User:Mashiah davidson

From Ancestry.com Wiki
Jump to: navigation, search

Looking for

  • KORMAN and LEMBERG(ER) from Biala Podlaska
  • Lifshits from Drekhcha, Igumen
  • Romanenko from Rive, Novoukrainka
  • Heifets from Zyabrovka, Nosovichi, Gomel
  • Makhnin from Nosovichi, Gomel
  • Obukhov from Ananino, Kichmengski Gorodok
  • Duryagin and Strashkov from Samylovo, Kichmengski Gorodok
  • Shasherin from Danilovskoe, Kichmengski Gorodok
  • Podjakov from Volkovo, Kichmengski Gorodok
  • Tsipilev from Smoljanka, Kichmengski Gorodok