Ancestry

Occupation Terms (Swedish to English)


 

ABCDE-FGHI-JKLMN-OPQR-STU-VWXYZ

 


 

åbo
  tenant farmer
accismästare
  customs officer
ackuschörska
  midwife
adelsbussar
  soldier
adelsman
  nobleman
adelssven
  page
aftonsångspredikant
  evening-service preacher
aktör
  actor
aktris
  actress
ålderman
  alderman
allmäningskarl
  peasant
allmänningsbonde
  peasant
ämbetsman
  government official
ansättare
  rammer (mil.)
apotekare
  pharmacist
arbetare
  laborer
arbetsman
  workman
arbk.
  workman
arkebusier
  member of firing squad
arklimästare
  gunner (mil.)
arrendator
  leaseholder
artillerikonstapel
  bombardier
artillerist
  artilleryman
assessor
  assessor
assuradör
  underwriter
auktionist
  auctioneer
auktionskommissarie
  auctioneer
auktor
  author
autor
  author
avisskrivare
  newswriter
avskedad soldat
  discharged soldier
axplockare
  gleaner

Top

b.m.
  sailor
backstugusittare
  cottager
badaremästare
  barber surgeon
badmästare
  bathkeeper
bagare
  baker
bagaregesäll
  baker's man
bagarelärling
  baker's apprentice
bagaremästare
  master baker
bågflytt
  archer
bälgmakare
  bellows-maker
banérförare
  standard bearer (mil.)
banérherre
  banneret (mil.)
banér-riddare
  knight banneret (mil.)
bankvaktmästare
  porter
banmästare
  overseer of a railway line
barberare
  barber
barberarebiträde
  barber's assistant
barberaregesäll
  journeyman barber
barberarelärling
  barber's apprentice
barkare
  tanner
barnförlossare
  midwife (m.)
barnmorska
  midwife (f.)
barnpiga
  maid for children
barnsköterska
  nurse
basunist
  trumpeter
bataljonsadjuntant
  sergeant-major
bataljonschef
  commander of a battalion
båtsman
  sailor
batterikonstapel
  battalion bombardier
befallningshavande
  magistrate
befällningshavande
  officer in command
befallningsman
  overseer
befallningsman (konungens)
  county governor
befaren båtsman
  sailor
bensamlare
  ragman
bergmästare
  minemaster
bergsarbetare
  miner
bergsbruksidkare
  mining man
bergsfogde
  bailiff of a mine
bergshauptman
  mine inspector
bergskarl
  miner
bergslagsman
  mineowner
bergsman
  miner
beridare
  riding master
beskattningsman
  assessor
beslagare
  confiscator
beslagskarl
  setter
besökare
  customs official
betjänt
  civil servant
bettlare
  beggar
bevakningsbefälhavare
  captain of the watch
bevaktare
  guard
bevarare
  conservator
beväringskarl
  conscript
beväringsman
  recruit
bibliotekarie
  librarian
bijouterihandlare
  jewelry dealer
bildhuggare
  sculptor
bildskärare
  se bildsnidare
bildsnidare
  sculptor
biljettförsäljare
  booking clerk
biljettförsäljerska
  ticket seller
bilöpare
  unlicensed trader
bindare
  binder
biodlare
  bee-keeper
biskop
  bishop
biskötare
  bee-keeper
biträde
  assistant
bjudare
  bidder
bleckslagare
  tin smith
blockmakare
  block maker
blodigelodlare
  cultivator of leeches
blomsterhandlare
  flower seller (m.)
blomsterhandlerska
  flower seller (f.)
blomsterodlare
  florist
blossbärare
  torch-bearer
blyarbetare
  plumber
blyfalsare
  plumber
blystöpare
  plumber
blytäckare
  plumber
bodbetjent
  shopman
boddräng
  shop hand
bödel
  executioner
bodflicka
  shop girl, shop maid
bodgosse
  shop boy
bodhandlare
  tradesman
bodmamsell
  shop girl
bökaren
  cooper
bokbindare
  bookbinder
bokförare
  book keeper
bokhäftare
  book stitcher
bokhållare
  book keeper
bokhandlare
  bookseller
bokmakare
  book wright
bonde
  peasant
bondedräng
  farm hand
bondeflicka
  country girl
bondepiga
  peasant's maid
borgare
  burgher
borgmästare
  mayor
borrare
  driller
borrmakare
  bit forger
borrsmed
  bit smith
boskapshandlare
  dealer of livestock
boskapsherde
  herdsman
boskapsskötare
  stockman
boskapsvaktare
  herdsman
bössmed
  gunsmith
boställshavare
  residence holder
bouppteckningsman
  inventory taker
boutredningsman
  administrator
brandmästare
  fire warden
brännmästare
  master distiller
brännvinsbrännare
  brandy distiller
braständare
  fire lighter
brevbärare
  letter carrier
brevdragare
  postman
brevskrivare
  letter writer
brevställare
  letter writer
brobyggare
  bridge builder
broderare
  embroiderer
broläggare
  bridge builder
bromästare
  bridge master
bronsarbetare
  worker in bronze
bronsgjutare
  brazier
brottmålsdomare
  judge criminal
brottmålsnoterie
  crown clerk
brovaktare
  guard of a bridge
brovindare
  bridge driver
brukare
  tenant
bruksarbetare
  factoryman
bruksegare
  manufacturer
bryggare
  brewer
buntmakare
  furrier
byfogde
  hamlet bailiff
byggare
  builder
byggkarl
  constructor
byggmästare
  master builder
bykerska
  washerwoman
byskomakare
  village shoemaker

Top

däga
  maidservant
dagkarl
  day laborer
daglönare
  day laborer
dagsverkskarl
  day laborer
danneman
  yeoman
degn
  assistant to the priest
deja
  maidservant
dejpiga
  milkmaid
demoiselle
  Miss
domare
  judge
dr.
  farmhand
drabant
  beefeater
dragon
  cavalryman
dräng
  farmhand
dravant
  beefeater

Top

emigrantagent
  emigrant agent
emigrantvärvare
  emigrant agent
fabriksarbetare
  factory worker
fädräng
  herdsman
fäflicka
  herdsmaid
fågelfängare
  birder
fäktmästare
  fencing master
fältbagare
  army baker
fältjägare
  hunter
fältpredikant
  army chaplin
fältskär
  barber-surgeon
fälttygmästare
  master of ordinance
fältväbel
  sergeant major
famnmätare
  corder of wood
fanjunkare
  sergeant major
fänrik
  ensign
färgare
  dyer
färgaregesäll
  journeyman dyer
fårherde
  shepherd
färikarl
  ferryman
fårklipare
  sheep shearer
fårklippare
  sheep shearer
färsing
  weaver
fästebonde
  tenant farmer
fatburshustru
  storekeeper's wife
fatburssven
  storehouse apprentice
fattighjon
  pauper
filtare
  felter
finbagare
  pastry cook
fiolmakare
  violen maker
fiskare
  fisherman
fiskarflicka
  fisher girl
fiskargosse
  fisher boy
fiskhandlare
  fishmonger
fjäderarbetare
  feather maker
fjerdingsman
  under-bailiff
flickare
  cobbler
fogde
  governor
förare
  transporter
forbonde
  carter
förbrytare
  criminal
föreläsare
  lecturer
föreståndare
  manager
forman
  wagoner
formare
  moulder
förpantare
  mortgager,
försvarslös
  unemployed
frälse
  nobility
frälsebonde
  chief tenant
frälsetorpare
  chief tenant
friborgare
  freeman
frihandlare
  free trader
friherre
  baron
friherrinna
  baroness
fröken
  lady
fru
  Mrs.
fyrvaktare
  lighthouse man
fyrverkare
  fire worker (mil.)

Top

gårdsbrukare
  farmer
gårdsdräng
  farmhand
gårdsfogde
  overseer
garnhandlare
  dealer in wools
garnisonssoldat
  soldier in garrison
garvare
  tanner
gaständare
  gas lighter
gästgivare
  innkeeper
generalbefälhavare
  commanding general
generallöjtnant
  lieutenant general
gesäll
  journeyman
gjutare
  founder
glasarbetare
  glass worker
glasblåsare
  glassblower
glasfabrikant
  glassmaker
glashandlare
  glassman
glasmakare
  glassmaker
glasmålare
  glass painter
glasögonmakare
  spectacle maker
glasslipare
  glass cutter
glasverkare
  glassmaker
glättare
  glosser
gördelmakare
  brazier
götlemakare
  brazier
grenadjär
  infantryman
grönsakshandlare
  green grocer
grosshandlare
  wholesale merchant
gruvarbetare
  miner
gruvbrytare
  miner
gruvförvaltare
  mine owner
gruvkarl
  miner
gs.
  journeyman
guldarbetare
  goldsmith
guldsmed
  goldsmith

Top

hållkarl
  hostler
hammarmästare
  forge master
hammarsmed
  forger
hamnfogde
  overseer of a port
hamnkapten
  harbor master
handelsidkare
  trader
handelsman
  merchant
handhavare
  distributor
handskmakare
  glover
hantverkare
  artisan
hantverksgesäll
  journeyman artisian
häradsbokhållare
  deputy clerk
häradsdomare
  senior jurate
häradsfogde
  bailiff of a härad (district)
häradshövding
  circuit judge
häradsskrivare
  deputy clerk
hårarbetare
  hair worker
hattmakare
  hatmaker
hejdriddare
  ranger
hemmansägare
  homeowner
hemmansbrukare
  farmer
hemmansegare
  farm owner
herrgårdstjenst
  service at a manor
hjäippiga
  helpmaid
hjälphjon
  extra hand or helper
hjälphustru
  helping woman,
hjälppiga
  helpmaid
hjon
  person
hjulmakardräng
  wheelwright's assistant
hjulmakare
  wheelwright
hovbagare
  kings baker
hovbetjent
  officer of the court
hovdam
  lady of the court
hövitsman
  captain
hovjunkare
  servant to the king
hovkansler
  court chancellor
hovman
  courtier
hudafdragare
  skinner
husbonde
  head of household
husdräng
  man servant
husfader
  head of household
husflicka
  house servant
husfolk
  farmers
hushållare
  housekeeper
husjungfru
  housekeeper
husmamsell
  housekeeper
husman
  tenant farmer
husmoder
  housewife
huspiga
  housemaid
huspredikant
  private chaplain
hustjänare
  domestic
hustru
  wife
hyttarbetare
  smelter

Top

infanterist
  foot soldier
inhyses
  lodger
inhyseshjon
  freelodger
inspektör
  inspector
ishandlare
  ice man
jagare
  hunter
jägare
  hunter
jägeribetjent
  gamekeeper
jägmästare
  forester
järnarbetare
  iron worker
järnhandlare
  dealer of iron
järnvägsarbetare
  worker on a railway
jodgumma
  midwife
jordbrukare
  husbandman
jordegare
  landholder
jordegumma
  midwife
jordtorpare
  crofter
jungfru
  maiden
junker
  gentleman
jurist
  lawyer
justitieborgmästare
  recorder
justitieminister
  minster of justice
justitiestatsminister
  lord high chancellor
juvelerare
  jeweller

Top

kakelungsmakare
  tile maker
kammarfru
  bedchamber woman
kammarjägare
  rat hunter
kammarjungfru
  lady's maid
kammarjunkare
  king's chamberman
kammarpiga
  lady's maid
kammarskrivare
  clerk in a government office
kamrerare
  accountant
kanongjutare
  cannon founder
kapellan
  chaplain
kapellmästare
  chapel master
kapellpredikant
  preacher
kapitalist
  capitalist
kaplan
  chaplain
käpphandlare
  cane seller
kapten
  captain (mil.)
karabinjär
  rifleman on horseback
karduansmakare
  cordwainer
kassörska
  cashier
kavallerist
  cavalryman
kedjemakare
  chain maker
kistmakare
  box maker
kittelbotare
  tinker
kittelflickare
  tinker
kittelslagare
  kettle maker
klädesfärgare
  cloth dyer
klädeshandlare
  cloth merchant
klädesvävare
  cloth weaver
klädmäklare
  fripperer
klädsömmerska
  dressmaker
klampare
  foreman
klensmed
  locksmith
klensmedlärling
  apprentice locksmith
klockare
  parish clerk
klockgjutare
  bell founder
klr.
  parish clerk
klr.
  parish clerk
knalle
  pedlar
knappmakare
  button maker
knekt
  soldier
knifsmed
  cutler
knifvässare
  cutler
knipare
  nipper
knypplare
  lace maker
knypplerska
  lace maker
koarrendator
  tenant dairy farmer
kofferdi
  merchant marine
kofferdimatros
  merchant seaman
koffertsnickare
  trunk maker
kogubbe
  cow keeper
kökbetjäning
  kitchen staff
kokerska
  cook
kökspiga
  kitchen maid
kolarbetare
  collier
kolare
  coal man
kolbonde
  coal carter
kolhandlare
  coal merchant
komminister
  curate
kommissarie
  commissioner
konduktor
  conductor
konduktör
  sergeant
konstapel
  constable
konstmästare
  engineer
konstnär
  artist
kontorskrivare
  clerk
kontraktsprost
  rural dean
köpman
  merchant
kopparslagare
  coppersmith
koppartryckare
  copper plate printer
kördräng
  driver servant
korgarbetare
  basketmaker
korgflätare
  basket maker
korherre
  canon
korpral
  corporal
körsnär
  furrier
kötthandlare
  meat salesman
köttmånglare
  butcher
kovaktare
  cow keeper
kreaturshandlare
  stockman
krigsman
  soldier
krlmn.
  sheriff
krögare
  tavern keeper
kronoarrendator
  crown tenant
kronobefallningsman
  sheriff
kronobetjäning
  police
kronobonde
  crown peasant
kronofogde
  high bailiff and collector of taxes
kronojägare
  ranger
kronolänsman
  sheriff
kronouppbördsman
  tax collector
krukmakare
  potter
kryddkrämare
  grocer
kurir
  courier
kusk
  coachman
kutsk
  coachman
kvarnarrendator
  renter of a mill
kvarnbyggare
  mill wright
kvarndräng
  mill hand
kvarnegare
  mill owner
kvarntullsinspektor
  mill toll inspector
kypare
  cooper
kyrkobetjänare
  clergyman
kyrkoföreståndare
  churchwarden
kyrkoherde
  rector
kyrkovaktare
  sexton
kyrkvärd
  churchwarden

Top

ladugårdsidkare
  dairyman
ladugårdspiga
  dairymaid
laggare
  hooper
lagkarl
  lawyer
läkare
  doctor
landbo
  country dweller
landshövding
  lord lieutenant
landsknekt
  landsquenet (mil.)
landskontorist
  clerk in receivers office
landsman
  compatriot
landstrykare
  vagrant
landsvägsriddare
  tramp
landtbo
  country dweller
landtbrukare
  farmer
landtbruksbokhållare
  under steward
landtbruksinspektor
  land steward
landtflicka
  country girl
landthandlare
  country shopkeeper
landthushållare
  husbandman
landtjunkare
  country squire
lånförmedlare
  broker
länsåklagare
  county prosecutor
länsbokhållare
  sheriff clerk
länsinnehavare
  tenant of a feud
länsman
  sheriff
lappare
  cobbler
lappbonde
  Lapp peasant
lappskarvare
  botcher
lappskräddare
  botcher
lärare
  teacher
lärling
  apprentice
lastningsbokhållare
  shipping clerk
legoknekt
  mercenary
likörare
  hearse driver
liktarskeppare
  bargeman
limkokare
  glue boiler
linberedare
  flax dresser
linhäcklare
  flax dresser
linhandlare
  flaxman
livdrabant
  yeoman of the guard
livdragon
  dragoon (mil.)
livgrenadjär
  grenadier (mil.)
livhussar
  hussar (mil.)
ljusfabrikör
  candlemaker
logarvare
  tanner
löjtnant
  lieutenant
lokomotivförare
  locomotive engineer
lösdrivare
  vagrant
lots
  sea pilot
lumphandlare
  rag dealer
lumpsamlare
  ragman

Top

madam
  Mrs.
madrassmakare
  mattressmaker
magasinbokhållare
  warehouse clerk
magasinsförvaltare
  store keeper
magistratsperson
  alderman
magistratssekreterare
  town clerk
major
  (mil.) army major
majorska
  major's wife
målare
  painter
målargesäll
  journeyman painter
målarmästare
  master painter
malmbrytare
  miner
mältare
  maltman
malthandlare
  maltman
mamsell
  mademoiselle
mångelska
  vendor woman
månglare
  retailer
mantalskommissarie
  tax collector
manufakturhandlare
  haberdasher
marketentare
  sutler
marketenterska
  wench
marmorarbetare
  marble cutter
maskinarbetare
  mechanic
maskinist
  machinist
masmästare
  smelting master
mästare
  master
mästergesäll
  master journeyman
mästersmed
  master smith
mästersven
  head journeyman
materialförvaltare
  store keeper
matlagerska
  cook
matmoder
  housewife
matros
  able seaman
mattbindare
  mat maker
matvaruhandlare
  provisioner
mejerska
  dairy maid
messingsslagare
  brazier
messingssmed
  brass smith
metallarbetare
  metal worker
metallgjutare
  brazier
mildsoldat
  militiaman
mineralgrävare
  miner
minister
  government minister
minör
  miner
minuthandlare
  retailer
mjöldräng
  miller's man
mjölhandlare
  flour merchant
mjölkarrendator
  tenant dairy farmer
mjölkförsäljare
  milkman
mjölkförsäljerska
  milkwoman
mjölkhustru
  milkwoman
mjölkpiga
  milkmaid
mjölnare
  miller
mjölnarhustru
  millers wife
mjölnerska
  miller woman
möbelhandlare
  furniture dealer
möbelmakare
  cabinet maker
möbelsnickare
  cabinet maker
modehandlare
  notions merchant
modehandlerska
  milliner
modesömmerska
  milliner
modist
  milliner
mönsterherre
  muster master (mil.)
mönsterskrivare
  muster clerk
mössmakare
  cap maker
murare
  mason
muraregesäll
  journeyman mason
murarelärling
  masons apprentice
murarmästare
  master mason
mureriarbetare
  bricklayer
murerihandtlangare
  hodcarrier
murmästare
  master mason
musikdirecktor
  director of music
musketerare
  musketeer
myntproberare
  assayer

Top

nålmakare
  needle maker
nämdeman
  juror
näringsidkare
  tradesman
nätbindare
  net maker
nattman
  night man
nattväktare
  night watchman
nipphandlerska
  notions merchant
nm.
  juror
nman
  juror
nybyggare
  settler
officer
  officer
okulist
  oculist
ölbryggare
  beer brewer
ombudsman
  attorney
opperstyrman
  captain's mate
organist
  organist
orgelbyggare
  organ builder
orgelnist
  organist
orgelspelare
  organ player
orgeltrampare
  organ blower
osthandlare
  cheese dealer
ostronhandlare
  oysterman
överbefalhavare
  commander in chief
överkonstapel
  corporal
överståthållare
  governor
oxhandlare
  cattle dealer
oxslagtare
  beef butcher

Top

packhusinspektor
  pack officer
packhuskarl
  packer
pansarsmed
  armourer
pantaregare
  owner of a pawn
pantgivare
  mortgager
papparbetare
  paste board worker
pappersfabrikör
  paper maker
pappershandlare
  stationer
pappersskärare
  paper cutter
pappmakare
  cardboard
parfymfabrikant
  perfume maker
parfymhandlare
  perfumer
pastorsadjunkt
  paid clergyman
pelshandlare
  furrier
pensionsföreståndare
  master of a boarding school
perukmakare
  wig maker
piga
  maid
pipare
  piper
pipberedare
  pipe maker
pipsmed
  gunsmith
piskmakare
  whip makeer
plåtslagare
  black smith
plogsmed
  plough wright
plymmakare
  feather maker
porterbryggare
  brewer
postförare
  mail driver
postmästare
  postmaster
präst
  minister
predikant
  preacher
principal
  master
profoss
  punisher
prost
  dean
provinsialläkare
  country doctor
pungmakare
  pouch maker

Top

rackare
  villian
rådman
  councilman
rättare
  overseer
repslagare
  rope maker
resandefolk
  itinerant
resepredikant
  itinerant preacher
riddare
  knight
ridlärare
  riding master
roddare
  boatsman
rorgängare
  helmsman
roteman
  alderman
rotemästare
  military leader
rotesoldat
  district soldier
rotmästare
  military leader
ryttare
  cavalryman
ryttmästare
  cavalry captain
sadelmakare
  master saddler
sågställare
  saw setter
salthandlare
  salt dealer
saltmätare
  person who measures salt
sämskmakare
  tanner
satinvävare
  satin weaver
sättare
  type setter
saxmakare
  shears maker
segelmakare
  sail maker
segelsömmare
  sail maker
sejlare
  cord maker
sergeant
  sergeant
silkhandlare
  silk merchant
sillpackare
  herring packer
sjöman
  seaman
skådespelare
  stage player
skarprättare
  executioner
skarpskytt
  sharpshooter
skärslippare
  tool sharpener
skatteindrivare
  tax collector
skeppare
  skipper
skeppsbyggmästare
  master ship builder
skeppsgosse
  ship boy
skoarbetare
  shoe maker
skogshuggare
  wood cutter
skogvaktare
  forester
skollärare
  schoolteacher
skomakare
  shoemaker
skomakaregesäll
  journeyman shoemaker
skomakaremästare
  master shoemaker
skördeman
  harvester
sköterska
  nurse
skräddare
  tailor
skräddaregesäll
  journeyman tailor
skräddarelärling
  tailor's apprentice
skrädkarl
  tailor
skråmästare
  master of a guild
skulptör
  sculptor
skutskeppare
  hoyman
slaktare
  butcher
småkrämare
  tinker
smältare
  smelter
smältarsmed
  shingler
smed
  smith
smedsgesäll
  journeyman smith
smedsmästare
  master smith
smörhandlare
  butter merchant
snickare
  cabinetmaker
snickarmästare
  master jointer
snörmakare
  fringemaker
sockenpräst
  parson
sockenskrivare
  parish clerk
sockerbagare
  confectioner
sockerbruksarbetare
  sugar worker
soldat
  soldier
spetshandlare
  lace merchant
spetsknypplerska
  lace maker
spiksmed
  nailmaker
spinnare
  spinner
spinnerska
  spinstress
spinnhushjon
  inmate
stadsfogde
  town bailiff
stadskamrer
  town clerk
stadsläkare
  town doctor
stålarbetare
  steel worker
stålmångelska
  stall woman
stålsmed
  steel smith
statare
  farm worker
statkarl
  farm worker
statman
  statesman
statsdräng
  farm worker
statsfru
  lady of state
stenarbetare
  stone worker
stenbrytare
  quarryman
stenhuggare
  stonecutter
stenkolsarbetare
  collier
strängmakare
  string maker
strykerska
  laundress
styckgjutare
  gun founder
styckjunkare
  artillery staff sergeant
styresman
  director
styrman
  pilot
sutor
  shoemaker
svamphandlare
  sponge merchant
svärdfejare
  armourer
symamsell
  seamstress

Top

taktäckare
  roofer
tältmakare
  tent maker
tandläkare
  dentist
tapetserare
  paper hanger
tappare
  bartender
tattare
  gipsy
taxeringsman
  assessor
tegelbrännare
  brickmaker
tegelformare
  brick molder
tegelslagare
  tiler
tegeltäckare
  tiler
tehandlare
  tea merchant
tenngjutare
  pewterer
tiggare
  beggar
timmerhuggare
  timber cutter
timmerman
  carpenter
tingsskrivare
  copyist
tjänare
  servant
tjänstehjon
  servant
tjuv
  thief
tobakshandlare
  tobacconist
tobaksspinnare
  tobacco spinner
tornväktare
  tower watch
torpare
  small farmer
trädgårdsmästare
  gardener
tresserska
  plaiter
trummare
  drummer
tryckare
  printer
tullbetjänt
  customs officer
tulltjänsteman
  customs officer
tullvaktmästare
  landing waiter
tunnbindare
  cooper
tunnelarbetare
  tunneller
tvättare
  washerman
tvätterska
  washerwoman
tvättgumma
  washerwoman

Top

ullfärgare
  wool dyer
ullhandlare
  wool merchant
underlöjtnant
  sub lieutenant
underofficer
  non comissioned officer
underståtthållare
  deputy governor
urmakare
  watchmaker
väglagare
  roadworker
vagnmakare
  cartwright
vagnmästare
  wagon master
vaktare
  warder
vaktmästare
  caretaker
valkare
  fuller
vallflicka
  shepherdess
vallhjon
  herdsman
vandrare
  rambler
vapendragare
  squire
vårdarinna
  nurse
vävare
  weaver
vedhuggare
  wood cutter
vice häradshövding
  circuit judge
vicepastor
  curate
vinodlare
  wine grower

Top

yllehandlare
  wool merchant
yrke
  occupation
yrkesidkare
  trader
yrkesman
  craftsman