Våra samlingar

Här på Ancestry.se hittar du de svenska kyrkböckerna och annat material från Sverige men även en mängd uppgifter från USA, Kanada, Storbritannien, Australien och andra länder. Vilka samlingar som just du har tillgång till beror på vilket abonnemang du har.
Med ett Sverige-abonnemang får du full tillgång till de svenska samlingarna i listan nedan. Du får även begränsad tillgång till övriga databaser hos Ancestry. Det innebär att du kan hitta information om personer i till exempel USA i de fall det anges att personen i fråga  är född i Sverige. Du kan med andra ord titta på en emigrant i en amerikansk folkräkning om Sverige är indexerat som födelseplats för personen. Vill du sedan forska vidare på emigrantens barn och barnbarn som är födda i USA behöver du ett World Deluxe-abonnemang. World Deluxe-abonnemanget ger dig tillgång till samtliga uppgifter i alla Ancestrys samlingar från olika länder.

Om du vill se om material från ett speciellt land eller en speciell ort finns tillgängligt hos Ancestry är det enklast att söka i kortregistret. Börja med att ta bort markeringen i rutan för ”Endast dokument från Sverige” och sedan kan du filtrera på typ av samling, plats etc.

Följande samlingar ingår i Sverige-abonnemanget:

 • Sverige, kyrkböcker, 1500 – 1941
 • Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1860 – 1941
 • Sverige, utvalda indexerade husförhörslängder, 1880-1893
 • Emigranten Populär, 1783–1951
 • Sverige, födelseuppgifter för personer som avled mellan 1901 och 2006
 • Sverige, Kugelberg, tidningsurklipp, 1888–1904
 • Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 – 1951
 • Publika medlemsträd
 • OneWorldTree
 • Den kunskapsrike skolmästaren, eller hufvudgrunderna uti de för ett borgerligt samfundslif nödigaste vetenskaper
 • Svensk boktryckeri–historia, 1483–1883 : med inledande allmän öfversikt
 • The history of modern Europe : In a series of letters from a nobleman to his son, vol. 1
 • The history of modern Europe : In a series of letters from a nobleman to his son, vol. 5
 • The history of modern Europe : In a series of letters from a nobleman to his son, vol. 3
 • The history of modern Europe : In a series of letters from a nobleman to his son, vol. 4
 • The history of ancient Europe : with a view of the revolutions in Asia and Africa. In a series of letters to a young nobleman, vol. 1
 • The history of ancient Europe : with a view of the revolutions in Asia and Africa. In a series of letters to a young nobleman, vol. 2
 • Seraphimer Ordens historia
 • The history of the Alison or Allison family in Europe and America, 1135–1892
 • Dictionary of royal lineage of Europe and other countries from the earliest period to the present date, v. 1
 • The Universal historical atlas
 • Arfwedh Larsson och Karin Utter : samt deras afkomlingar släkterna Weidman, Lagerheim, Weidenhielm
 • Slegten Bucks Stamtavle
 • Minne af Christiana Juliana Oxenstjerna
 • A complete genealogical, historical, chronological and geographical atlas
 • Genealogisk och kronologisk dynastie längd öfver de förnämsta europeiska stater
 • Documents as to Alfred Robert Cronhjelm or Axelson
 • Genealogi öfver Walleniska slägten i Finland
 • Den Ponténska stam– och slägt–taflan : nedskrifven år 1850, med någon tillökning till och med året 1855.
 • Slägterna Kjellman och von Löwenadler samt deras ättlingar
 • Lyman's historical chart : containing the prominent events of the history of the world
 • En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland
 • Samfundet Sankt Eriks Arsbok 1906
 • Lars Frijs i Karleby och hans ättlinger
 • Utdrag ur stamtafla öfver slägterna Thomaeus, Thomee (Thome) och Adelsköld
 • Stamtavle over Waldeland–slµgten : og over endel af Grude–familien
 • Stamtavle over familien Haslund