-

Swedish Occupations (Swedish to English)


A B C D E-F G H I-J K L M N-O P Q R-S T U-V W X Y Z


åbo
   tenant farmer
accismästare
   customs officer
ackuschörska
   midwife
adelsbussar
   soldier
adelsman
   nobleman
adelssven
   page
aftonsångspredikant
   evening-service preacher
aktör
   actor
aktris
   actress
ålderman
   alderman
allmäningskarl
   peasant
allmänningsbonde
   peasant
ämbetsman
   government official
ansättare
   rammer (mil.)
apotekare
   pharmacist
arbetare
   laborer
arbetsman
   workman
arbk.
   workman
arkebusier
   member of firing squad
arklimästare
   gunner (mil.)
arrendator
   leaseholder
artillerikonstapel
   bombardier
artillerist
   artilleryman
assessor
   assessor
assuradör
   underwriter
auktionist
   auctioneer
auktionskommissarie
   auctioneer
auktor
   author
autor
   author
avisskrivare
   newswriter
avskedad soldat
   discharged soldier
axplockare
   gleaner

Top

b.m.
   sailor
backstugusittare
   cottager
badaremästare
   barber surgeon
badmästare
   bathkeeper
bagare
   baker
bagaregesäll
   baker's man
bagarelärling
   baker's apprentice
bagaremästare
   master baker
bågflytt
   archer
bälgmakare
   bellows-maker
banérförare
   standard bearer (mil.)
banérherre
   banneret (mil.)
banér-riddare
   knight banneret (mil.)
bankvaktmästare
   porter
banmästare
   overseer of a railway line
barberare
   barber
barberarebiträde
   barber's assistant
barberaregesäll
   journeyman barber
barberarelärling
   barber's apprentice
barkare
   tanner
barnförlossare
   midwife (m.)
barnmorska
   midwife (f.)
barnpiga
   maid for children
barnsköterska
   nurse
basunist
   trumpeter
bataljonsadjuntant
   sergeant-major
bataljonschef
   commander of a battalion
båtsman
   sailor
batterikonstapel
   battalion bombardier
befallningshavande
   magistrate
befällningshavande
   officer in command
befallningsman
   overseer
befallningsman (konungens)
   county governor
befaren båtsman
   sailor
bensamlare
   ragman
bergmästare
   minemaster
bergsarbetare
   miner
bergsbruksidkare
   mining man
bergsfogde
   bailiff of a mine
bergshauptman
   mine inspector
bergskarl
   miner
bergslagsman
   mineowner
bergsman
   miner
beridare
   riding master
beskattningsman
   assessor
beslagare
   confiscator
beslagskarl
   setter
besökare
   customs official
betjänt
   civil servant
bettlare
   beggar
bevakningsbefälhavare
   captain of the watch
bevaktare
   guard
bevarare
   conservator
beväringskarl
   conscript
beväringsman
   recruit
bibliotekarie
   librarian
bijouterihandlare
   jewelry dealer
bildhuggare
   sculptor
bildskärare
   se bildsnidare
bildsnidare
   sculptor
biljettförsäljare
   booking clerk
biljettförsäljerska
   ticket seller
bilöpare
   unlicensed trader
bindare
   binder
biodlare
   bee-keeper
biskop
   bishop
biskötare
   bee-keeper
biträde
   assistant
bjudare
   bidder
bleckslagare
   tin smith
blockmakare
   block maker
blodigelodlare
   cultivator of leeches
blomsterhandlare
   flower seller (m.)
blomsterhandlerska
   flower seller (f.)
blomsterodlare
   florist
blossbärare
   torch-bearer
blyarbetare
   plumber
blyfalsare
   plumber
blystöpare
   plumber
blytäckare
   plumber
bodbetjent
   shopman
boddräng
   shop hand
bödel
   executioner
bodflicka
   shop girl, shop maid
bodgosse
   shop boy
bodhandlare
   tradesman
bodmamsell
   shop girl
bökaren
   cooper
bokbindare
   bookbinder
bokförare
   book keeper
bokhäftare
   book stitcher
bokhållare
   book keeper
bokhandlare
   bookseller
bokmakare
   book wright
bonde
   peasant
bondedräng
   farm hand
bondeflicka
   country girl
bondepiga
   peasant's maid
borgare
   burgher
borgmästare
   mayor
borrare
   driller
borrmakare
   bit forger
borrsmed
   bit smith
boskapshandlare
   dealer of livestock
boskapsherde
   herdsman
boskapsskötare
   stockman
boskapsvaktare
   herdsman
bössmed
   gunsmith
boställshavare
   residence holder
bouppteckningsman
   inventory taker
boutredningsman
   administrator
brandmästare
   fire warden
brännmästare
   master distiller
brännvinsbrännare
   brandy distiller
braständare
   fire lighter
brevbärare
   letter carrier
brevdragare
   postman
brevskrivare
   letter writer
brevställare
   letter writer
brobyggare
   bridge builder
broderare
   embroiderer
broläggare
   bridge builder
bromästare
   bridge master
bronsarbetare
   worker in bronze
bronsgjutare
   brazier
brottmålsdomare
   judge criminal
brottmålsnoterie
   crown clerk
brovaktare
   guard of a bridge
brovindare
   bridge driver
brukare
   tenant
bruksarbetare
   factoryman
bruksegare
   manufacturer
bryggare
   brewer
buntmakare
   furrier
byfogde
   hamlet bailiff
byggare
   builder
byggkarl
   constructor
byggmästare
   master builder
bykerska
   washerwoman
byskomakare
   village shoemaker

Top

däga
   maidservant
dagkarl
   day laborer
daglönare
   day laborer
dagsverkskarl
   day laborer
danneman
   yeoman
degn
   assistant to the priest
deja
   maidservant
dejpiga
   milkmaid
demoiselle
   Miss
domare
   judge
dr.
   farmhand
drabant
   beefeater
dragon
   cavalryman
dräng
   farmhand
dravant
   beefeater

Top

emigrantagent
   emigrant agent
emigrantvärvare
   emigrant agent
fabriksarbetare
   factory worker
fädräng
   herdsman
fäflicka
   herdsmaid
fågelfängare
   birder
fäktmästare
   fencing master
fältbagare
   army baker
fältjägare
   hunter
fältpredikant
   army chaplin
fältskär
   barber-surgeon
fälttygmästare
   master of ordinance
fältväbel
   sergeant major
famnmätare
   corder of wood
fanjunkare
   sergeant major
fänrik
   ensign
färgare
   dyer
färgaregesäll
   journeyman dyer
fårherde
   shepherd
färikarl
   ferryman
fårklipare
   sheep shearer
fårklippare
   sheep shearer
färsing
   weaver
fästebonde
   tenant farmer
fatburshustru
   storekeeper's wife
fatburssven
   storehouse apprentice
fattighjon
   pauper
filtare
   felter
finbagare
   pastry cook
fiolmakare
   violen maker
fiskare
   fisherman
fiskarflicka
   fisher girl
fiskargosse
   fisher boy
fiskhandlare
   fishmonger
fjäderarbetare
   feather maker
fjerdingsman
   under-bailiff
flickare
   cobbler
fogde
   governor
förare
   transporter
forbonde
   carter
förbrytare
   criminal
föreläsare
   lecturer
föreståndare
   manager
forman
   wagoner
formare
   moulder
förpantare
   mortgager,
försvarslös
   unemployed
frälse
   nobility
frälsebonde
   chief tenant
frälsetorpare
   chief tenant
friborgare
   freeman
frihandlare
   free trader
friherre
   baron
friherrinna
   baroness
fröken
   lady
fru
   Mrs.
fyrvaktare
   lighthouse man
fyrverkare
   fire worker (mil.)

Top

gårdsbrukare
   farmer
gårdsdräng
   farmhand
gårdsfogde
   overseer
garnhandlare
   dealer in wools
garnisonssoldat
   soldier in garrison
garvare
   tanner
gaständare
   gas lighter
gästgivare
   innkeeper
generalbefälhavare
   commanding general
generallöjtnant
   lieutenant general
gesäll
   journeyman
gjutare
   founder
glasarbetare
   glass worker
glasblåsare
   glassblower
glasfabrikant
   glassmaker
glashandlare
   glassman
glasmakare
   glassmaker
glasmålare
   glass painter
glasögonmakare
   spectacle maker
glasslipare
   glass cutter
glasverkare
   glassmaker
glättare
   glosser
gördelmakare
   brazier
götlemakare
   brazier
grenadjär
   infantryman
grönsakshandlare
   green grocer
grosshandlare
   wholesale merchant
gruvarbetare
   miner
gruvbrytare
   miner
gruvförvaltare
   mine owner
gruvkarl
   miner
gs.
   journeyman
guldarbetare
   goldsmith
guldsmed
   goldsmith

Top

hållkarl
   hostler
hammarmästare
   forge master
hammarsmed
   forger
hamnfogde
   overseer of a port
hamnkapten
   harbor master
handelsidkare
   trader
handelsman
   merchant
handhavare
   distributor
handskmakare
   glover
hantverkare
   artisan
hantverksgesäll
   journeyman artisian
häradsbokhållare
   deputy clerk
häradsdomare
   senior jurate
häradsfogde
   bailiff of a härad (district)
häradshövding
   circuit judge
häradsskrivare
   deputy clerk
hårarbetare
   hair worker
hattmakare
   hatmaker
hejdriddare
   ranger
hemmansägare
   homeowner
hemmansbrukare
   farmer
hemmansegare
   farm owner
herrgårdstjenst
   service at a manor
hjäippiga
   helpmaid
hjälphjon
   extra hand or helper
hjälphustru
   helping woman,
hjälppiga
   helpmaid
hjon
   person
hjulmakardräng
   wheelwright's assistant
hjulmakare
   wheelwright
hovbagare
   kings baker
hovbetjent
   officer of the court
hovdam
   lady of the court
hövitsman
   captain
hovjunkare
   servant to the king
hovkansler
   court chancellor
hovman
   courtier
hudafdragare
   skinner
husbonde
   head of household
husdräng
   man servant
husfader
   head of household
husflicka
   house servant
husfolk
   farmers
hushållare
   housekeeper
husjungfru
   housekeeper
husmamsell
   housekeeper
husman
   tenant farmer
husmoder
   housewife
huspiga
   housemaid
huspredikant
   private chaplain
hustjänare
   domestic
hustru
   wife
hyttarbetare
   smelter

Top

infanterist
   foot soldier
inhyses
   lodger
inhyseshjon
   freelodger
inspektör
   inspector
ishandlare
   ice man
jagare
   hunter
jägare
   hunter
jägeribetjent
   gamekeeper
jägmästare
   forester
järnarbetare
   iron worker
järnhandlare
   dealer of iron
järnvägsarbetare
   worker on a railway
jodgumma
   midwife
jordbrukare
   husbandman
jordegare
   landholder
jordegumma
   midwife
jordtorpare
   crofter
jungfru
   maiden
junker
   gentleman
jurist
   lawyer
justitieborgmästare
   recorder
justitieminister
   minster of justice
justitiestatsminister
   lord high chancellor
juvelerare
   jeweller

Top

kakelungsmakare
   tile maker
kammarfru
   bedchamber woman
kammarjägare
   rat hunter
kammarjungfru
   lady's maid
kammarjunkare
   king's chamberman
kammarpiga
   lady's maid
kammarskrivare
   clerk in a government office
kamrerare
   accountant
kanongjutare
   cannon founder
kapellan
   chaplain
kapellmästare
   chapel master
kapellpredikant
   preacher
kapitalist
   capitalist
kaplan
   chaplain
käpphandlare
   cane seller
kapten
   captain (mil.)
karabinjär
   rifleman on horseback
karduansmakare
   cordwainer
kassörska
   cashier
kavallerist
   cavalryman
kedjemakare
   chain maker
kistmakare
   box maker
kittelbotare
   tinker
kittelflickare
   tinker
kittelslagare
   kettle maker
klädesfärgare
   cloth dyer
klädeshandlare
   cloth merchant
klädesvävare
   cloth weaver
klädmäklare
   fripperer
klädsömmerska
   dressmaker
klampare
   foreman
klensmed
   locksmith
klensmedlärling
   apprentice locksmith
klockare
   parish clerk
klockgjutare
   bell founder
klr.
   parish clerk
klr.
   parish clerk
knalle
   pedlar
knappmakare
   button maker
knekt
   soldier
knifsmed
   cutler
knifvässare
   cutler
knipare
   nipper
knypplare
   lace maker
knypplerska
   lace maker
koarrendator
   tenant dairy farmer
kofferdi
   merchant marine
kofferdimatros
   merchant seaman
koffertsnickare
   trunk maker
kogubbe
   cow keeper
kökbetjäning
   kitchen staff
kokerska
   cook
kökspiga
   kitchen maid
kolarbetare
   collier
kolare
   coal man
kolbonde
   coal carter
kolhandlare
   coal merchant
komminister
   curate
kommissarie
   commissioner
konduktor
   conductor
konduktör
   sergeant
konstapel
   constable
konstmästare
   engineer
konstnär
   artist
kontorskrivare
   clerk
kontraktsprost
   rural dean
köpman
   merchant
kopparslagare
   coppersmith
koppartryckare
   copper plate printer
kördräng
   driver servant
korgarbetare
   basketmaker
korgflätare
   basket maker
korherre
   canon
korpral
   corporal
körsnär
   furrier
kötthandlare
   meat salesman
köttmånglare
   butcher
kovaktare
   cow keeper
kreaturshandlare
   stockman
krigsman
   soldier
krlmn.
   sheriff
krögare
   tavern keeper
kronoarrendator
   crown tenant
kronobefallningsman
   sheriff
kronobetjäning
   police
kronobonde
   crown peasant
kronofogde
   high bailiff and collector of taxes
kronojägare
   ranger
kronolänsman
   sheriff
kronouppbördsman
   tax collector
krukmakare
   potter
kryddkrämare
   grocer
kurir
   courier
kusk
   coachman
kutsk
   coachman
kvarnarrendator
   renter of a mill
kvarnbyggare
   mill wright
kvarndräng
   mill hand
kvarnegare
   mill owner
kvarntullsinspektor
   mill toll inspector
kypare
   cooper
kyrkobetjänare
   clergyman
kyrkoföreståndare
   churchwarden
kyrkoherde
   rector
kyrkovaktare
   sexton
kyrkvärd
   churchwarden

Top

ladugårdsidkare
   dairyman
ladugårdspiga
   dairymaid
laggare
   hooper
lagkarl
   lawyer
läkare
   doctor
landbo
   country dweller
landshövding
   lord lieutenant
landsknekt
   landsquenet (mil.)
landskontorist
   clerk in receivers office
landsman
   compatriot
landstrykare
   vagrant
landsvägsriddare
   tramp
landtbo
   country dweller
landtbrukare
   farmer
landtbruksbokhållare
   under steward
landtbruksinspektor
   land steward
landtflicka
   country girl
landthandlare
   country shopkeeper
landthushållare
   husbandman
landtjunkare
   country squire
lånförmedlare
   broker
länsåklagare
   county prosecutor
länsbokhållare
   sheriff clerk
länsinnehavare
   tenant of a feud
länsman
   sheriff
lappare
   cobbler
lappbonde
   Lapp peasant
lappskarvare
   botcher
lappskräddare
   botcher
lärare
   teacher
lärling
   apprentice
lastningsbokhållare
   shipping clerk
legoknekt
   mercenary
likörare
   hearse driver
liktarskeppare
   bargeman
limkokare
   glue boiler
linberedare
   flax dresser
linhäcklare
   flax dresser
linhandlare
   flaxman
livdrabant
   yeoman of the guard
livdragon
   dragoon (mil.)
livgrenadjär
   grenadier (mil.)
livhussar
   hussar (mil.)
ljusfabrikör
   candlemaker
logarvare
   tanner
löjtnant
   lieutenant
lokomotivförare
   locomotive engineer
lösdrivare
   vagrant
lots
   sea pilot
lumphandlare
   rag dealer
lumpsamlare
   ragman

Top

madam
   Mrs.
madrassmakare
   mattressmaker
magasinbokhållare
   warehouse clerk
magasinsförvaltare
   store keeper
magistratsperson
   alderman
magistratssekreterare
   town clerk
major
   (mil.) army major
majorska
   major's wife
målare
   painter
målargesäll
   journeyman painter
målarmästare
   master painter
malmbrytare
   miner
mältare
   maltman
malthandlare
   maltman
mamsell
   mademoiselle
mångelska
   vendor woman
månglare
   retailer
mantalskommissarie
   tax collector
manufakturhandlare
   haberdasher
marketentare
   sutler
marketenterska
   wench
marmorarbetare
   marble cutter
maskinarbetare
   mechanic
maskinist
   machinist
masmästare
   smelting master
mästare
   master
mästergesäll
   master journeyman
mästersmed
   master smith
mästersven
   head journeyman
materialförvaltare
   store keeper
matlagerska
   cook
matmoder
   housewife
matros
   able seaman
mattbindare
   mat maker
matvaruhandlare
   provisioner
mejerska
   dairy maid
messingsslagare
   brazier
messingssmed
   brass smith
metallarbetare
   metal worker
metallgjutare
   brazier
mildsoldat
   militiaman
mineralgrävare
   miner
minister
   government minister
minör
   miner
minuthandlare
   retailer
mjöldräng
   miller's man
mjölhandlare
   flour merchant
mjölkarrendator
   tenant dairy farmer
mjölkförsäljare
   milkman
mjölkförsäljerska
   milkwoman
mjölkhustru
   milkwoman
mjölkpiga
   milkmaid
mjölnare
   miller
mjölnarhustru
   millers wife
mjölnerska
   miller woman
möbelhandlare
   furniture dealer
möbelmakare
   cabinet maker
möbelsnickare
   cabinet maker
modehandlare
   notions merchant
modehandlerska
   milliner
modesömmerska
   milliner
modist
   milliner
mönsterherre
   muster master (mil.)
mönsterskrivare
   muster clerk
mössmakare
   cap maker
murare
   mason
muraregesäll
   journeyman mason
murarelärling
   masons apprentice
murarmästare
   master mason
mureriarbetare
   bricklayer
murerihandtlangare
   hodcarrier
murmästare
   master mason
musikdirecktor
   director of music
musketerare
   musketeer
myntproberare
   assayer

Top

nålmakare
   needle maker
nämdeman
   juror
näringsidkare
   tradesman
nätbindare
   net maker
nattman
   night man
nattväktare
   night watchman
nipphandlerska
   notions merchant
nm.
   juror
nman
   juror
nybyggare
   settler
officer
   officer
okulist
   oculist
ölbryggare
   beer brewer
ombudsman
   attorney
opperstyrman
   captain's mate
organist
   organist
orgelbyggare
   organ builder
orgelnist
   organist
orgelspelare
   organ player
orgeltrampare
   organ blower
osthandlare
   cheese dealer
ostronhandlare
   oysterman
överbefalhavare
   commander in chief
överkonstapel
   corporal
överståthållare
   governor
oxhandlare
   cattle dealer
oxslagtare
   beef butcher

Top

packhusinspektor
   pack officer
packhuskarl
   packer
pansarsmed
   armourer
pantaregare
   owner of a pawn
pantgivare
   mortgager
papparbetare
   paste board worker
pappersfabrikör
   paper maker
pappershandlare
   stationer
pappersskärare
   paper cutter
pappmakare
   cardboard
parfymfabrikant
   perfume maker
parfymhandlare
   perfumer
pastorsadjunkt
   paid clergyman
pelshandlare
   furrier
pensionsföreståndare
   master of a boarding school
perukmakare
   wig maker
piga
   maid
pipare
   piper
pipberedare
   pipe maker
pipsmed
   gunsmith
piskmakare
   whip makeer
plåtslagare
   black smith
plogsmed
   plough wright
plymmakare
   feather maker
porterbryggare
   brewer
postförare
   mail driver
postmästare
   postmaster
präst
   minister
predikant
   preacher
principal
   master
profoss
   punisher
prost
   dean
provinsialläkare
   country doctor
pungmakare
   pouch maker

Top

rackare
   villian
rådman
   councilman
rättare
   overseer
repslagare
   rope maker
resandefolk
   itinerant
resepredikant
   itinerant preacher
riddare
   knight
ridlärare
   riding master
roddare
   boatsman
rorgängare
   helmsman
roteman
   alderman
rotemästare
   military leader
rotesoldat
   district soldier
rotmästare
   military leader
ryttare
   cavalryman
ryttmästare
   cavalry captain
sadelmakare
   master saddler
sågställare
   saw setter
salthandlare
   salt dealer
saltmätare
   person who measures salt
sämskmakare
   tanner
satinvävare
   satin weaver
sättare
   type setter
saxmakare
   shears maker
segelmakare
   sail maker
segelsömmare
   sail maker
sejlare
   cord maker
sergeant
   sergeant
silkhandlare
   silk merchant
sillpackare
   herring packer
sjöman
   seaman
skådespelare
   stage player
skarprättare
   executioner
skarpskytt
   sharpshooter
skärslippare
   tool sharpener
skatteindrivare
   tax collector
skeppare
   skipper
skeppsbyggmästare
   master ship builder
skeppsgosse
   ship boy
skoarbetare
   shoe maker
skogshuggare
   wood cutter
skogvaktare
   forester
skollärare
   schoolteacher
skomakare
   shoemaker
skomakaregesäll
   journeyman shoemaker
skomakaremästare
   master shoemaker
skördeman
   harvester
sköterska
   nurse
skräddare
   tailor
skräddaregesäll
   journeyman tailor
skräddarelärling
   tailor's apprentice
skrädkarl
   tailor
skråmästare
   master of a guild
skulptör
   sculptor
skutskeppare
   hoyman
slaktare
   butcher
småkrämare
   tinker
smältare
   smelter
smältarsmed
   shingler
smed
   smith
smedsgesäll
   journeyman smith
smedsmästare
   master smith
smörhandlare
   butter merchant
snickare
   cabinetmaker
snickarmästare
   master jointer
snörmakare
   fringemaker
sockenpräst
   parson
sockenskrivare
   parish clerk
sockerbagare
   confectioner
sockerbruksarbetare
   sugar worker
soldat
   soldier
spetshandlare
   lace merchant
spetsknypplerska
   lace maker
spiksmed
   nailmaker
spinnare
   spinner
spinnerska
   spinstress
spinnhushjon
   inmate
stadsfogde
   town bailiff
stadskamrer
   town clerk
stadsläkare
   town doctor
stålarbetare
   steel worker
stålmångelska
   stall woman
stålsmed
   steel smith
statare
   farm worker
statkarl
   farm worker
statman
   statesman
statsdräng
   farm worker
statsfru
   lady of state
stenarbetare
   stone worker
stenbrytare
   quarryman
stenhuggare
   stonecutter
stenkolsarbetare
   collier
strängmakare
   string maker
strykerska
   laundress
styckgjutare
   gun founder
styckjunkare
   artillery staff sergeant
styresman
   director
styrman
   pilot
sutor
   shoemaker
svamphandlare
   sponge merchant
svärdfejare
   armourer
symamsell
   seamstress

Top

taktäckare
   roofer
tältmakare
   tent maker
tandläkare
   dentist
tapetserare
   paper hanger
tappare
   bartender
tattare
   gipsy
taxeringsman
   assessor
tegelbrännare
   brickmaker
tegelformare
   brick molder
tegelslagare
   tiler
tegeltäckare
   tiler
tehandlare
   tea merchant
tenngjutare
   pewterer
tiggare
   beggar
timmerhuggare
   timber cutter
timmerman
   carpenter
tingsskrivare
   copyist
tjänare
   servant
tjänstehjon
   servant
tjuv
   thief
tobakshandlare
   tobacconist
tobaksspinnare
   tobacco spinner
tornväktare
   tower watch
torpare
   small farmer
trädgårdsmästare
   gardener
tresserska
   plaiter
trummare
   drummer
tryckare
   printer
tullbetjänt
   customs officer
tulltjänsteman
   customs officer
tullvaktmästare
   landing waiter
tunnbindare
   cooper
tunnelarbetare
   tunneller
tvättare
   washerman
tvätterska
   washerwoman
tvättgumma
   washerwoman

Top

ullfärgare
   wool dyer
ullhandlare
   wool merchant
underlöjtnant
   sub lieutenant
underofficer
   non comissioned officer
underståtthållare
   deputy governor
urmakare
   watchmaker
väglagare
   roadworker
vagnmakare
   cartwright
vagnmästare
   wagon master
vaktare
   warder
vaktmästare
   caretaker
valkare
   fuller
vallflicka
   shepherdess
vallhjon
   herdsman
vandrare
   rambler
vapendragare
   squire
vårdarinna
   nurse
vävare
   weaver
vedhuggare
   wood cutter
vice häradshövding
   circuit judge
vicepastor
   curate
vinodlare
   wine grower

Top

yllehandlare
   wool merchant
yrke
   occupation
yrkesidkare
   trader
yrkesman
   craftsman

Free Monthly Newsletter

Learn about new record collections and features, get advice from the experts, read success stories and more.
Free Sign-Up

More Research Help

Ancestry offers the researcher many sources of help. Search the Ancestry Learning Center for articles, post a query on the Community pages, or find Research publications in the Ancestry Store.
- Learning Center
- Community
- Ancestry.com Wiki

Start Your Family Tree

Family Trees are the ideal place to store and organize information you have found.

Click here to start your family tree.