zieleniewskiego, rolnika, lat siedmdziesiąt, i Antoniego Krakowskiego, maystra profeszyi szewieckiey, lat pięćdziesiąt mających, zamieszkałych w Raciążu, na dniu dzisieyszym religiynie zawarte zostało małżeństwo między Janem Przyguckim, młodzianem, maystrem profeszyi szewieckiey, urodzonym i zamieszkałym w Raciążu, synem Józefa Przyguckiego, maystra profeszyi szewieckiey, zamieszkałego w Raciążu, i Agnieszki z Dębskich, nieżyjącey, małżonków Przyguckich, lat dziewiętnaście mającym, a Barbarą Konieczkiewicz, panną, córką Mikołaja Konieczkiewicza, maystra profeszyi szewieckiey, i Katarzyny z Sobocińskich małżonków Konieczkiewiczów, zamieszkałych w Raciążu, tu urodzona, i przy rodzicach będąca, lat szesnaście mająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach: ósmym, piętnastym i dwudziestym drugim stycznia, roku bieżącego, w parafii raciązkiey, jako też zezwolenie ustne oyców, oboyga nowozaslubionych, obecnych Aktowi Małżeństwa. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedslubney. Akt ten przeczytany stawającym i swiadkom, przez Nas podpisany został. Stawający i swiadkowie pisać nie umieją.
X. Strzałkowski proboszcz raciązki utrzymujący akta stanu cywilnego

In nowadays Polish:
ośmset - osiemset
czwartey - czwartej
swiadków - świadków
siedmdziesiąt - siedemdziesiąt
maystra - majstra
profeszyi - profesji
szewieckiey - szewieckiej, szewskiej
dzisieyszym - dzisiejszym
religiynie - religijnie
nieżyjącey - nieżyjącej
raciązkiey - raciążskiej
oyców - ojców
oboyga - obojga
nowozaslubionych - nowozaślubionych
przedslubney - przedślubnej
SubjectAuthorDate Posted
robak981 1355580207000 
ZlaticaBeca 1355587960000 
henrykkanada 1355588842000 
robak981 1355589513000 
jhzs 1355606851000 
robak981 1355671605000 
jhzs 1355673155000 
Stanislaw Sro... 1356527092000 
per page

Find a board about a specific topic