Search for content in message boards

Seek pronunciation of "Hodvizdzah"

Replies: 2

Re: Seek pronunciation of "Hodvizdzah" HADVIZ'DZ'AK

Posted: 1357318105000
Classification: Query
Michele

Priezvisko HADVIZDŽÁK sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 4×, celkový počet lokalít: 2, v lokalitách:
PREŠOV, okr. PREŠOV – 2×;
TERIAKOVCE, okr. PREŠOV – 2×;

Priezvisko HADVIŽDŽAK sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
GIRALTOVCE, okr. BARDEJOV (od r. 1996 SVIDNÍK) – 1×;

Priezvisko HADVIŽDŽÁK sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 6×, celkový počet lokalít: 4, v lokalitách:
LÚČINA, okr. PREŠOV – 2×;
VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ, okr. PREŠOV – 2×;
ČERVENICA, okr. PREŠOV – 1×;
PREŠOV, okr. PREŠOV – 1×;

arr. NY Ellis Island:
Hadvizsdjak, Janos Vorosvaya 26 1867 1893
Hadvizsgyak, Anna 30 1866 1896
Hadvizsgyak, Jan 28 1868 1896
Hadvizsgyak, Janos 4 1892 1896
Hadviziak, Jan USA 31 1878 1909
Hadviczdjak, Janos Ungarn 24 1868 1892
You might want to post on Slovakia's Ancestry board.
SubjectAuthorDate Posted
HoraneyM 1357276342000 
ZlaticaBeca 1357311402000 
ZlaticaBeca 1357318105000 
per page

Find a board about a specific topic